Przejdź do treści

Ubezpieczenia w PTTK Ubezpieczenia w PTTK

Wyszukiwarka indeksująca

0

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jako jedno z pierwszych stowarzyszeń w kraju od 2005 roku ubezpiecza swoich członków od NNW, swoją działalność statutową oraz kadrę, pracowników i wolontariuszy w zakresie ryzyk wynikających z odpowiedzialności cywilnej. W 2010 roku ZG PTTK wynegocjował przy pomocy brokera Maxima Fides Sp. z o. o. korzystną umowę ubezpieczenia mienia PTTK jednostek organizacyjnych i spółek.

Obecnie ubezpieczycielem Odpowiedzialności Cywilnej PTTK jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., imienia Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie a ubezpieczycielem ryzyka Następstw Nieszczęśliwych Wypadków jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna.

Nadal funkcjonują trzy umowy ubezpieczeniowe: NNW, OC i majątkowa (obejmująca ryzyko uszkodzenia i zniszczenia rzeczy, utraty przychodów oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego).

 

 

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram