Rada do spraw Turystyki Osób Niepełnosprawnych ZG PTTK powołana Uchwałą nr 29/XIX/2017 Zarządu Głównego PTTK z 9 grudnia 2017 r.

link do strony www Rady ds. TON

Skład osobowy w XIX kadencji (2018-2021)
1. Eugeniusz Jacek Poznań przewodniczący
2. Zbigniew Orłowski Mysłowice wiceprzewodniczący
3. Benedykt Wojcieszak Gdańsk wiceprzewodniczący
4. Beata Birek Warszawa sekretarz
5. Bogumiła Moskal Tarnów członek
6. Stanisław Schubert Jelenia Góra członek
7. Michał Stogniew Katowice członek
8. Antoni Szczuciński Bielsko-Biała członek