Przejdź do treści

Zawieranie umów generalnych ubezpieczenia podczas zagranicznych wyjazdów (KL, NNW, OC, koszty rezygnacji z imprezy) Zawieranie umów generalnych ubezpieczenia podczas zagranicznych wyjazdów (KL, NNW, OC, koszty rezygnacji z imprezy)

Wyszukiwarka indeksująca

0

I. Zawieranie umów generalnych ubezpieczenia podczas zagranicznych wyjazdów
(KL, NNW, OC, koszty rezygnacji z imprezy)

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż dnia 09.04.2021 planowane jest połączenie następujących spółek:

a) UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi (90-520), ul. Gdańska 132, NIP: 7270126358, REGON: 004275573, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000000120, kapitał zakładowy 220.308.282,00 zł opłacony w całości (Spółka przejmowana),

b) AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867), ul. Chłodna 51, NIP: 1070006155, REGON: 140806789, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000271543, kapitał zakładowy 107.912.677,00 zł opłacony w całości (Spółka przejmująca),

wskutek czego z dniem połączenia Spółka przejmowana przestanie istnieć i zostanie wykreślona z Rejestru, a jej następcą prawnym będzie Spółka przejmująca.
Jednocześnie wskazujemy iż Spółka przejmująca (dotychczasowa AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.) zmieni nazwę i od dnia połączenia zacznie działać pod firmą: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

W związku z powyższym Porozumeinie podpisane przez Zarząd Główny PTTK w dniu 9.05.2013 r. w Warszawie z AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. w sprawie zasad zawierania umów generalnych ubezpieczenia podczas zagranicznych wyjazdów, pozostaje w mocy i obowiązuje dwie strony Zarząd główny PTTK oraz UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa,.

Porozumienie dotyczy zawierania umów ubezpieczenia na rzecz:
1. klientów Oddziałów PTTK lub Spółek PTTK,
2. członków PTTK w czasie imprez organizowanych przez PTTK lub Oddziały PTTK.
Podmiotami uprawnionymi do zawarcia umowy generalnej ubezpieczenia podczas wyjazdów zagranicznych, na warunkach określonych w Porozumieniu są PTTK, Oddziały PTTK i Spółki PTTK.
W celu podpisania umowy generalnej ubezpieczenia podczas wyjazdów zagranicznych podmiot uprawniony (PTTK, Oddziały PTTK i Spółki PTTK) przesyła prośbę o jej podpisanie na adres mailowy właściwego terytorialnie Regionalnego Kierownika Sprzedaży AXA określając przedmiot i zakres ubezpieczenia, którym jest zainteresowany:
Oddział Regionalny Warszawa (woj. mazowieckie, łódzkie, podlaskie, lubelskie)
Anna Rutecka - Kierownik sprzedaży ds. ubezpieczeń turystycznych
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oddział Regionalny Katowice (woj. śląskie, opolskie)
Anna Broda - Kierownik Sprzedaży ds. ubezpieczeń turystycznych
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oddział Regionalny Kraków (woj. małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie)
Anna Przybytek - Kierownik sprzedaży ds. ubezpieczeń turystycznych
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oddział Regionalny Gdańsk (woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie)
Olga Gorczyca - Specjalista ds. ubezpieczeń turystycznych
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oddział Regionalny Poznań (woj. wielkopolskie, zachodniopomorskie) Oddział Regionalny Wrocław (woj. dolnośląskie, lubuskie)
Agnieszka Skimina - Kierownik sprzedaży ds. ubezpieczeń turystycznych
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Po otrzymaniu prośby UNIQA w terminie 5 dni roboczych wyśle umowę generalną ubezpieczenia do podpisania przez podmiot uprawniony. Po otrzymaniu, przeanalizowaniu i akceptacji umowy, podmiot uprawniony, drukuje ją, podpisuje i przesyła w 2 egzemplarzach na adres wskazany przez Regionalnego Kierownika Sprzedaży. UNIQA najpóźniej następnego dnia roboczego po podpisaniu umowy ze swojej strony przesyła pocztą 1 egzemplarz do podmiotu uprawnionego.

Przedmiot i suma ubezpieczenia:

Ubezpieczenie

Wariant EUROPA

KL wraz z assistance

15.000 EUR

NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków)

4.000 EUR

KR ( koszty ratownictwa)

5.000 EUR

OC (odpowiedzialność cywilna) w życiu prywatnym

20.000 EUR

OC związane z amatorskim uprawianiem sportu

10.000 EUR

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy ze 100% zwrotem

Do 4.000 euro na osobę (cena imprezy)

Stawka składki EUR/dzień od osoby

Ubezpieczenie

Wariant EUROPA wariant Standard

KL + NNW +OC

0,6 euro za dzień od osoby

KL + NNW+ OC + OC sportowe + AS (amatorskie uprawianiem sportów)

0,9 euro za dzień od osoby

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy ze 100% zwrotem

2,8% ceny imprezy

Franszyza redukcyjna na każdy wypadek ubezpieczeniowy wynosi 20 EUR (obowiązuje w przypadku gotówkowego pokrywania kosztów leczenia przez Ubezpieczonego bez kontaktu z Centralą Alarmową).
Zakres Ochrony Ubezpieczeniowej określony jest Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia: Podróży KONTYNENTY.

»» Ogólne Warunki Ubezpieczenia podróży Kontynenty

»» Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczeń turystycznych

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram