Czasopisma

Barbakan

CZASOPISMO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE MAZOWSZA

ISSN 0867-4264
Kwartalnik wydawany przez Stołeczny Oddział PTTK im. A. Janowskiego
w Warszawie, wznowiony po kilkuletniej przerwie. Periodyk zachował ISSN oraz ogólną koncepcję wcześniejszego tytułu. Nakład 1000 egzemplarzy. Dofinansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Kolegium redakcyjne: Elżbieta Moszczyńska (redaktor naczelna, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), Przemysław Pilich (zastępca redaktora naczelnego, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), Maria Janowicz (sekretarz redakcji, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), Adam Czarnowski, Wojciech Koprowski, Eugeniusz Kuśmierz, Zbigniew Lewandowski, Stanisław Łuć, Dariusz M. Zając.

Adres redakcji: Oddział Stołeczny PTTK im. A.Janowskiego, ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa, tel. +48 22/635-27-52

Roczniki dostępne w Centralnej Bibliotece PTTK: 1969(1), 1970(2-13), 1971(14-25), 1972(26-37), 1973(38-46), 1974(47-54), 1975(55-66), 1976(67-78), 1977(79-82), 1978(83-86), 1979(87-90), 1980(91-94), 1981(95-98), 1982(99-102), 1983(103-108), 1984(109-114), 1985(115-120), 1986(121-126), 1987(127-132), 1988(133), 1989(1-6), 1990(1-4), 1991(5-7), 1992(8), 1993(9-10), 1994(11-12), 1995(13-15), 1996(16-19), 1997(20-23), 1998(24-27), 1999(28-30), 2000(31-33), 2001(34-35), 2006(36), 2007(37-38).

Redakcja zaprasza do współpracy Czytelników zainteresowanych krajoznawstwem i turystyką. Artykuły i ilustracje składać można u sekretarza redakcji lub przysyłać listownie. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrotów i poprawek bez naruszenia istoty treści.

Gazeta Górska

http://www.gazetagorska.pttk.pl/

Gazeta Górska to pismo o górach, dla tych co lubią góry.

Zapraszamy na kolejne spotkania z górami pod koniec marca, czerwca, września i grudnia. Mamy nadzieję, że znajdziecie coś ciekawego dla siebie na naszych łamach.

Góry są uznawane za wieczne, ale z pewnością nie są niezmienne. Zmienia się człowiek, który po nich chodzi i je poznaje. Tak też jest z gór opisywaniem – zmienia się.

Mając na uwadze stojące przed COTG PTTK nowe wyzwania związane z koniecznością dotarcia do nowego kręgu czytelników, zwłaszcza z poza grona członków PTTK, wydawca Gazety doszedł do wniosku, że konieczna jest zmiana jej oblicza. Zmienia się forma, układ oraz zawartość merytoryczna.

Jednak nie można zapomnieć, że Gazeta Górska to już kilkanaście lat historii pisania o górach.

Wszystko o górach – wszystko dla gór
Szesnaście lat z Gazetą Górską

Zbigniew Kresek
redaktor naczelny Gazety Górskiej w latach 1996-2008
Pierwszy numer Gazety Górskiej ujrzał światło dzienne w maju 1993 roku. Tak się złożyło, że byłem autorem artykułu wstępnego pt. Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie. Zaopatrzyłem go nadtytułem Wszystko o górach – wszystko dla gór. Od tego czasu zdanie to stało się hasłem programowym COTG, od drugiego numeru jest częścią winiety tytułowej Gazety, umieszczone także zostało na ścianie sali konferencyjnej Ośrodka. W styczniu 1996 roku, z woli członków zespołu redakcyjnego zostałem redaktorem naczelnym i byłem nim trzynaście lat, do końca 2008 roku
i sześćdziesiątego piątego numeru pisma.

Z Gazetą Górską związany byłem długo i serdecznie. Niech więc Czytelnik nie oczekuje beznamiętnie spisanej historii i oceny pisma – to zrobią inni, w swoim czasie. Ja chcę opisać wspomnienia i refleksje związane z moją kilkunastoletnią przygodą z Gazetą.
Gazeta była – podobnie jak Centralny Ośrodek – autorskim pomysłem Edwarda Moskały. Gdy uporał się on już z zagospodarowywaniem świeżo odrestaurowanych kamieniczek w centrum starego Krakowa i przeniósł do nich z ciasnych pokoi przy Placu Wszystkich Świętych bibliotekę, archiwum oraz biura górskich i narciarskich jednostek PTTK, przyszła kolej na stworzenie własnego pisma. Potrzebne ono było Moskale dla głoszenia chwały swego ukochanego Ośrodka, ale także do rozpowszechniania tego, co nazywał – może jak na dzisiejsze czasy zbyt pompatycznie – ideologią turystyki górskiej. Moskała bowiem za swe motto życiowe uważał hasło: Turystyka górska nie w nogach, lecz w sercu się liczy – i całą swą działalnością starał się je urzeczywistniać.
To Edward Moskała był więc pomysłodawcą, inicjatorem i pierwszym – od nr 1. do 11., czyli do swej śmierci w sierpniu 1995 roku – redaktorem naczelnym Gazety Górskiej. On stworzył winietę tytułową.
W pierwszym numerze był to własnoręcznie kreślony czcionką nieznaną oficjalnemu wzornictwu, rozmieszczony w jednym rzędzie tytuł, umieszczony na tle podobnego do Tatr łańcucha górskiego i sylwetek drzew. Począwszy od numeru drugiego winieta tytułowa nieco się zmienia: tytuł, przy zachowaniu „moskałowego” kroju czcionki, zostaje rozmieszczony w dwóch rzędach, obok zaś pojawia się reprodukcja rysunku przedstawiającego dwie kozice na tle tatrzańskiego krajobrazu w roślinnym obramowaniu, wyjętego z tła graficznego dyplomu wstąpienia do Towarzystwa Tatrzańskiego z lat 70. XIX wieku. Nad tytułem umieszczone zostaje hasło Wszystko o górach, wszystko dla gór. Taka też winieta, mimo całej swej archaiczności i amatorszczyźnie (a może właśnie dzięki nim?) przetrwała do końca 2008 roku. Szacunek dla tradycji i intencji założyciela przyświecał nam długie lata, być może ze stratą dla nowoczesności formuły graficznej pisma….

Cały artykuł można przeczytać w pierwszym numerze nowej Gazety Górskiej 1(66).

Gościniec

Archiwalne numeru czasopisma "Gościniec" dostępne są na stronie http://gosciniec.pttk.pl/

Jaćwież

ISSN 1505-277X
Kwartalnik wydawany przez Regionalną Pracownię Krajoznawczą PTTK w Suwałkach.

Kolegium redakcyjne: Jarosław Borejszo, Zbigniew Fałtynowicz (redaktor naczelny), Janusz Kopciał, Stefan Maciejewski, Andrzej Matusiewicz, Wiesław Osewski (redaktor techniczny), Małgorzata Pawłowska (redaktor prowadzący), Mirosław Słapik.

Adres redakcji: Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK, ul. T.Kościuszki 37,
16-400 Suwałki, tel. +48 87/566-37-75, 566-59-61, fax. +48 87/566-79-47, e-mail: jacwiez (małpa) suwalki.pttk.pl

Roczniki dostępne w Centralnej Bibliotece PTTK: 1986(1-4), 1987(1-4), 1988(1-4), 1989(1-4), 1990(1-4), 1991(1-4); 1997-1998(1-4), 1999(5-8), 2000(9-12), 2001(13-16), 2002(17-20), 2003(21-24), 2004(25-28), 2005(29-31) 2006(33-36)

Jantarowe Szlaki

Adres Redakcji:

Kwartalnik PTTK "Jantarowe Szlaki".
ul. Długa 45
80-827 Gdańsk
tel. 0-58 301-91-51 w. 20

POMORSKI KWARTALNIK TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZY

ISSN 0209-3847
Kwartalnik wydawany przez Oddział Gdański PTTK.

Redakcja: Jerzy Szukalski (redaktor naczelny), Edward Klamann (zastępca redaktora naczelnego), Andrzej Młot, Andrzej Tokarski.

Kolegium redakcyjne: Marek Sperski (przewodniczący), Józef Cieplik, Marian Czyżewski, Benon Frąckowski, Janusz Goliński, Stanisław Harajda, Kazimierz Jaśkiewicz, Adam Koperkiewicz, Beata Sztyber, Janusz Zaremba.

Adres redakcji: Oddział Gdański PTTK, ul. Długa 45, 80-827 Gdańsk, tel. +48 58/301-91-51 w. 20

Roczniki dostępne w Centralnej Bibliotece PTTK: 1959(4-11), 1960(15-26), 1961(27-38), 1962(41-50), 1963(51-62), 1964(63-74), 1965(75-76), 1966(77-78), 1967(80), 1968(81-83), 1969(84-85), 1970(86-90), 1971(91-102), 1972(103-114),
1973(115-126), 1974(127-138), 1975(139-150), 1976(151-162), 1977(163-166), 1978(167-170), 1979(171-174), 1980(175-178), 1981(179-182), 1982(183-186), 1983(187-190), 1984(191-194), 1985(195-198), 1986(199-202), 1987(203-206), 1988(207-210), 1989(211-214), 1990(215-218), 1991(219-222), 1992(223-226), 1993(227-230), 1994(231-234), 1995(235-238), 1996(239-242), 1997(243-246), 1998(247-250), 1999(251-254), 2000(255-258), 2001(259-262), 2002(263-264), 2003(265-268), 2004(269-272), 2005(275-276), 2006(279-282).

Na Sieradzkich Szlakach

KWARTALNIK ODDZIAŁU PTTK W SIERADZU

ISSN 1232-2695.

Kolegium redakcyjne: Andrzej Ruszkowski (przewodniczący), Janusz Ziarnik (zastępca), Joanna Mrozik (sekretarz), Krystyna Brodowska, Tomasz Dronka, Krzysztof Gara, Zygmunt Kamieński, Jacek Majdański, Włodzimierz Marszałek, Jędrzej Marszałkowski, Janusz Matusia, Artur Musiał, Józef Szubzda, Andrzej Tomaszewicz, Marek Urbański.

Adres redakcji: ul. Żwirki i Wigury 4, 98-200 Sieradz, tel. +48 43/827-16-41.

Roczniki dostępne w Centralnej Bibliotece PTTK: 1985(1), 1986(2-4), 1987(1-4), 1988(1-4), 1989(1-4), 1990(1-4), 1991(1-4), 1992(1-4), 1993(1-4), 1994(1-4), 1995(1-4), 1996(1-4), 1997(1-4), 1998(1-4), 1999(1-4), 2000(1-4), 2001(1-4), 2002(1-4), 2003(1-4), 2005(3-4), 2006(1-4).

Na Szlaku

Internetowy miesięcznik turystyczno-krajoznawczy poświęcony górom.

Czasopismo Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Redaktor Naczelny
  • Andrzej Rumiński

Zespół redakcyjny:

  • Piotr Dacko - redaktor techniczny, webmaster
  • Dorota Dembkowska - korektorka

Stale współpracują:

  • Juliusz Wysłouch

Adres Redakcji:

Rynek-Ratusz 11/12,
50-106 Wrocław,
tel. (71) 343-03-44
fax (71) 343-67-46

http://www.na-szlaku.net/
e-mail: naszlaku.pttk(at)gmail.com, naszlaku.magazyn(at)gmail.com

Wydawca

Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji tekstów. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca. Redakcja nie płaci honorariów za teksty nie zamówione.

Numery archiwalne do nabycia w Redakcji.

Roczniki dostępne w Centralnej Bibliotece PTTK: 1987(1-6), 1988(1-6), 1989(1-6), 1990(1-6), 1991(1-6), 1992(1-6), 1993(1-6), 1994(1-12), 1995(1-12), 1996(1-12), 1997(1-12), 1998(1-12), 1999(1-12), 2000(1-12), 2001(1-12), 2002(1-12), 2003(1-12), 2004(1-12), 2005(2,4,6,9-10).
Pozostałe w internetowym archiwum czasopisma.

Przedruki tylko za podaniem źródła.
Za treść reklam Redakcja nie odpowiada.

ISSN: 1230-9931

Wędrowiec

Wydawnictwa Oddziału PTTK w Rzeszowie.

W okresie lat 50-80 tych był wydawany w bardzo skromnej oprawie edytorskiej biuletyn "Informator Organizacyjny" PTTK. Przez 30 lat wydano 144 numery tego biuletynu. Po krótkiej przerwie na wniosek kol. Ryszarda Zawiślaka Instruktora Krajoznawstwa Polski, Regionalna Pracownia Krajoznawcza przy Oddziale PTTK w Rzeszowie wznowiła wydawanie biuletynu pod zmienionym tytułem "Małopolskie Wędrówki". Był to informator organizacyjny PTTK Województw Południowo-Wschodniej Polski. Do tego terenu należały województwa: krośnieńskie, przemyskie, tarnobrzeskie i rzeszowskie. Pierwszy i drugi numer pod tym tytułem ukazał się w 1995 roku. Kolejny jeden numer wydano w 1996 roku oraz po dwa numery wydane w 1997 i 1998 roku. Sekretarzem redakcji był Zygmunt Cebula, pozostałymi członkami zespołu redakcyjnego byli: Tomasz Dziurawiec, Edmund Jońca, Jacek Ślusarz, Bogusław Zarzycki i Ryszard Zawiślak. Pismo popularyzowało krajoznawstwo i turystykę południowo-wschodniej Polski jak również sąsiadów w kraju i za granicą. Celem wydawania biuletynu było służenie miłośnikom turystyki rzetelną i pełną informacją krajoznawczą. W roku 1998 wydano specjalny numer "Małopolskich Wędrówek", który był poświęcony XVI Ogólnopolskiemu Górskiemu Rajdowi Przewodników PTTK w Beskidzie Niskim. W wydaniu tym przybliżono dzieje i kulturę tej części beskidu oraz podano informację umożliwiającą lepsze poznanie tras rajdowych wędrówek. Autorami artykułów i informacji w tym wydaniu byli: Andrzej Karczmarzewski, Eugeniusz Taradajko, Witold Haspel, Jacek Ślusarz i Marian Buda.
W roku 1999 nastąpiła reforma podziału terytorialnego kraju. W okresie tym powstała krótkotrwała przerwa w wydawaniu kolejnych numerów tego pisma. Przy okazji doszło do zmiany tytułu i zespołu redakcyjnego. Przyjęto wówczas nową nazwę, tj. "Wędrowiec Małopolski" z założeniami, że będzie to pismo nieregularne o tematyce turystyczno-krajoznawczej zachowując, że wydawcą będzie nadal Regionalna Pracownia Krajoznawcza przy Oddziale.

W słowie wstępnym redakcja zachęcała wszystkich chętnych do przysyłania materiałów do kolejnych numerów z innych miast i środowisk turystycznych. Zdając sobie sprawę z tego, że wszędzie dzieją się ciekawe wydarzenia i rzeczy o których chcielibyśmy napisać. Na obecnym etapie przewidzieliśmy takie rozdziały jak:
- z teki krajoznawcy
- nasze działania
- u sąsiadów i nie tylko
- sylwetki
- loża honorowa
- różności
- konkursy
W okresie pierwszych pięciu lat począwszy od grudnia 1999 roku wydano 10 numerów. Redaktorem prowadzącym była Małgorzata Jarosińska, pozostałe osoby to: Zygmunt Cebula, Tomasz Dziurawiec, Antoni Hadała (sekretarz redakcji), Edmund Jońca, Jacek Ślusarz (do szóstego numeru), Artur Wiktor, Bogusław Zarzycki (zmarły w 2000 r.) i Ryszard Zawiślak. W roku 2005 wydano 2 kolejne numery "Wędrowca Małopolskiego". Dla porządku podajemy zmiany w zespole redakcyjnym:
- funkcję redaktora prowadzącego przejął Andrzej Karczamarzewski
- odeszli z redakcji: Artur Wiktor i Ryszard Zawiślak
- dokooptowano Eugeniusza Taradajko
Cieszy nas fakt, że do wydanych 12 numerów było ponad 60 autorów. Najczęściej otrzymujemy materiały od osób pochodzących z Rzeszowa, Krosna, Sanoka, Przemyśla, Ropczyc, Boguchwały, Łańcuta i Jasła. Szkoda, że odczuwamy brak materiałów z innych terenów naszego województwa. Mamy nadzieję, że jeśli będziemy otrzymywać materiały z terenu jak również uda się zgromadzić odpowiednie kwoty na kolejne wydania, to pismo nasze będzie się nadal ukazywać. Przy okazji pragniemy podziękować wszystkim autorom, którzy swoje opracowania przesyłają gratisowo. Należy wspomnieć, że działacze PTTK w Rzeszowie opracowali i wydali wiele innych bardzo przydatnych materiałów, a wśród nich należy wymienić:
- "Wędrówki wypoczynkowe i krajoznawcze po okolicach Rzeszowa" z 1978 r.
- "Jubileusz 40-lecia Koła Przewodników PTTK w Rzeszowie" z 1994 r.
- Szlak turystyczny "Dookoła Rzeszowa" z 1997 r.
- "Jubileusz 45-lecia Koła Terenowego PTTK Nr 32 w Rzeszowie" z 1997 r.
- "50 lat Oddziału PTTK w Rzeszowie" z 1998 r.
- "Opis Szlaku turystycznego im. gen Władysława Sikorskiego" z 2003 r.

- "Jubileusz 50-lecia Koła Przewodników Terenowych i Beskidzkich PTTK w Rzeszowie" z 2004 r.
- "Informator XXII Ogólnopolskiego Górskiego Rajdu Przewodników PTTK - Bieszczady 2004"
- skrócone kalendarze Oddziału od 2002 do 2006 r.
- śpiewniki turystyczne z różnych lat
- katalogi Biura Podróży PTTK wycieczek objazdowych, górskich i młodzieżowych od roku 2003 do 2006
Część tych wydawnictw została już wyczerpana i jest dostępna tylko w Regionalnej Pracowni Krajoznawczej tutejszego Oddziału.

Wiceprezes Oddziału
Antoni Hadała

Strona PTTK oddział w Rzeszowie: http://www.pttk.rzeszow.pl/

Wędrownik

ISSN 1425-1388

Kwartalnik wydawany przez Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK i Regionalną Pracownię Krajoznawczą PTTK w Łodzi. Nakład 1000 egz. Dofinansowanie: Urząd Marszałkowski w Łodzi, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Kolegium redakcyjne: Ryszard Bonisławski, Andrzej Danowski, Katarzyna Krakowska, Wanda Kruszyńska, Inga Nowakowska, Izabela Nowakowska (redaktor naczelna), Wilhelm Szarżanowicz, Izabela Wojtyczka, Paweł Wojtyczka, Jadwiga Zareda.

Adres redakcji: Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK, u. Wigury 12a, 90-301 Łódź, tel. +48 42/636-40-10, e-mail: cfk-pttk (małpa) wp.pl,
strona: www.pttk.lodz.pl

Roczniki dostępne w Centralnej Bibliotece PTTK: 1989(1-6), 1990(1-6), 1991(1-4), 1992-93(1-2), 1994(1-4), 1995(1-4), 1996(1-4), 1997(1-4), 1998(1-4), 1999(1-4), 2000(1-4), 2001(1-4), 2002(1-4), 2003(1-4), 2004(1-4), 2005(1-4), 2006(1-4), 2007(1-3).