Komisja Historii i Tradycji ZG PTTK

1) Zbigniew Lewandowski - przewodniczący

2) Szymon Bijak

3) Małgorzata Jarosińska

4) Włodzimierz Majdewicz

5) Remigiusz Matyjas

6) Wiesław A. Wójcik

7) Dariusz Zając