0

Komisja Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK zatwierdzona Uchwałą nr 59/XIX/2018 Zarządu Głównego PTTK z 10 marca 2018 r.

  • Jakub Ciemnoczołowski – przewodniczący
  • Mirosław Stańczyk – wiceprzewodniczący
  • Joanna Strawińska-Seničič – wiceprzewodnicząca
  • Anna Kostka – sekretarz
  • Zofia Bień
  • Inga Klaybor-Romańska
  • Małgorzata Maciejewska
  • Sławomir Nafalski
  • Karolina Szurmak