Ubezpieczenie grupowe w Generali Życie TU SA pracowników PTTK, członków władz wpisanych do KRS, od 01.06.2017 r.

Szczególne Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej rehabilitacji medycznej wskutek nieszczęśliwego wypadku

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum Max

Załącznik nr 4 do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie  Certum Max - Tabela przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

Zgłaszanie roszczenia - ulotka Generali

Formularz on-line

Zgłoszenie roszczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego (R01)

Zgłoszenie roszczenia z tytułu zdarzeń dotyczących urodzenia/śmierci Współubezpieczonych (R02)

Zgłoszenie roszczenia w trybie 48 godzin (R04)

Zgłoszenie roszczenia z tytułu zdarzeń dotyczących Nieszczęśliwych Wypadków Ubezpieczonego / Współubezpieczonych (R05)

Zgłoszenie roszczenia z tytułu zdarzeń dotyczących zdrowia Ubezpieczonego / Współubezpieczonych (R06)