Przejdź do treści

Aktualności Aktualności

Wyszukiwarka indeksująca

Aktualności PTTK

Kolejność: 0

Komunikaty wewnętrzne

»» 2021.05.04 Opinia prawna w przedmiocie statusu oddziałów i spółek PTTK jako mikroprzedsiębiorców

»» 2021.04.29 Pismo w sprawie określenia statusu oddziału - Oddziały PTTK wpisane do Rejestru Przedsiębiorców KRS, Spółki Prawa Handlowego z udziałem PTTK


»» Apel z 2020.05.29, »» Apel w sprawie przemysłu turystycznego

»» Komunikat z 2020.04.20
»» Uchwała nr 165/XIX/2020 Zarządu Głównego PTTK z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym „Funduszu pomocy jednostkom terenowym Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego”
  »» Regulamin Funduszu Pomocy Jednostkom Terenowym PTTK
  »» Formularz zgłoszeniowy

 

»» Komunikat organizacyjny

»» Komunikat w sprawie opłacania składek członkowskich PTTK

»» Komunikat Skarbnika ZG PTTK dla jednostek terenowych PTTK

»» W dniu 24.03.2020 r. miało miejsce wystąpienie Prezesa ZG PTTK - Jerzego Kapłona na telekonferencji z udziałem sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju - Panem Ministrem Andrzejem Gut-Mostowym.

»» Komunikat Prezesa ZG PTTK dla jednostek terenowych PTTK z dnia 18.03.2020

»» Komunikat Prezesa ZG PTTK z dnia 16.03.2020

»» Informacja o działaniach podejmowanych przez Prezydium ZG PTTK w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną z dnia 15.03.2020

»» Uchwała Nr 91/XIX/2020 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 15 marca 2020 r. w sprawie działań podejmowanych w celu przeciwdziałania skutkom obniżenia wpływów z działalności gospodarczej oraz utrzymania płynności finansowej Towarzystwa

»» Uchwała Nr 139/XIX/2021 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw poprawy efektywności działalności PTTKUchwała Nr 139/XIX/2021 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw poprawy efektywności działalności PTTK

Pomocne dokumenty

»» Przykład pisma wyjaśniającego lub odwoławczego do Polskiego Funduszu Rozwoju

»» Tarcza 4.0 w turystyce

»» 1. Nowe terminy sporządzenia i przekazania sprawozdań finansowych w 2020 roku

»» 2. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

»» 3. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne należnych od tych wynagrodzeń – przedsiębiorcy

»» 4. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne należnych od tych wynagrodzeń – organizacje pozarządowe

»» 5. Jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro przedsiębiorcy

»» 6. Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec - maj 2020 r.

»» 7. Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej - odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

»» 8. Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

»» 9. Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)

»» 10. Jak złożyć wniosek o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla umów cywilnoprawnych RSP-C (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający)

»» 10.1. Wniosek RSP_C

»» 10.2. Wniosek RSP_D

»» 11. Jak złożyć wniosek o ulgę na podstawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (RDU)

»» 11.1. Wniosek RDU o ulgę bez opłaty prolongacyjnej (odroczenie lub rozłożenie na raty)

»» 12. Jak złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec – maj 2020 r. (RDZ)

»» 12.1. Wniosek RDZ o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec - maj 2020 r.

»» 12.2. Załącznik do wniosku elektronicznego o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek (RDZ)

»» 13. Jak złożyć wniosek o świadczenie postojowe w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla osób prowadzących działalność gospodarczą (RSP-D)

Informacje od organów państwowych

»» Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

»» Pismo do Prezesa Rady Ministrów w sprawie turystyki wyjazdowej.
»» Odpowiedź na Pismo do Prezesa Rady Ministrów w sprawie turystyki wyjazdowej.

»» Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

»» Artykuły Ustawy z 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - bezpośrednio związane z turystyką

»» Artykuły Ustawy z 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – dotyczące nieruchomości

»» Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców

»» Artykuły Ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z dnia 02 marca 2020 z późniejszymi zmianami) bezpośrednio związane z turystyką.

»» Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

»» Ministerstwo Rozwoju: Pilny komunikat dla organizatorów turystyki i podróżnych, 14.03.2020 r.

»» Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla obiektów hotelarskich w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem, Warszawa, 28.02.2020 r.

»» Informacje na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego, www.gis.gov.pl

»» Oświadczenie Prezesa UODO na temat pracy zdalnej.

Wody Polskie przesuwają termin płatności dla dzierżawiących grunty pokryte wodami
   »» www.wody.gov.pl
   »» www.portalsamorzadowy.pl

 

Informacje z różnych źródeł

»» Hotele i pensjonaty mogą się starać‡ o znak "Obiekt Bezpieczny Higienicznie"€

»» Informacje na stronie Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, www.ighp.pl

»» Koronawirus - najważniejsze informacje dla przedsiębiorców, www.biznes.gov.pl

»» Kompendium wiedzy dot. aktualnych uregulowań prawnych, zaleceń dot. funkcjonowania oraz postulatów wspacia branży turystycznej i okołoturystycznej

Kolejność: 0

Utworzony został Fundusz pomocy jednostkom terenowym Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, które ze względu na panującą pandemię mają trudności finansowe. Fundusz działa w oparciu o regulamin oraz zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia.
Uchwała Zarządu Głównego o jego utworzeniu weszła w życie 1 maja 2020 roku.

Uchwała nr 165/XIX/2020 Zarządu Głównego PTTK z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym "Funduszu pomocy jednostkom terenowym Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego"

Regulamin Funduszu Pomocy Jednostkom Terenowym Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Kolejność: 0

Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK XVIII kadencji wybrana przez Krajową Konferencję Aktywu Turystyki Pieszej PTTK w dniu 23 listopada 2013 r.

Kolejność: 0

2020 11 20 001

20 listopada 2021 r., w Oranżerii Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie odbyła się Sesja Krajoznawcza „Nadwiślańskie Urzecze” zorganizowana przez Oddział Warszawski PTTK.

W sesji uczestniczył Członek Honorowy PTTK – Ryszard Wrzosek. Obecni byli członkowie ZG PTTK – Adam Jędras, Dariusz Nazarczyk, Michał Wieczorek i Mieczysław Żochowski.

Podczas rozpoczęcia Sesji głos zabrali: Izabela Stelmańska – zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Jacek Treichel – zastępca Sekretarza Generalnego ZG PTTK, Piotr Szymon Łoś – redaktor Polskiego Radia RDC oraz gospodarz miejsca Paweł Jaskanis dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Nawiązując do tematu sesji wygłoszono referaty, m.in.: Nadwiślańskie Urzecze – zapomniany mikroregion” (dr Maurycy Łukasz Stanaszek), „Rola historycznej rezydencji królewskiej w kształtowaniu i ochronie nadwiślańskiego krajobrazu na przykładzie Wilanowa” (dr Maciej Żołnierczuk) oraz „Osadnictwo na prawie holenderskim na Mazowszu jako element koncepcji programowej zagospodarowania folwarku wschodniego w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie” (mgr Jerzy Szałygin)

Atrakcjami wydarzenia były: wycieczka autokarowa po Nadwiślańskim Urzeczu oraz zwiedzanie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z przewodnikiem. Ponadto organizatorzy przygotowali wystawę prezentującą pamiątki turystyczne z zasobów Galerii Pamiątek Turystycznych działającej przy Oddziale Warszawskim PTTK oraz kolekcji prywatnej Marleny i Jacka Treichel.

Odbyła się także premiera regionalnej odznaki krajoznawczej: Korona Urzecza (dwustopniowa). Można było również zdobyć odcisk okolicznościowej pieczęci, która towarzyszyła temu wydarzeniu.

W sesji uczestniczyło blisko 120 osób. Słowa uznania dla wszystkich osób zaangażowanych w realizacje tego ciekawego i interesującego przedsięwzięcia.

Fotorelacja z wydarzenia dostępna jest również na naszym Facebookowym fanpage'u - https://www.facebook.com/PolskieTowarzystwoTurystycznoKrajoznawcze/posts/4921686557868134

 

 

2020-11-20_001_v2.jpg
2020-11-20_001_v2.jpg
W:491px H:695px S:104.73 KB
2020-11-20_002.jpg
2020-11-20_002.jpg
W:1000px H:748px S:180.35 KB
2020-11-20_003.jpg
2020-11-20_003.jpg
W:1000px H:748px S:154.11 KB
2020-11-20_004.jpg
2020-11-20_004.jpg
W:1000px H:748px S:153.54 KB
2020-11-20_005.jpg
2020-11-20_005.jpg
W:1000px H:748px S:236.83 KB
2020-11-20_008.jpg
2020-11-20_008.jpg
W:1000px H:1337px S:252.07 KB
2020-11-20_011.jpg
2020-11-20_011.jpg
W:1000px H:1337px S:183.36 KB
2020-11-20_014.jpg
2020-11-20_014.jpg
W:1000px H:748px S:158.98 KB
2020-11-20_015.jpg
2020-11-20_015.jpg
W:1000px H:748px S:189.98 KB
2020-11-20_016.jpg
2020-11-20_016.jpg
W:1000px H:1337px S:290.61 KB
2020-11-20_019.jpg
2020-11-20_019.jpg
W:1000px H:748px S:207.64 KB
2020-11-20_021.jpg
2020-11-20_021.jpg
W:1000px H:748px S:139.34 KB
2020-11-20_022.jpg
2020-11-20_022.jpg
W:1000px H:748px S:196.7 KB
2020-11-20_023.jpg
2020-11-20_023.jpg
W:1000px H:748px S:192.38 KB
2020-11-20_024.jpg
2020-11-20_024.jpg
W:1000px H:748px S:186.8 KB
2020-11-20_025.jpg
2020-11-20_025.jpg
W:1000px H:1337px S:238.16 KB
2020-11-20_026.jpg
2020-11-20_026.jpg
W:1000px H:748px S:136.83 KB
2020-11-20_027.jpg
2020-11-20_027.jpg
W:1000px H:1337px S:163.05 KB
2020-11-20_029.jpg
2020-11-20_029.jpg
W:1000px H:1337px S:230.87 KB
2020-11-20_030.jpg
2020-11-20_030.jpg
W:1000px H:1337px S:198.2 KB
2020-11-20_031.jpg
2020-11-20_031.jpg
W:1000px H:748px S:190.6 KB
2020-11-20_033.jpg
2020-11-20_033.jpg
W:1000px H:1337px S:246.67 KB
2020-11-20_034.jpg
2020-11-20_034.jpg
W:1000px H:748px S:156.08 KB
2020-11-20_035.jpg
2020-11-20_035.jpg
W:1000px H:748px S:184.27 KB
2020-11-20_036.jpg
2020-11-20_036.jpg
W:1000px H:748px S:173.59 KB
2020-11-20_039.jpg
2020-11-20_039.jpg
W:1000px H:748px S:156.66 KB
2020-11-20_040.jpg
2020-11-20_040.jpg
W:1000px H:1337px S:169.9 KB
2020-11-20_041.jpg
2020-11-20_041.jpg
W:1000px H:1337px S:171.59 KB
2020-11-20_042.jpg
2020-11-20_042.jpg
W:1000px H:1337px S:168.04 KB
2020-11-20_044.jpg
2020-11-20_044.jpg
W:1000px H:1337px S:227.54 KB
2020-11-20_045.jpg
2020-11-20_045.jpg
W:1000px H:1337px S:196.09 KB
2020-11-20_046.jpg
2020-11-20_046.jpg
W:1000px H:748px S:179.33 KB
2020-11-20_047.jpg
2020-11-20_047.jpg
W:1000px H:748px S:184.97 KB
2020-11-20_048.jpg
2020-11-20_048.jpg
W:1000px H:748px S:183.79 KB
2020-11-20_049.jpg
2020-11-20_049.jpg
W:1000px H:748px S:205.31 KB
2020-11-20_050.jpg
2020-11-20_050.jpg
W:1000px H:748px S:184.41 KB
2020-11-20_051.jpg
2020-11-20_051.jpg
W:1000px H:748px S:178.67 KB
2020-11-20_052.jpg
2020-11-20_052.jpg
W:1000px H:748px S:191.16 KB
2020-11-20_053.jpg
2020-11-20_053.jpg
W:1000px H:748px S:175.57 KB
2020-11-20_054.jpg
2020-11-20_054.jpg
W:1000px H:748px S:186.9 KB
2020-11-20_055.jpg
2020-11-20_055.jpg
W:1000px H:748px S:200.74 KB
2020-11-20_056.jpg
2020-11-20_056.jpg
W:1000px H:748px S:220.83 KB
2020-11-20_060.jpg
2020-11-20_060.jpg
W:1000px H:748px S:166.38 KB
2020-11-20_062.jpg
2020-11-20_062.jpg
W:1000px H:748px S:157.88 KB
2020-11-20_063.jpg
2020-11-20_063.jpg
W:1000px H:748px S:150.31 KB
2020-11-20_064.jpg
2020-11-20_064.jpg
W:1000px H:748px S:153.6 KB
2020-11-20_065.jpg
2020-11-20_065.jpg
W:1000px H:748px S:156.07 KB
2020-11-20_067.jpg
2020-11-20_067.jpg
W:1000px H:1337px S:236.42 KB
2020-11-20_068.jpg
2020-11-20_068.jpg
W:1000px H:748px S:164.57 KB
2020-11-20_069.jpg
2020-11-20_069.jpg
W:1000px H:748px S:191.51 KB
2020-11-20_070.jpg
2020-11-20_070.jpg
W:1000px H:748px S:196.28 KB
2020-11-20_071.jpg
2020-11-20_071.jpg
W:1000px H:1337px S:181.98 KB
2020-11-20_073.jpg
2020-11-20_073.jpg
W:1000px H:1337px S:216.96 KB
2020-11-20_075.jpg
2020-11-20_075.jpg
W:1000px H:1337px S:152.26 KB

 

 

Kolejność: 0
Ostateczny termin zamknięcia migracji subdomen w domenie pttk.pl
 
  
billionphotos 252491611
 
Od czerwca 2021 roku trwał proces migracji subdomen w domenie pttk.pl. Kilka razy przedłużany był termin wyłączenia „starych” serwerów. I w końcu z przyczyn technicznych i organizacyjnych proces migracji ostatecznie zamykamy 20 listopada 2021 roku.
 
Jeżeli Państwa subdomena nie została jeszcze przeniesiona, jeżeli do tej pory nie udało się tego zrobić to teraz jest najlepszy czas aby to zrealizować.
 
Prosimy o założenie zgłoszenia na stronie https://janus-it.pl
 
Kolejność zgłoszeń będzie miała istotne znaczenie w procesie czasu realizacji zgłoszenia.
 
Jeżeli z różnych powodów nie uda się przenieść subdomeny - nie będziemy mieli takiej informacji, proces przywrócenia nie działającej strony będzie wymagał dłuższego czasu a w szczególnych przypadkach może być nawet niemożliwy.
 
Prosimy więc o współpracę.
 
Zespół Administratorów
 
Janus Usługi Informatyczne
Kolejność: 0

Wręczenie „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”
oraz tytułu Nauczyciel Kraju Ojczystego

medale2Pałac Małachowskich w Warszawie, będący siedzibą Zarządu Głównego PTTK, stał się 21 października 2021 r. mekką nauczycieli kraju ojczystego. Tego dnia w imieniu Ministra Edukacji i Nauki Joanna Wilewska, dyrektor Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej Ministerstwa Edukacji i Nauki, udekorowała 6 działaczy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego „Medalem Komisji Edukacji Narodowej”. Odznaczeni zostali:

 • Jarosław Dąbrowski (Oddział Miejski PTTK ks. J. Wiśniewskiego w Radomiu),
 • Józef Hupka (PTTK Oddział „Sudetów Wschodnich” w Prudniku),
 • Barbara Kalinowska (Oddział PTTK w Żarnowie),
 • Agnieszka Ossowska (Oddział PTTK w Augustowie),
 • Stanisław Zbigniew Sokołowski (PTTK Oddział Miejski w Płocku),
 • Agnieszka Tabaczka (PTTK Oddział „Ziemi Średzkiej” w Środzie Wielkopolskiej).

Edukacja turystyczno-krajoznawcza odgrywa niezwykle ważną rolę wychowawczą w życiu dzieci i młodzieży, stanowiąc integralną część wychowania patriotycznego. Ogromne brawa należą się więc nauczycielom za propagowanie krajoznawstwa i turystyki wśród dzieci i młodzieży, popularyzowanie aktywnego uprawiania różnych form turystyki i krajoznawstwa, za nauczanie historii naszej ojczyzny na tle historii swoich małych ojczyzn, za kształtowanie narodowej tożsamości, za pracę na rzecz wychowania. Wszak „Podróże to najlepsza i ostateczna szkoła; w niej wszechstronnie kształci się umysł i serce, bo poznajemy ludzi, poznajemy naturę, czyli jednym słowem uczymy się żyć […]” ‒ skonstatował Antoni Świerzyński, jeden z uczniów Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego, wybitnego w XIX w. profesora w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa na Marymoncie, protoplasty edukacji proeuropejskiej i twórcy zegara słonecznego w Łazienkach Królewskich.

Od dawna wiadomo, że dla lepszego rozwoju intelektualnego, fizycznego i emocjonalnego dzieci i młodzieży olbrzymi pozytywny wpływ mają zajęcia pozalekcyjne czy to uprawianie aktywnych form turystyki, czy to sportowe. Jeden z uczniów Gustawa Wuttke, Członka Honorowego PTTK i ZNP, tak wspominając lekcje z tym wybitnym geografem i pedagogiem, podkreślał: „Główny cel pobudzić zainteresowanie i rozwinąć chęć do indywidualnego pogłębiania wiadomości […]”.

Doceniając rolę i działania długoletnich oraz doświadczonych animatorów krajoznawstwa i turystyki wśród dzieci i młodzieży – którzy przyczyniają się do kształtowania w nich nawyków aktywnego wypoczynku, uczą poznawania walorów naturalnych i kulturowych różnych miejsc naszego kraju, kształtują prawidłowe postawy w świecie przyrody, upowszechniają i popularyzują wiedzę historyczną o Polsce, o zabytkach kultury, tradycjach i obyczajach naszego kraju – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze przyznaje od roku 2011 tytuł i medal Nauczyciel Kraju Ojczystego. Od Ministra Edukacji i Nauki wręczany jest list gratulacyjny w podziękowaniu za twórczy trud, za lata pracy z młodzieżą na polu turystyki i krajoznawstwa, za uczenie poprzez poznawanie, pokazywanie i odkrywanie piękna naszej Ojczyzny. Joanna Wilewska, dyrektor Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej Ministerstwa Edukacji i Nauki, oraz Jerzy Kapłon, prezes Zarządu Głównego PTTK wręczyli je następującym osobom:

 1. Jarosław Dąbrowski (Radom).
 2. Irena Flakowicz (Tarnów).
 3. Anna Gołaszewska (Gdańsk).
 4. Penka Grabania (Gliwice).
 5. Agata Góra (Łódź).
 6. Maria Grzybowska (Żarnów).
 7. Elżbieta Karwecka (Szczecin).
 8. Krystyna Korzeniewska (Augustów).
 9. Irena Kraczek (Biłgoraj).
 10. Iwona Kublik (Wrocław).
 11. Andrzej Kudlaszyk (Luboń).
 12. Anna Łebzuch (Będzin).
 13. Marek Łebzuch (Będzin).
 14. Elwira Maślińska (Ostrów Wielkopolski).
 15. Henryk Mielcarz (Strzelce Opolskie).
 16. Justyna Nicoś (Żarnów).
 17. Anna Orda (Jawor).
 18. Karol Piotrowski (Krotoszyn).
 19. Elżbieta Sibińska (Środa Wielkopolska).
 20. Maria Szubert-Kornaszewska (Ostrów Wielkopolski).
 21. Jolanta Woropaj (Szamotuły).
 22. Wojciech Zalewski (Szczecin).

Nie wszystkie, niestety, osoby spośród wyróżnionych mogły być obecne w Warszawie na uroczystości wręczania tych zaszczytnych wyróżnień. Z ważnych przyczyn na uroczystość nie przybyli wyróżnieni „Medalem Komisji Edukacji Narodowej”: Ryszard Grajek (PTTK Oddział „Sudetów Wschodnich” w Prudniku), Jerzy Piróg (Międzyszkolny Oddział PTTK w Przeworsku) i Benedykt Wojcieszak (Oddział Regionalny PTTK w Gdańsku), oraz tytułem Nauczyciela Kraju Ojczystego: Maryla Haba (Ostrowiec Świętokrzyski), Barbara Krawętkowska (Ostrowiec Świętokrzyski), Jerzy Przepióra (Kołobrzeg), Mirosław Sotkiewicz (Kielce), Halina Staruszkiewicz (Gliwice), Andrzej Surdyk (Skoki), Dorota Szczałuba (Nietulisko Małe) i Zofia Wiatrak (Zduny).

W trakcie prezentacji wyróżnionych osób przewijały się sekwencje wielorakiej aktywności. To organizatorzy lub współorganizatorzy dla dzieci i młodzieży szkolnej licznych obozów, wycieczek krajoznawczych, rajdów pieszych – nizinnych i górskich, rajdów rowerowych, marszów na orientację, spływów kajakowych, kreatorzy kształtowania nawyków uprawiania aktywnych form turystyki, otwierania się na wartości przyrody, kultury i krajobrazu. Padały nazwy turniejów, konkursów i różnych inicjatyw, w które byli i niejednokrotnie nadal są zaangażowani, a wszytko dla dzieci i młodzieży, by pobudzić i rozwinąć chęć do indywidualnego pogłębiania wiadomości o walorach naturalnych i kulturowych różnych miejsc Polski, do poznawania piękna naszego kraju.

Obecnie tytułem i medalem Nauczyciel Kraju Ojczystego może się szczycić 326 osób.

Wszystkim uhonorowanym „Medalem Komisji Edukacji Narodowej” oraz tytułem Nauczyciela Kraju Ojczystego serdecznie gratulujemy i życzymy, aby w pamięci swoich uczniów i podopiecznych pozostali na zawsze jako niezwykli nauczyciele.

 

Galeria zdjęć - Autor Anna Wikiel

DSC00363.jpgDSC00365.jpgDSC00367.jpgDSC00373.jpgDSC00374.jpgDSC00382.jpgDSC00384.jpgDSC00386.jpgDSC00390.jpgDSC00391.jpgDSC00396.jpgDSC00399.jpgDSC00402.jpgDSC00403.jpgDSC00408.jpgDSC00409.jpgDSC00413.jpgDSC00417.jpgDSC00418.jpgDSC00419.jpgDSC00422.jpgDSC00426.jpgDSC00429.jpgDSC00430.jpgDSC00433.jpgDSC00438.jpgDSC00442.jpgDSC00446.jpgDSC00450.jpgDSC00456.jpgDSC00461.jpgDSC00463.jpgDSC00468.jpgDSC00471.jpgDSC00475.jpgDSC00478.jpgDSC00484.jpgDSC00485.jpgDSC00487.jpgDSC00491.jpgDSC00495.jpgDSC00496.jpgDSC00498.jpgDSC00500.jpgDSC00504.jpgDSC00506.jpgDSC00507.jpgDSC00510.jpgDSC00514.jpg

Galeria zdjęć - Autor Jacek T. Nowicki

DSC_4944.jpgDSC_4945.jpgDSC_4946.jpgDSC_4947.jpgDSC_4948.jpgDSC_4951.jpgDSC_4952.jpgDSC_4953.jpgDSC_4954.jpgDSC_4958.jpgDSC_4961.jpgDSC_4962.jpgDSC_4964.jpgDSC_4965.jpgDSC_4966.jpgDSC_4968.jpgDSC_4969.jpgDSC_4970.jpgDSC_4971.jpgDSC_4972.jpgDSC_4973.jpgDSC_4975.jpgDSC_4976.jpgDSC_4977.jpgDSC_4978.jpgDSC_4979.jpgDSC_4980.jpgDSC_4982.jpgDSC_4983.jpgDSC_4984.jpgDSC_4985.jpgDSC_4986.jpgDSC_4987.jpgDSC_4988.jpgDSC_4989.jpgDSC_4990.jpgDSC_4991.jpgDSC_4992.jpgDSC_4993.jpgDSC_4994.jpgDSC_4995.jpgDSC_4996.jpgDSC_4997.jpgDSC_4998.jpgDSC_5000.jpgDSC_5001.jpgDSC_5003.jpgDSC_5004.jpgDSC_5005.jpgDSC_5006.jpgDSC_5007.jpgDSC_5008.jpgDSC_5009.jpgDSC_5010.jpgDSC_5011.jpgDSC_5012.jpgDSC_5013.jpgDSC_5014.jpgDSC_5015.jpgDSC_5016.jpgDSC_5017.jpgDSC_5018.jpgDSC_5019.jpgDSC_5022.jpgDSC_5024.jpgDSC_5025.jpgDSC_5026.jpgDSC_5028.jpgDSC_5029.jpgDSC_5030.jpgDSC_5031.jpgDSC_5033.jpgDSC_5035.jpgDSC_5036.jpgDSC_5037.jpgDSC_5038.jpgDSC_5039.jpg

Kolejność: 1

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży

KOLEJOWA PRZYGODA

     01 Szczegielniak Maria I miejsce kat IW dniu 27 października 2021 r. w siedzibie Zarządu Głównego PTTK w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 11 odbyło się posiedzenie komisji konkursowej Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży „Kolejowa przygoda”.

     Konkurs przeprowadzony został w dwóch kategoriach wiekowych:

I. dla uczniów klas I‒IV szkoły podstawowej,
II. dla uczniów klas V‒VIII szkoły podstawowej.
     Na konkurs nadesłanych zostało 163 prace z całej Polski.
     Komisja dokonała analizy prac konkursowych zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami.
     Decyzją komisji konkursowej w każdej kategorii wiekowej przyznano I, II i III miejsce oraz łącznie 10 wyróżnień.


W I kategorii wiekowej (klasy I‒IV):
I miejsce – Maria Szczegielniak ze Szkoły Podstawowej im. Juliana Bartoszewicza w Żarnowie (woj. łódzkie) za pracę „Zachód słońca nad morzem”.

II miejsce – Paulina Surmińska z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Szybowicach (woj. opolskie) za pracę „Kolejowa przygoda i krajobrazy podczas wakacyjnego wyjazdu w góry”.

III miejsce – Amelia Kuszła z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Szybowicach (woj. opolskie).

Wyróżnienia:
– Szymon Czekański z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Szybowicach (woj. opolskie).
– Alicja Dąbrowska ze Szkoły Podstawowej nr 22 im. Janusza Korczaka we Włocławku (woj. kujawsko-pomorskie) za pracę „Kolejowa przygoda z przyrodą Polski”.
– Iga Fajkis ze Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego PTTK „Śmiałki” przy Zespole Szkolno--Przedszkolnym w Pietrzykowicach (woj. śląskie) za pracę „Szlak na Błatnią”.
– Rafał Galas z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Szybowicach (woj. opolskie) za pracę „Krajobraz wsi Szybowice podczas przejażdżki pociągiem”.
– Gabriela Gibczyńska ze Szkoły Podstawowej nr 22 im. Janusza Korczaka we Włocławku (woj. kujawsko-pomorskie) za pracę „Pociąg do gór”.
– Magda Wojdyr z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Woli Chodkowskiej (woj. mazowieckie).


W II kategorii wiekowej (klasy V‒VIII):


I miejsce – Klaudia Korab ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Lutczy (woj. podkarpackie) za pracę „Kolej linowa”.

II miejsce – Zofia Leśniak z Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. Franciszka Blachnickiego w Nowym Sączu (woj. małopolskie) za pracę „Pociąg retro. Podróż z uśmiechem”.

III miejsce ex aequo – Zuzanna Retkowska ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Jachowicza w Leśmierzu (woj. łódzkie) za pracę „Widziane z okien pociągu”.
– Julia Surma z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Szybowicach (woj. opolskie).

Wyróżnienia:
– Hanna Grzybek ze Szkoły Podstawowej w Białaczowie im. Adama Mickiewicza (woj. łódzkie) za pracę „Bieszczady jesienią w oknach pociągu”.
– Zuzanna Kasińska ze szkoły podstawowej w Żarnowie (woj. łódzkie) za pracę „Wspomnienie”.
– Paulina Mycek ze Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Władysława Jasińskiego „Jędrusia” w Mielcu (woj. podkarpackie) za pracę „W drodze do Zakopanego”.
– Paulina Soszyńska ze Szkoły Podstawowej nr 16 im. Polskich Olimpijczyków w Piotrkowie Trybunalskim (woj. łódzkie) za pracę „Widok z Sokolicy”.

Nagrody i dyplomy zostaną wysłane pocztą.

00_2021-10-27_obrady-komisji-konkursowej_Kolejowa-przygoda.jpg01_Szczegielniak-Maria_I-miejsce_kat-I.jpg02_SurminskaPaulina_II-miejsce_kat-I.jpg03_Kuszla-Amelia_III-miejsce_kat-I.jpg04_Czekanski-Szymon_wyroznienie_kat-I.jpg05_Dabrowska-Alicja_wyroznienie_kat-I.jpg06_Fajkis-Iga_wyroznienie_kat-I.jpg07_Galas-Rafal_wyroznienie_kat-I.jpg08_Gibczynska-Gabriela_wyroznienie_kat-I.jpg09_Wojdyr-Magda_wyroznienie_kat-I.jpg10_Korab-Klaudia_I-miejsce_kat-II.jpg11_Lesniak-Zofia_II-miejsce_kat-II.jpg12_Retkowska-Zuzanna_III-miejsce_kat-II.jpg13_Surma-Julia_III-miejsce_kat-II.jpg14_Grzybek-Hanna_wyroznienie_kat-II.jpg15_Kasinska-Zuzanna_wyroznienie_kat-II.jpg16_Mycek-Paulina_wyroznienie_kat-II.jpg17_Soszynska-Paulina_wyroznienie_kat-II.jpg

Kolejność: 0
Podczas Forum Bike Expo w Kielcach w dn. 17 września 2021 r. wręczono nagrody w konkursie "Gmina Przyjazna Rowerzystom w ocenie turystów kolarzy 2021". Konkurs objęty był patronatem przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Polską Organizację Turystyczną, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. Patronat medialny nad Konkursem objął Monitor Urzędowy.
Jury postanowiło, że certyfikat Gminy Przyjaznej Rowerzystom w ocenie turystów kolarzy otrzymały:

- Kategoria do 10 000 mieszkańców: Gmina Stronie Śląskie, Gmina Mielno
- Kategoria do 20 000 mieszkańców: Gmina Wiązowna
- Kategoria do 40 000 mieszkańców: Gmina Nowy Targ
- Kategoria do 100 000 mieszkańców: Gmina Żukowo
- Kategoria pow. 100 000 mieszkańców: nie przyznano

Nagrodę Grand Prix sponsorowaną przez Departament Turystyki w Ministerstwie Rozwoju i Technologii otrzymała Gmina Czarny Dunajec. Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie wszystkim gminom i zachęcamy do udziału w przyszłych edycjach.
 
Link do nagrania konferencji, a także ceremonii wręczenia nagród:

https://www.youtube.com/watch?v=CPUVLvv39NY

 

Kolejność: 0

29 Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej jest imprezą cykliczną, promującą książki krajoznawcze i turystyczne przekazujące wiedzę o bogactwie i dorobku kulturowo-historycznym naszego kraju. 29 edycję Przeglądu objęły patronatem instytucje związane z książką i turystyką w Polsce, m.in.: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Polska Organizacja Turystyczna, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Muzeum Sportu i Turystyki, Poznaj Swój Kraj, Wydawca.com.pl, TTG Central Europe.

Przegląd przewiduje ogólnopolski konkurs (rozstrzygany przez jury) na książkę krajoznawczą i turystyczną wg 6 określonych regulaminem kategorii oraz promocję publikacji nadesłanych do udziału w konkursie z całej Polski. Ocenie ekspertów (jury) będą podlegały walory treściowe i poziom edytorski nadesłanych publikacji, wydanych na terenie Rzeczypospolitej w latach 2019-2021. Przegląd pozwoli na wyłonienie z rynku księgarskiego najbardziej wartościowych publikacji dla branży turystycznej oraz spopularyzuje wydawnictwa adekwatne do krzewienia turystyki oraz krajoznawstwa w Polsce.

Wybuch pandemii i towarzysząca jej niepewność oraz rewolucyjne zmiany w życiu codziennym, znacznie zmodyfikowały plany organizatorów konkursu. Próbując odnaleźć się w odmienionej rzeczywistości podjęto realizację zadania w formule ograniczającej do minimum bezpośrednie kontakty międzyludzkie (większość etapów Przeglądu realizowana będzie w formie on-line włącznie z finałem, który zaprezentowany zostanie poprzez film na You Tube).

Książki zgłaszane do udziału w Przeglądzie (formularz zgłoszenia wypełniony poprzez stronę https://przegladksiazki.pl) prosimy przysyłać na adres Centralnej Biblioteki PTTK w Warszawie do dnia 30 września 2021 r. Zgłoszone publikacje będą promowane na stronie internetowej oraz na fanpage FB Przeglądu. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Przeglądu planowane jest na październik-listopad 2021 r. Dodatkowo na stronie https://przegladksiazki.pl organizatorzy przewidują wprowadzenie głosowania on-line na najciekawszą publikację zgłoszoną do udziału w 29 Przeglądzie.   

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w tegorocznej 29 edycji Przeglądu.

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram