Komisja Przewodnicka ZG PTTK powołana Uchwałą nr 63/XIX/2018 Zarządu Głównego PTTK z dn. 6 kwietnia 2018 r.

Strona komisji przewodnicy.pttk.pl

  • Swietłana Koniuszewska - przewodnicząca
  • Tomasz Simiński-Stanny - wiceprzewodniczący
  • Artur Kowalczyk - wiceprzewodniczący
  • Zdzisław Kryściak - wiceprzewodniczący
  • Joanna Lipińska - sekretarz
  • Zbigniew Pawlik
  • Marcin Szumny
  • Andrzej Sproch
  • Andrzej Talarek.