Przejdź do treści

Aktualności Aktualności

Wyszukiwarka indeksująca

Aktualności PTTK

Wręczenie Medali
Kolejność: 0
Konferencja Kraków                  Społeczne funkcje obszarów chronionych – konferencja

                                                                                                                                      “For the Benefit and Enjoyment of the People”
Społeczne funkcje obszarów chronionych.
Konferencja zorganizowana w 150 rocznicę utworzenia pierwszego w świecie parku narodowego.

 Najstarszy park narodowy na świecie kończy 150 lat, a nasz najstarszy 90! Taki jubileusz zostanie uczczony konferencją poświęconą ich społecznym funkcjom. Dlaczego społecznym?  Park Narodowy Yellowstone utworzono  “For the Benefit and Enjoyment of the People”. Uważamy, że społeczne funkcje parków są słabo rozpoznane, mało nagłaśniane i zdecydowanie niedoceniane.

Konferencja odbędzie się w dniach: 18-19 marca 2022 r. w salach Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Al. Jana Pawła II 78

Serdecznie zapraszamy w imieniu  Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie oraz Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie.

Szczegóły: https://cotg.pttk.pl/wp-content/uploads/2021/11/konferencj_komunikat.pdf

Kolejność: 0

Małopolski Krąg Seniorów, Regionalne Forum Oddziałów Małopolskich, Oddział Krakowski im. ks. Karola Wojtyły, Oddział Wojskowy im. gen. Józefa Bema,Oddział w Ojcowie, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej, Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK Województwa Małopolskiego zapraszają na przedkongresowy sejmik krajoznawczy. Temat sejmiku: Krajoznawstwo w Małopolsce - tradycja - współczesność - tożsamość

 

Kolejność: 0

 

 

Kolejność: 0
Konferencja Kraków

Społeczne funkcje obszarów chronionych – konferencja

“For the Benefit and Enjoyment of the People”
Społeczne funkcje obszarów chronionych.
Konferencja zorganizowana w 150 rocznicę utworzenia pierwszego w świecie parku narodowego.

 Najstarszy park narodowy na świecie kończy 150 lat, a nasz najstarszy 90! Taki jubileusz zostanie uczczony konferencją poświęconą ich społecznym funkcjom. Dlaczego społecznym?  Park Narodowy Yellowstone utworzono  “For the Benefit and Enjoyment of the People”. Uważamy, że społeczne funkcje parków są słabo rozpoznane, mało nagłaśniane i zdecydowanie niedoceniane.

Konferencja odbędzie się w dniach: 18-19 marca 2022 r. w salach Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Al. Jana Pawła II 78

Serdecznie zapraszamy w imieniu  Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie oraz Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie.

Szczegóły: https://cotg.pttk.pl/wp-content/uploads/2021/11/konferencj_komunikat.pdf

Kolejność: 0

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram