Zarządzenie w sprawie zmian organizacji pracy Biura ZG PTTK