Przejdź do treści

Aktualności Aktualności

Wyszukiwarka indeksująca

Aktualności PTTK

Kolejność: 0

Komunikaty wewnętrzne

»» 2021.05.04 Opinia prawna w przedmiocie statusu oddziałów i spółek PTTK jako mikroprzedsiębiorców

»» 2021.04.29 Pismo w sprawie określenia statusu oddziału - Oddziały PTTK wpisane do Rejestru Przedsiębiorców KRS, Spółki Prawa Handlowego z udziałem PTTK


»» Apel z 2020.05.29, »» Apel w sprawie przemysłu turystycznego

»» Komunikat z 2020.04.20
»» Uchwała nr 165/XIX/2020 Zarządu Głównego PTTK z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym „Funduszu pomocy jednostkom terenowym Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego”
  »» Regulamin Funduszu Pomocy Jednostkom Terenowym PTTK
  »» Formularz zgłoszeniowy

 

»» Komunikat organizacyjny

»» Komunikat w sprawie opłacania składek członkowskich PTTK

»» Komunikat Skarbnika ZG PTTK dla jednostek terenowych PTTK

»» W dniu 24.03.2020 r. miało miejsce wystąpienie Prezesa ZG PTTK - Jerzego Kapłona na telekonferencji z udziałem sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju - Panem Ministrem Andrzejem Gut-Mostowym.

»» Komunikat Prezesa ZG PTTK dla jednostek terenowych PTTK z dnia 18.03.2020

»» Komunikat Prezesa ZG PTTK z dnia 16.03.2020

»» Informacja o działaniach podejmowanych przez Prezydium ZG PTTK w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną z dnia 15.03.2020

»» Uchwała Nr 91/XIX/2020 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 15 marca 2020 r. w sprawie działań podejmowanych w celu przeciwdziałania skutkom obniżenia wpływów z działalności gospodarczej oraz utrzymania płynności finansowej Towarzystwa

»» Uchwała Nr 139/XIX/2021 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw poprawy efektywności działalności PTTKUchwała Nr 139/XIX/2021 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw poprawy efektywności działalności PTTK

Pomocne dokumenty

»» Przykład pisma wyjaśniającego lub odwoławczego do Polskiego Funduszu Rozwoju

»» Tarcza 4.0 w turystyce

»» 1. Nowe terminy sporządzenia i przekazania sprawozdań finansowych w 2020 roku

»» 2. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

»» 3. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne należnych od tych wynagrodzeń – przedsiębiorcy

»» 4. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne należnych od tych wynagrodzeń – organizacje pozarządowe

»» 5. Jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro przedsiębiorcy

»» 6. Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec - maj 2020 r.

»» 7. Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej - odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

»» 8. Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

»» 9. Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)

»» 10. Jak złożyć wniosek o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla umów cywilnoprawnych RSP-C (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający)

»» 10.1. Wniosek RSP_C

»» 10.2. Wniosek RSP_D

»» 11. Jak złożyć wniosek o ulgę na podstawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (RDU)

»» 11.1. Wniosek RDU o ulgę bez opłaty prolongacyjnej (odroczenie lub rozłożenie na raty)

»» 12. Jak złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec – maj 2020 r. (RDZ)

»» 12.1. Wniosek RDZ o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec - maj 2020 r.

»» 12.2. Załącznik do wniosku elektronicznego o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek (RDZ)

»» 13. Jak złożyć wniosek o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla osób prowadzących działalność gospodarczą (RSP-D)

Informacje od organów państwowych

»» Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

»» Pismo do Prezesa Rady Ministrów w sprawie turystyki wyjazdowej.
»» Odpowiedź na Pismo do Prezesa Rady Ministrów w sprawie turystyki wyjazdowej.

»» Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

»» Artykuły Ustawy z 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - bezpośrednio związane z turystyką

»» Artykuły Ustawy z 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – dotyczące nieruchomości

»» Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców

»» Artykuły Ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z dnia 02 marca 2020 z późniejszymi zmianami) bezpośrednio związane z turystyką.

»» Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

»» Ministerstwo Rozwoju: Pilny komunikat dla organizatorów turystyki i podróżnych, 14.03.2020 r.

»» Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla obiektów hotelarskich w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem, Warszawa, 28.02.2020 r.

»» Informacje na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego, www.gis.gov.pl

»» Oświadczenie Prezesa UODO na temat pracy zdalnej.

Wody Polskie przesuwają termin płatności dla dzierżawiących grunty pokryte wodami
   »» www.wody.gov.pl
   »» www.portalsamorzadowy.pl

 

Informacje z różnych źródeł

»» Hotele i pensjonaty mogą się starać‡ o znak "Obiekt Bezpieczny Higienicznie"€

»» Informacje na stronie Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, www.ighp.pl

»» Koronawirus - najważniejsze informacje dla przedsiębiorców, www.biznes.gov.pl

»» Kompendium wiedzy dot. aktualnych uregulowań prawnych, zaleceń dot. funkcjonowania oraz postulatów wspacia branży turystycznej i okołoturystycznej

Kolejność: 0

Utworzony został Fundusz pomocy jednostkom terenowym Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, które ze względu na panującą pandemię mają trudności finansowe. Fundusz działa w oparciu o regulamin oraz zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia.
Uchwała Zarządu Głównego o jego utworzeniu weszła w życie 1 maja 2020 roku.

Uchwała nr 165/XIX/2020 Zarządu Głównego PTTK z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym "Funduszu pomocy jednostkom terenowym Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego"

Regulamin Funduszu Pomocy Jednostkom Terenowym Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Kolejność: 0

Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK XVIII kadencji wybrana przez Krajową Konferencję Aktywu Turystyki Pieszej PTTK w dniu 23 listopada 2013 r.

Kolejność: 0

29 Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej jest imprezą cykliczną, promującą książki krajoznawcze i turystyczne przekazujące wiedzę o bogactwie i dorobku kulturowo-historycznym naszego kraju. 29 edycję Przeglądu objęły patronatem instytucje związane z książką i turystyką w Polsce, m.in.: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Polska Organizacja Turystyczna, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Muzeum Sportu i Turystyki, Poznaj Swój Kraj, Wydawca.com.pl, TTG Central Europe.

Przegląd przewiduje ogólnopolski konkurs (rozstrzygany przez jury) na książkę krajoznawczą i turystyczną wg 6 określonych regulaminem kategorii oraz promocję publikacji nadesłanych do udziału w konkursie z całej Polski. Ocenie ekspertów (jury) będą podlegały walory treściowe i poziom edytorski nadesłanych publikacji, wydanych na terenie Rzeczypospolitej w latach 2019-2021. Przegląd pozwoli na wyłonienie z rynku księgarskiego najbardziej wartościowych publikacji dla branży turystycznej oraz spopularyzuje wydawnictwa adekwatne do krzewienia turystyki oraz krajoznawstwa w Polsce.

Wybuch pandemii i towarzysząca jej niepewność oraz rewolucyjne zmiany w życiu codziennym, znacznie zmodyfikowały plany organizatorów konkursu. Próbując odnaleźć się w odmienionej rzeczywistości podjęto realizację zadania w formule ograniczającej do minimum bezpośrednie kontakty międzyludzkie (większość etapów Przeglądu realizowana będzie w formie on-line włącznie z finałem, który zaprezentowany zostanie poprzez film na You Tube).

Książki zgłaszane do udziału w Przeglądzie (formularz zgłoszenia wypełniony poprzez stronę https://przegladksiazki.pl) prosimy przysyłać na adres Centralnej Biblioteki PTTK w Warszawie do dnia 30 września 2021 r. Zgłoszone publikacje będą promowane na stronie internetowej oraz na fanpage FB Przeglądu. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Przeglądu planowane jest na październik-listopad 2021 r. Dodatkowo na stronie https://przegladksiazki.pl organizatorzy przewidują wprowadzenie głosowania on-line na najciekawszą publikację zgłoszoną do udziału w 29 Przeglądzie.   

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w tegorocznej 29 edycji Przeglądu.

Kolejność: 0

logo narowerze

Zgodnie z regulaminem Konkursu Gmina Przyjazna Rowerzystom, w tym roku odbyły się dwa etapy przedsięwzięcia. Pierwszy etap polegał na zgłoszeniu przez turystów kolarzy gmin, które ich zdaniem zasługują na certyfikat Gminy Przyjaznej Rowerzystom. W tym roku zostało zgłoszonych 79 gmin. Drugi etap polegał na przesłaniu materiałów oraz sprawozdania w formie elektronicznego formularza Google, z nowo stworzonej infrastruktury rowerowej, organizowanych rajdów, eventów. Dodatkowo gminy przesyłały swoje materiały promocyjne (mapy, foldery, przewodniki). W tym roku 42 gminy odpowiedziały na zgłoszenie do konkursu i przesłały odpowiednie materiały.

W 2021 r. Konkurs Gmina Przyjazna Rowerzystom został objęty patronatem przez:
-  Ministerstwo Rozwoju i Technologii
-  Polską Organizację Turystyczną
-  Związek Miast Polskich
-  Związek Powiatów Polskich
-  Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Patronat medialny nad Konkursem objął Monitor Urzędowy.
Serdecznie dziękujemy za coroczne wsparcie w Konkursie Gmina Przyjazna Rowerzystom w ocenie turystów kolarzy.

Obrady jury konkursowego odbyły się 31 sierpnia 2021 r. w Biurze Zarządu Głównego PTTK w Warszawie.

Członkowie jury:
1. Marek Koba - Przewodniczący Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK
2. Katarzyna Podhorodecka - Główny Specjalista w Departamencie Turystyki, Ministerstwo Rozwoju i Technologii
3. Ryszard Jończyk - Polska Organizacja Turystyczna
4. Bernard Milewski - Członek Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK

Po zapoznaniu się z nadesłanymi materiałami jury postanowiło, że certyfikat Gminy Przyjaznej Rowerzystom w ocenie turystów kolarzy otrzymały:

Kategoria do 10 000 mieszkańców
-  Gmina Stronie Śląskie
-  Gmina Mielno

Kategoria do 20 000 mieszkańców
-  Gmina Wiązowna

Kategoria do 40 000 mieszkańców
-  Gmina Nowy Targ

Kategoria do 100 000 mieszkańców
-  Gmina Żukowo

Kategoria pow. 100 000 mieszkańców
-  nie przyznano

Nagrodę Grand Prix sponsorowaną przez Departament Turystyki w Ministerstwie Rozwoju i Technologii otrzymała:
-  Gmina Czarny Dunajec

Wręczenie nagród odbędzie się podczas Forum Bike Expo w Kielcach 17 września br. Podczas forum poruszone będą m. in. kwestie legislacyjne, jak deweloperzy przygotowują się na elektromobilność (miejsca parkingowe, stacje ładowania), jak wygląda planowanie ruchu rowerowego w miastach (strefy tylko dla rowerów, strefy dostaw dla elektrycznych rowerów cargo), czy też kwestia wypożyczalni rowerów, w tym rowerów elektrycznych i elektrycznych rowerów cargo. Podczas wydarzenia Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze prowadzić będzie stanowisko Gminy Przyjaznej Rowerzystom na którym znajdą się materiały promocyjne gmin biorących udział w konkursie. Zachęcamy do udziału w Forum Bike Expo. Szczegóły wydarzenia znajdziecie na stronie www.targikielce.pl/kielce-bike-expo.

Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie wszystkim gminom i zachęcamy do udziału w przyszłych edycjach.


Z turystycznym pozdrowieniem,
Organizatorzy Konkursu
Gmina Przyjazna Rowerzystom

gpr 2021 sponsorzy

Kolejność: 0

W dniu 14 sierpnia 2021 r. w Toruniu podczas Festiwalu Wisły odbyła się gala wręczenia laurów laureatom XVII edycji konkursu Nagroda Przyjaznego Brzegu, którą prowadził przewodniczący jury konkursu Andrzej Gordon, pomysłodawca konkursu, dziekan Kręgu Seniorów PTTK oraz Wojciech Skóra, sekretarz jury konkursu, dyrektor Centrum Turystyki Wodnej PTTK. Władze naczelne Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego reprezentował wiceprezes Zarządu Głównego PTTK Marian Jurak. Z Polskiego Związku Żeglarski obecny był sekretarz generalny Związku Janusz Marek Taber.

Konkurs organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze we współdziałaniu z Polskim Związkiem Żeglarskim, a jego obsługę zapewnia w imieniu organizatora Centrum Turystyki Wodnej PTTK. Celem konkursu jest kształtowanie w społecznej świadomości wartości polskich wód i znaczenia właściwego zagospodarowania ich brzegów z myślą o wodniakach. W konkursie honorowane są osoby fizyczne i prawne, których koncepcje i działania najlepiej służą temu celowi.

Do XVII edycji konkursu do końca grudnia 2020 r., do kiedy można było zgłaszać kandydatów, wpłynęło kilkadziesiąt propozycji reprezentujące porty i przystanie, przedsięwzięcia, instytucje i stowarzyszenia, miasta i gminy oraz osoby fizyczne. Wśród nich były obiekty infrastrukturalne, oferty działań władz samorządowych aktywnych w zakresie promocji wartości wód, organizatorzy imprez turystyki wodnej, działań ekologicznych, fotograficy, edytorzy, animatorzy kultury oraz dziennikarze czy pisarze. Wszystkich łączy miłość do wody, do turystyki wodnej, poszanowanie przyrody, troska o zrównoważony rozwój oraz działania na rzecz lokalnych społeczności.

Nagrodę główną ‒ Grand Prix wraz z nagrodą Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii ‒ otrzymało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie za budowę śluzy Guzianka II na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, a odbierał je zastępca prezesa Wód Polskich ds. ochrony przed powodzią i suszą Krzysztof Woś. Wśród laureatów był również gospodarz gali ‒ Miasto Toruń, któremu Nagrodę Przyjaznego Brzegu jury konkursu przyznało za rozwijanie i promocję turystyki wodnej na Wiśle. Nagrodę odebrał prezydent miasta Michał Zaleski, a wręczył ją wiceprezes Zarządu Głównego PTTK Marian Jurak.

Laureaci XVII edycji konkursu Nagroda Przyjaznego Brzegu

Grand Prix

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – za budowę śluzy Guzianka II na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich

01 DSC03686

Grand Prix XVII edycji konkursu Nagroda Przyjaznego Brzegu odbiera zastępca prezesa Wód Polskich Krzysztof Woś,
a wręcza przewodniczący jury tego konkursu Andrzej Gordon

Nagrodę Przyjaznego Brzegu otrzymali:

 • W kategorii przedsięwzięcia

  - Jachtklub Morski „Neptun” w Górkach Zachodnich – za niestrudzone propagowanie żeglarstwa na swoim i za swoje

  02 DSC03703

Nagrodę wręcza sekretarz generalny Polskiego Związku Żeglarskiego Janusz Marek Taber,
a odebrał ją kierownik jachtklubu Dariusz Świtalski

 

 • Przystań na Wyspie – Miłomłyn – za stworzenie urokliwego miejsca na szlaku wodnym Pojezierza Iławsko-Ostródzkiego

  03 DSC03711

Nagrodę Przyjaznego Brzegu za rok 2020 wręcza właścicielowi Przystani na Wyspie ‒ Miłomłyn Tomaszowi Kasprzakowi dyrektor Centrum Turystyki Wodnej PTTK Wojciech Skóra

 • Uczniowski Klub Żeglarski Błękitni z siedzibą w Grzybowie – za prowadzenie zajęć żeglarskich z dziećmi, młodzieżą i osobami niepełnosprawnymi

  04 DSC03713

Nagrodę odbiera komandor Klubu kpt. Mariusz Górnisiewicz, a wręcza prezydent miasta Torunia Michał Zaleski

 • 3Oceans i Niebieska Szkoła – za skuteczne łączenie edukacji szkolnej z żeglugą dalekomorską

  05 DSC03719

Nagrodę Przyjaznego Brzegu za rok 2020 dla 3Oceans i Niebieskiej Szkoły odbiera prezes 3Oceans Piotr Kulczycki

06 DSC03723

Prezes 3Oceans Piotr Kulczycki wręczył kalendarz ze zdjęciem żaglowca STS Fryderyk Chopin

 • Nadpiliczne Parki Krajobrazowe w Moszczenicy – za troskliwą ochronę rzeki Pilicy i jej dorzeczy oraz popularyzację skarbów wodnych Parku

  07 DSC03728Nagrodę z rąk przewodniczącego jury konkursu Andrzeja Gordona odbiera
  zastępca dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego dr Piotr Wypych

 • WOPR Brzeg – za koordynowanie i bezpośrednie organizowanie działań ratowniczych na Odrze

  08 DSC03732

W imieniu ratowników Nagrodę Przyjaznego Brzegu za rok 2020 dla WOPR Brzeg odbiera prezes oddziału powiatowego WOPR w Brzegu Janusz Głowik, a wręcza wiceprezes Zarządu Głównego PTTK Marian Jurak

 • Krok po kroku HSA Pływająca Baza Nurkowa i Rehabilitacyjna – za prowadzenie rehabilitacji społecznej i ruchowej osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin

  09 DSC03742

Nagrodę Przyjaznego Brzegu za rok 2020 odbiera dr Paweł Owsianny, wiceprezes stowarzyszenia Krok po Kroku HSA z siedzibą w Pile,
a wręcza zastępca prezesa Wód Polskich Krzysztof Woś

 • W kategorii miasta i gminy
 • Miasto Toruń – za rozwijanie i promocję turystyki wodnej na Wiśle

  10 DSC03702

Nagrodę Przyjaznego Brzegu za rok 2020 odebrał prezydent Torunia Michał Zaleski, a wręczył ją wiceprezes Zarządu Głównego PTTK Marian Jurak

 • Gmina Santok – za budowę mariny Santok wspólnie z gminą partnerską Rüdersdorf w Branderburgii

  11 DSC03747

Nagrodę z rąk przewodniczącego jury konkursu Andrzeja Gordona odbiera w imieniu gminy Alicja Cierach,
kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego Urzędu Gminy Santok

 • Powiat Słupecki i Stowarzyszenie „Z Wiatrem i pod Wiatr” – za sfinansowanie i wykonanie oznakowania nawigacyjnego na Jeziorze Powidzkim

  12 DSC03752

Sekretarz Generalny Polskiego Związku Żeglarskiego Janusz Taber przekazuje Nagrodę Przyjaznego Brzegu za rok 2020
przyznaną Powiatowi Słupeckiemu i Stowarzyszeniu "Z Wiatrem i pod Wiatr" na ręce członka Zarządu stowarzyszenia Jacka Smuszkiewicza

 • Gmina Drohiczyn – za realizację projektu „Bug – rajem dla turysty”

  13 DSC03757

Nagrodę z rąk prezydenta Torunia Michała Zaleskiego odbiera sekretarz gminy drohiczyńskiej Radosław Konobrodzki

 • W kategorii osoby fizyczne
 • Marek Słodownik – za popularyzację historii żeglarstwa i turystyki wodnej w Polsce

  14 DSC03761

Nagrodę Przyjaznego Brzegu za rok 2020 Markowi Słodownikowi wręcza przewodniczący jury konkursu Andrzej Gordon

 • Marek Padjas – za nieszablonowe przedsięwzięcia wodne

  15 DSC03764

Nagrodę Przyjaznego Brzegu za rok 2020 Markowi Padjasowi wręcza sekretarz jury konkursu, dyrektor Centrum Turystyki Wodnej PTTK Wojciech Skóra

16 DSC03783

Pamiątkowe zdjęcie laureatów z gali wręczenia Nagrody Przyjaznego Brzegu za rok 2020 podczas Festiwalu Wisły na Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu

Ponadto Nagrodą Przyjaznego Brzegu za rok 2020 ‒ niestety nieobecni na gali w Toruniu ‒ uhonorowani zostali:

 • EkoMarina Polańczyk – za budowę nowoczesnej przystani wodnej nad Jeziorem Solińskim;
 • Stanica Wodna w Starych Jabłonkach – za stworzenie wyjątkowego ośrodka turystyki wodnej na Mazurach;
 • Stanisław Janowicz – za opracowanie wielu przewodników kajakowych i stymulowanie wydawnictw poświęconych turystyce wodnej;
 • Sławomir Napierała – za niewyczerpaną energię w rozbudowie i promocji Szlaku Noteci.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy. Zapraszamy na polskie wody i coraz bardziej przyjazne brzegi, nad którymi dzięki laureatom konkursu jest i życzliwiej, i piękniej, i ciekawiej.

Zdjęcia: Elżbieta Matusiak-Gordon

Kolejność: 0

Szanowni Państwo,

trwa proces migracji wszystkich domen PTTK na nowy serwer. Zapewnimy w ten sposób odpowiednie warunki do korzystania, administrowania i archiwizowania zawartości stron WWW. Dbamy jednocześnie o zachowanie odpowiednio wysokich standardów bezpieczeństwa.

Termin całkowitego wyłączenie starych serwerów: webserv.pttk.pl oraz ispconfig.pttk.pl planowany jest na 4 Lipca 2021. Dostęp do danych nieprzeniesionych w procesie migracji stron będzie utrudniony.

Każda migrowana domena wymaga uwagi i pracy po stronie administratorów strony oraz hostingu. Z myślą o nich przygotowany został system do obsługi zgłoszeń związanych z migracją - pod adresem janus-it.pl. System ten będzie służył do obsługi zgłoszeń migracyjnych a potem serwisowych. Instrukcja zgłoszenia migracyjnego do pobrania TUTAJ

Podczas migracji może wystąpić okres przejściowy dwóch, trzech dni w którym subdomeny mogą mieć utrudnione działanie. Spowodowane jest to m.in. propagacją adresu na serwerach dns.

Zalety migracji oraz zmiany sposobu obsługi zgłoszeń:

- administratorzy stron dostaną dostęp do zarządzania hostingiem w zadeklarowanych zakresach poprzez system ispconfig,

- samodzielnie będą mogli dodawać nowe bazy danych,

- zmieniać wersję PHP do obsługi strony,

- włączać automatyczne przekierowania do podkatalogów,

- planować i wykonywać backup administrowanych stron,

- uzyskają dostęp do usług po ssh oraz możliwości otworzenia potrzebnych portów na firewallu,

- zawartości stron będą automatycznie skanowane pod względem malware oraz wirusów,

- zarchiwizowane i usunięte zostaną "martwe" subdomeny.

Prosimy o zgłaszanie się administratorów subdomen związanych z domeną pttk.pl, którzy tego jeszcze nie zrobili. Kontakt poprzez helpdesk janus-it.pl lub e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kolejność: 0

Informacje kryzysowe

Kolejność: 0

PTTK rozpoczęło współpracę z Instytutem Badań Edukacyjnych, której celem jest opis kwalifikacji rynkowych oraz dostosowanie rozwiązań w zakresie przeprowadzania procesu walidacji (egzaminowania) i certyfikacji oraz zapewniania jakości dla kwalifikacji z obszaru turystyki do założeń Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).
Współpraca odbywa się w ramach projektu pt. „Wspieranie funkcjonowania i doskonalenie ZSK na rzecz wykorzystania oferowanych w nim rozwiązań do realizacji celów strategii rozwoju kraju”, realizowanego przez Instytut w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Znajdź nas na    Facebook YouTube