Przejdź do treści

Gwarancja turystyczna AXA (zasady udzielania gwarancji turystycznej Oddziałom PTTK) Gwarancja turystyczna AXA (zasady udzielania gwarancji turystycznej Oddziałom PTTK)

Wyszukiwarka indeksująca

Kolejność: 0

Gwarancja turystyczna AXA
(zasady udzielania gwarancji turystycznej Oddziałom PTTK)

12.07.2018 ZG PTTK podpisał porozumienie z AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. w sprawie zasad udzielania gwarancji turystycznej Oddziałom PTTK na rzecz Marszałka województwa właściwego ze względu na ich siedzibę.

W celu otrzymania oferty gwarancji turystycznej zainteresowany Oddział PTTK (zleceniodawca) przesyła skan podpisanego wniosku o udzielenie gwarancji turystycznej (załącznik nr 1) oraz oświadczenia biura podróży (załącznik nr 2) - do AXA na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. AXA zobowiązuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych, po otrzymaniu kpl. dokumentów (wypełniony wniosek o udzielenie gwarancji turystycznej wraz z wymaganymi w nim kopiami dokumentów oraz oświadczenie biura podróży) przedstawić ofertę finansową. W przypadku zaakceptowania przez Oddział PTTK oferty AXA, Oddział informuje o swojej decyzji AXA. Po otrzymaniu decyzji Oddziału PTTK, AXA przesyła drogą elektroniczną do Oddziału PTTK: wzór umowy gwarancji (załącznik nr 3), wzór deklaracji wekslowej (załącznik nr 4), wzór weksla (załącznik nr 5).

Następnie Oddział PTTK przesyła na adres: AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.

  1. Wniosek o gwarancję ubezpieczeniową turystyczną w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki lub przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych - załącznik nr 1,
  2. Oświadczenie organizatora turystyki - oświadczenie biura podróży podpisane przez upoważnione do występowania w imieniu Oddziału PTTK osoby - załącznik nr 2,
  3. UMOWA O UDZIELENIE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki lub przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych uslug turystycznych (w dwu egzemplarzach) podpisana przez upoważnione do występowania w imieniu Oddziału PTTK osoby - załącznik nr 3,
  4. UMOWA O UDZIELENIE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki lub przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych uslug turystycznych - umowa gwarancji dla malych kwot (w dwu egzemplarzach) podpisana przez upoważnione do występowania w imieniu Oddziału PTTK osoby - załącznik nr 3a,
  5. Deklaracja do weksla in blanco podpisana przez upoważnione do wystepowania w imieniu Oddziału PTTK osoby - załącznik nr 4,
  6. Weksel podpisany przez upoważnione do występowania w imieniu Oddziału PTTK osoby - załącznik nr 5,
  7. Oświadczenie majątkowe - załącznik nr 6,
  8. Oświadczenie o niezaleganiu w ZUS i US - załącznik nr 7,
  9. Wzór gwarancji - załącznik nr 8,
  10. Porozumienie gwarancyjne PTTK - AXA.

Po otrzymaniu kpl. dokumentów wskazanych w pkt. 5 AXA niezwłocznie podpisuje umowę gwarancji oraz wystawia gwarancję turystyczną (załącznik nr 8) i przesyła skany ww. dokumentów pocztą elektroniczną na adres Oddziału PTTK a oryginały kurierem do Oddziału PTTK, najpóźniej następnego dnia roboczego po ich podpisaniu.
AXA zastrzega sobie prawo indywidualnej oceny złożonych wniosków o udzielenie gwarancji turystycznej oraz w uzasadnionych przypadkach odmowy udzielenia gwarancji.

Adres siedziby:
AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.,
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.

Znajdź nas na    Facebook YouTube