Komisja Turystyki Żeglarskiej zatwierdzona Uchwałą nr 55/XIX/2018 Zarządu Głównego PTTK z 10 marca 2018 r.

1. Wojciech Skóra – przewodniczący

2. Paweł Czudowski – wiceprzewodniczący

3. Barbara Kalinowska – sekretarz

4. Maciej Grzemski

5. Józef Kwaśniewicz

6. Józef Ostrowicz

7. Mariusz Sulewski