Przejdź do treści

Komisja Historii i Tradycji PTTK Komisja Historii i Tradycji PTTK

Wyszukiwarka indeksująca

Kolejność: 0

Komisja Historii i Tradycji ZG PTTK, powołana Uchwałą ZG PTTK nr 25/XIX/2017 Zarządu Głównego PTTK z 9 grudnia 2017 r. (wraz ze zmianą w składzie Komisji podjętą Uchwałą nr 88/XIX/2018 Zarządu Głównego PTTK z 18 listopada 2018 r.)

 

  • Edward Wieczorek - przewodniczący
  • Zbigniew Lewandowski - wiceprzewodniczący
  • Paulina Świerk - sekretarz
  • Marian Głowacki
  • Włodzimierz Majdewicz
  • Remigiusz Matyjas
  • Małgorzata Jarosińska
  • Wiesław A. Wójcik
  • Dariusz Zając

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram