Przejdź do treści

Aktualności Aktualności

Wyszukiwarka indeksująca

Aktualności PTTK

 

 

plakatFB

 

Informacja / Program

 

04 Konkurs praca dyplomowa 2022

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Konkursu na najlepszą pracę licencjacką/inżynierską lub magisterską z zakresu krajoznawstwa.

Celem Konkursu jest wyróżnienie oryginalnych i wartościowych prac dyplomowych poruszających zagadnienia krajoznawcze oraz propagowanie twórczego poznawania Polski, jej dziejów, kultury i środowiska przyrodniczego.

Organizatorem Konkursu jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, a obsługę Konkursu w imieniu organizatora zapewnia Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK.

W bieżącej edycji ocenie będą podlegać prace dyplomowe obronione w latach 2021‒2022. Zgłoszenia do udziału w Konkursie przyjmowane są do dnia 10 października 2022 r.

Przed przystąpieniem do Konkursu prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu, gdzie znajdziecie Państwo zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie

Regulamin

Zgłoszenie

 

0

Komunikaty wewnętrzne

 

»» 2021.05.04 Opinia prawna w przedmiocie statusu oddziałów i spółek PTTK jako mikroprzedsiębiorców

»» 2021.04.29 Pismo w sprawie określenia statusu oddziału - Oddziały PTTK wpisane do Rejestru Przedsiębiorców KRS, Spółki Prawa Handlowego z udziałem PTTK


»» Apel z 2020.05.29, »» Apel w sprawie przemysłu turystycznego

»» Komunikat z 2020.04.20
»» Uchwała nr 165/XIX/2020 Zarządu Głównego PTTK z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym „Funduszu pomocy jednostkom terenowym Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego”
  »» Regulamin Funduszu Pomocy Jednostkom Terenowym PTTK
  »» Formularz zgłoszeniowy

 

»» Komunikat organizacyjny

»» Komunikat w sprawie opłacania składek członkowskich PTTK

»» Komunikat Skarbnika ZG PTTK dla jednostek terenowych PTTK

»» W dniu 24.03.2020 r. miało miejsce wystąpienie Prezesa ZG PTTK - Jerzego Kapłona na telekonferencji z udziałem sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju - Panem Ministrem Andrzejem Gut-Mostowym.

»» Komunikat Prezesa ZG PTTK dla jednostek terenowych PTTK z dnia 18.03.2020

»» Komunikat Prezesa ZG PTTK z dnia 16.03.2020

»» Informacja o działaniach podejmowanych przez Prezydium ZG PTTK w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną z dnia 15.03.2020

»» Uchwała Nr 91/XIX/2020 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 15 marca 2020 r. w sprawie działań podejmowanych w celu przeciwdziałania skutkom obniżenia wpływów z działalności gospodarczej oraz utrzymania płynności finansowej Towarzystwa

»» Uchwała Nr 139/XIX/2021 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw poprawy efektywności działalności PTTKUchwała Nr 139/XIX/2021 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw poprawy efektywności działalności PTTK

Pomocne dokumenty

»» Przykład pisma wyjaśniającego lub odwoławczego do Polskiego Funduszu Rozwoju

»» Tarcza 4.0 w turystyce

»» 1. Nowe terminy sporządzenia i przekazania sprawozdań finansowych w 2020 roku

»» 2. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

»» 3. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne należnych od tych wynagrodzeń – przedsiębiorcy

»» 4. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne należnych od tych wynagrodzeń – organizacje pozarządowe

»» 5. Jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro przedsiębiorcy

»» 6. Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec - maj 2020 r.

»» 7. Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej - odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

»» 8. Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

»» 9. Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)

»» 10. Jak złożyć wniosek o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla umów cywilnoprawnych RSP-C (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający)

»» 10.1. Wniosek RSP_C

»» 10.2. Wniosek RSP_D

»» 11. Jak złożyć wniosek o ulgę na podstawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (RDU)

»» 11.1. Wniosek RDU o ulgę bez opłaty prolongacyjnej (odroczenie lub rozłożenie na raty)

»» 12. Jak złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec – maj 2020 r. (RDZ)

»» 12.1. Wniosek RDZ o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec - maj 2020 r.

»» 12.2. Załącznik do wniosku elektronicznego o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek (RDZ)

»» 13. Jak złożyć wniosek o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla osób prowadzących działalność gospodarczą (RSP-D)

Informacje od organów państwowych

»» Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

»» Pismo do Prezesa Rady Ministrów w sprawie turystyki wyjazdowej.
»» Odpowiedź na Pismo do Prezesa Rady Ministrów w sprawie turystyki wyjazdowej.

»» Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

»» Artykuły Ustawy z 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - bezpośrednio związane z turystyką

»» Artykuły Ustawy z 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – dotyczące nieruchomości

»» Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców

»» Artykuły Ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z dnia 02 marca 2020 z późniejszymi zmianami) bezpośrednio związane z turystyką.

»» Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

»» Ministerstwo Rozwoju: Pilny komunikat dla organizatorów turystyki i podróżnych, 14.03.2020 r.

»» Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla obiektów hotelarskich w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem, Warszawa, 28.02.2020 r.

»» Informacje na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego, www.gis.gov.pl

»» Oświadczenie Prezesa UODO na temat pracy zdalnej.

Wody Polskie przesuwają termin płatności dla dzierżawiących grunty pokryte wodami
   »» www.wody.gov.pl
   »» www.portalsamorzadowy.pl

 

Informacje z różnych źródeł

»» Hotele i pensjonaty mogą się starać‡ o znak "Obiekt Bezpieczny Higienicznie"€

»» Informacje na stronie Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, www.ighp.pl

»» Koronawirus - najważniejsze informacje dla przedsiębiorców, www.biznes.gov.pl

»» Kompendium wiedzy dot. aktualnych uregulowań prawnych, zaleceń dot. funkcjonowania oraz postulatów wspacia branży turystycznej i okołoturystycznej

Utworzony został Fundusz pomocy jednostkom terenowym Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, które ze względu na panującą pandemię mają trudności finansowe. Fundusz działa w oparciu o regulamin oraz zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia.
Uchwała Zarządu Głównego o jego utworzeniu weszła w życie 1 maja 2020 roku.

logo IX PRZEGLAD male

 

 

Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla członków PTTK

Za fotografię krajoznawczą uważa się fotografię wykonaną w Polsce, przedstawiającą zabytki, przyrodę, krajobrazy, folklor oraz kulturę materialną Polski. Fotografia krajoznawcza pokazuje również nastroje, wrażenia, typy ludzkie. Jest też czystą dokumentacją życia, działań turystów oraz krajoznawców. Jest ona zatem częścią działalności fotograficznej, która łączy w sobie walory fotografii dokumentacyjnej i artystycznej. Zdjęcia krajoznawcze odzwierciadlają prawdziwy wizerunek tego, co fotograf zastał w danym miejscu i czasie.

Organizatorzy: Komisja Fotografii Krajoznawczej PTTK Oddział Ziemi Wałbrzyskiej Wałbrzyski Ośrodek Kultury

Współorganizatorzy: Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK im. W. Dońca

Regulamin

Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK XVIII kadencji wybrana przez Krajową Konferencję Aktywu Turystyki Pieszej PTTK w dniu 23 listopada 2013 r.

 

VIII Forum i szkolenie pomorskich krajoznawców

            W dniu 28 stycznia 2023 roku Pomorska Komisja Krajoznawcza PTTK dokonała symbolicznego otwarcia nowego roku krajoznawczego na Pomorzu organizując, w Spichlerzu Błękitny Baranek Muzeum Archeologicznego w Gdańsku - VIII Forum i szkolenie pomorskich krajoznawców i sympatyków krajoznawstwa z województwa pomorskiego,

            W szkoleniu wzięło udział 62 instruktorów i krajoznawców. Część szkoleniową spotkania poprzedziło uroczyste wręczenie medali i honorowych tytułów „Zasłużony krajoznawca województwa pomorskiego”. Tytuły przyznano po raz pierwszy w historii pomorskiego krajoznawstwa dwóm osobom: śp. dr. doc. Jerzemu Szukalskiemu oraz Ryszardowi Józefowi Wrzoskowi.

            Przewodniczący Komisji Dariusz Dębski w swoim wykładzie omówił najważniejsze wydarzenia krajoznawcze w regionie w 2022 roku, dokonał subiektywnej oceny książek krajoznawczych i historycznych, które ukazały się w ubiegłym roku na Pomorzu. Ponadto dokonał analizy działalności instruktorów krajoznawstwa i związanej z tym obszarem tematyki. Przypomniał także o potrzebie zdobywania odznak krajoznawczych oraz zwrócił uwagę na tematykę kolekcjonerstwa krajoznawczego jako jedną z form dokumentowania krajoznawczego i ciekawe hobby. Wskazał również patronów 2023 roku, uchwalonych przez Sejm i Senat RP. Omówił plan Komisji na 2023 rok oraz uwypuklił najważniejsze wydarzenia krajoznawcze, w tym VII Kongres Krajoznawstwa Polskiego. Przypomniał, że Rada Naczelna Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego ogłosiła na Pomorzu rok 2023 - „Rokiem Antoniego Abrahama”, w związku z stuleciem jego śmierci. Kolejnymi prelegentami byli: Krzysztof Kruszyński -„Miasta Hanzeatyckie” i Stanisław Sikora -„Gdańsk w Hanzie”, którzy profesjonalnie, ale w bardzo przystępny sposób omówili historię powstania i ideę funkcjonowania na przestrzeni setek lat Związku Miast Hanzeatyckich. Tematy były związane z przygotowaniami do organizacji w 2024 roku w Gdańsku Zjazdu Miast Hanzeatyckich. Wykład o nadmorskich fortyfikacjach -„Fortyfikacje nadbrzeżne Gdańska Brzeźna i Nowego Portu w świetle najnowszych  badań” przedstawił  Arkadiusz Woźniakowski. Ostatnią prelegentką była zastępczyni dyrektora do spraw merytorycznych Muzeum Archeologicznego pani Beata Ceynowa, która zaprezentowała muzeum, jego oddziały i posiadane zbiory oraz przedstawiła wykład pt. „But jaki jest, każdy widzi. Obuwie archeologiczne na podstawie znalezisk z Gdańska”. Wykład,  wzbudził w słuchaczach duże zainteresowanie, mimo odczuwanego zmęczenia kilkugodzinnym szkoleniem.

            Uczestnicy tegorocznego spotkania mogli również obejrzeć wystawę fotografii krajoznawczej, poświęconą dziesięciu edycjom Pomorskich Młodzieżowych Sesji Krajoznawczych PTTK, przygotowaną przez Dariusza Dębskiego. Po przerwie kawowej, w czasie której można było między innymi poczęstować się ciastami upieczonymi przez Anię i Marzennę odbyło się w grupach zwiedzanie muzeum i lekcje muzealne.

            Tegoroczne forum i szkolenie nie odbyłoby się w takich warunkach i na takim poziomie, gdyby nie osobiste zaangażowanie w przygotowanie i jego przebieg zastępcy dyrektora muzeum do spraw merytorycznych, pani Beaty Ceynowy.

            Dyrekcji Muzeum Archeologicznego w Gdańsku oraz wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i przebieg szkolenia, w tym Klubowi turystycznemu „Kotwica” serdecznie dziękujemy.

Dariusz Dębski

Zdjęcia: Paweł Wysocki, Irena Hubert - Sikora

PW_35.JPGPW_42.JPGPW_05.JPGPW_28.JPGPW_14.JPGPW_07.JPGPW_06.JPGPW_09.JPGPW_17.JPGPW_37.JPGPW_38.JPGPW_12.JPGPW_33.JPGPW_25.JPGPW_27.JPGPW_02.JPGPW_40.JPGPW_04.JPGPW_20.JPGPW_23.JPGPW_03.JPGPW_39.JPGPW_29a.JPGPW_44.JPGPW_22.JPGPW_13.JPGPW_24.JPGPW_45.JPGPW_01.pngPW_21.JPGPW_15a.JPGPW_41.JPGPW_10.JPGPW_36.JPGPW_31.JPGPW_18.JPGPW_16.JPGPW_26.JPGPW_15.JPGPW_34.JPGPW_11.JPGPW_30.JPGPW_08.JPGPW_29.JPGPW_19.JPGPW_43.JPG

 

Zarząd Główny PTTK w dniu 4 lipca 2022 r.

przyjął Uchwałę nr 276/XIX/2022

w sprawie Konkursu ofert na realizację przedsięwzięć programowych oddziałów

Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego dla dzieci i młodzieży.

Informacja na ten temat została przesłana do oddziałów w wersji drukowanej w formie biuletynu: „Informacje Zarządu Głównego PTTK nr 1/2022 (214)”.

Przypominamy, że nabór ofert do drugiej edycji Konkursu trwa do

15 stycznia 2023 r.


Wyniki naboru zostaną opublikowane do 15 lutego 2023r., w zakładce
„Dla oddziałów” - INFORMACJE.

Więcej informacji--> link do treści

Pełna treść biuletynu --> biuletyn

Druki TK-O i TK-K dot. sprawozdawczości rocznej z działalności organizacyjnej i programowej jednostek organizacyjnych PTTK

  1. Podstawowymi jednostkami sprawozdawczymi zobowiązanymi do sporządzania sprawozdań są koła i kluby PTTK. Sprawozdanie sporządzają na formularzu TK-K i składają do oddziału macierzystego.
  2. Nadrzędnymi jednostkami sprawozdawczymi nad kołami i klubami są oddziały PTTK, które sprawozdanie sporządzają na formularzu TK-O i wysyłają mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do Biura ZG PTT do dnia 20 stycznia 2023 r. w wersji elektronicznej w pliku Excel.
  3. Jednostki organizacyjne regionalne i specjalistyczne oraz Komisje, Rady i Zespoły ZG PTTK składają sprawozdanie na formularzu TK-O bezpośrednio do Biura Zarządu Głównego PTTK mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w wersji elektronicznej w pliku Excel.
  4. Naczelną jednostką sprawozdawczą jest Zarząd Główny PTTK, który sprawozdanie zbiorcze z działalności Towarzystwa sporządza na formularzu TK-O

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram