Przejdź do treści

Zawieranie umów generalnych ubezpieczenia podczas zagranicznych wyjazdów (KL, NNW, OC, koszty rezygnacji z imprezy) Zawieranie umów generalnych ubezpieczenia podczas zagranicznych wyjazdów (KL, NNW, OC, koszty rezygnacji z imprezy)

Wyszukiwarka indeksująca

Kolejność: 0

Zawieranie umów generalnych ubezpieczenia
podczas zagranicznych wyjazdów

(KL, NNW, OC, koszty rezygnacji z imprezy)

Zarząd Główny PTTK w dniu 9.05.2013 r. w Warszawie podpisał porozumienie z AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. w sprawie zasad zawierania umów generalnych ubezpieczenia podczas zagranicznych wyjazdów na rzecz:

    1. klientów Oddziałów PTTK  lub Spółek PTTK,
    2. członków PTTK w czasie imprez organizowanych przez PTTK lub Oddziały PTTK.

Podmiotami uprawnionymi do zawarcia umowy generalnej ubezpieczenia podczas wyjazdów zagranicznych, na warunkach określonych w Porozumieniu są PTTK, Oddziały PTTK
i Spółki PTTK.

W celu podpisania umowy generalnej ubezpieczenia podczas wyjazdów zagranicznych podmiot uprawniony (PTTK, Oddziały PTTK i Spółki PTTK) przesyła prośbę o jej podpisanie na adres mailowy właściwego terytorialnie Regionalnego Kierownika Sprzedaży AXA określając przedmiot i zakres ubezpieczenia, którym jest zainteresowany: 

Oddział Regionalny Warszawa (woj. mazowieckie, łódzkie, podlaskie, lubelskie)
Małgorzata Keller - Kierownik sprzedaży ds. ubezpieczeń turystycznych
tel.: +48 22 555 05 62
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oddział Regionalny Katowice (woj. śląskie, opolskie)
Krystyna Dolatowska - Kierownik Sprzedaży ds. ubezpieczeń turystycznych
tel.: +48 32 720 07 14
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oddział Regionalny Kraków (woj. małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie)
Beata Gawęda - Kierownik sprzedaży ds. ubezpieczeń turystycznych
tel.: +48 12 376 97 10
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oddział Regionalny Gdańsk (woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie)
Daniel Grabowski - Kierownik sprzedaży ds. ubezpieczeń turystycznych
tel.: +48 58 732 64 19
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oddział Regionalny Poznań ( woj. wielkopolskie, zachodniopomorskie) Oddział Regionalny Wrocław (woj. dolnośląskie, lubuskie)
Agnieszka Skimina - Kierownik sprzedaży ds. ubezpieczeń turystycznych
tel.: +48 61 625 03 20
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Po otrzymaniu prośby AXA w terminie 5 dni roboczych wyśle umowę generalną ubezpieczenia do podpisania przez podmiot uprawniony. Po otrzymaniu, przeanalizowaniu i akceptacji umowy, podmiot uprawniony, drukuje ją, podpisuje i przesyła w 2 egzemplarzach na adres: AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa. AXA najpóźniej następnego dnia roboczego po podpisaniu umowy ze swojej strony przesyła pocztą 1 egzemplarz do podmiotu uprawnionego.

Przedmiot i suma ubezpieczenia:

Ubezpieczenie

Wariant EUROPA

KL wraz z assistance

15.000 EUR

NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków)

4.000 EUR

KR ( koszty ratownictwa)

5.000 EUR

OC (odpowiedzialność cywilna) w życiu prywatnym

20.000 EUR

OC związane z amatorskim uprawianiem sportu

10.000 EUR

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy ze 100% zwrotem

Do 4.000 euro na osobę (cena imprezy)

Franszyza redukcyjna na każdy wypadek ubezpieczeniowy wynosi 20 EUR (obowiązuje w przypadku gotówkowego pokrywania kosztów leczenia przez Ubezpieczonego bez kontaktu z Centralą Alarmową).

Zakres Ochrony Ubezpieczeniowej określony jest Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia: Podróży KONTYNENTY.

Adres siedziby:
AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.,
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.

Znajdź nas na    Facebook YouTube