Przejdź do treści

Składki Składki

Wyszukiwarka indeksująca

Składki

Uchwała nr 63/XX/2023 Zarządu Głównego PTTK z dnia 9 września 2023 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK na rok 2024 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2024 r.

Zarządzenie nr 7/2023 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 27 września 2023 r. w sprawie realizacji uchwały ZG PTTK nr 63/XX/2023 z dnia 9 września 2023 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2024 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2024.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2023 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 27 września 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 7/2023 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 27 września 2023 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 7/2023 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 27 września 2023 r.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 7/2023 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 27 września 2023 r.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 7/2023 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 27 września 2023 r.

Załącznik Nr 5a do Zarządzenia Nr 7/2023 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 27 września 2023 r.

 

Nr konta na które należy wpłacać należności za znaczki członkowskie:

Bank Millennium S.A.
25 1160 2202 0000 0000 6084 8454

 

Zarządzenie Sekretarza Generalnego ZG PTTK w sprawie zwrotu znaczków członkowskich za rok 2023 r.

Załącznik do Zarządzenia

Uchwała nr 285/XIX/2022 Zarządu Głównego PTTK z dnia 29 października 2022 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK na rok 2023 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2023

Zarządzenie nr 9/2022 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 29 października 2022 r. w sprawie realizacji uchwały ZG PTTK nr 285/XIX/2022 z dnia 29 października 2022 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2023 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2023

Nr konta na które należy wpłacać należności za znaczki członkowskie:

Bank Millennium S.A.
25 1160 2202 0000 0000 6084 8454

Zapisujemy się do PTTK w wybranym oddziale PTTK.

 

Deklaracje obowiązujące do 31 grudnia 2023 roku

Tu znajdziesz dokumenty dla członka zwyczajnego

Deklaracja członka zwyczajnego PTTK

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Deklaracje obowiązujące od 1 stycznia 2024 roku

Deklaracja członka zwyczajnego PTTK

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Uchwała nr 235/XIX/2021 Zarządu Głównego PTTK z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK na rok 2022 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2022

Zarządzenie nr 8/2021 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 22 października 2021 r. w sprawie realizacji uchwały ZG PTTK nr 235/XIX/2021 z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2022 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2022

 

Uchwała nr 189/XIX/2020 Zarządu Głównego PTTK z 26 września 2020 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK na rok 2021 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2021


Zarządzenie nr 10/2020 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 28 września 2020 r. w sprawie realizacji uchwały ZG PTTK nr 189/XIX/2020 z dnia 26 września 2020 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2021 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2021
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2020 Sekretarza Generalnego ZG PTTK - Zapotrzebowanie na rok 2021na odpłatne znaczki członkowskie PTTK, legitymacje PTTK oraz znaczki organizacyjne PTTK
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 10/2020 Sekretarza Generalnego ZG PTTK - Zapotrzebowanie na rok 2021 na nieodpłatne znaczki członkowskie PTTK, legitymacje PTTK oraz znaczki organizacyjne PTTK
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 10/2020 Sekretarza Generalnego ZG PTTK - Zapotrzebowanie odpłatne na znaczki członkowskie PTTK
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 10/2020 Sekretarza Generalnego ZG PTTK - wzór oświadczenia opiekuna prawnego


Uchwala nr 141/XIX/2019 Zarzadu Glównego PTTK z 16 października 2019 r w sprawie wysokosci skladki czlonkowskiej PTTK na rok 2019 oraz wpisowego do PTTK i oplaty za legitymacje PTTK w roku 2019


Zarządzenie nr 3/2019 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 24 października 2019 r. w sprawie realizacji uchwały ZG PTTK nr 139/XIX/2019 z dnia 19 października 2019 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2020 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2020 (tekst jednolity1)
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2019 Sekretarza Generalnego ZG PTTK - Zapotrzebowanie na rok 2020 na odpłatne znaczki członkowskie PTTK, legitymacje PTTK oraz znaczki organizacyjne PTTK
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2019 Sekretarza Generalnego ZG PTTK - Zapotrzebowanie na rok 2019 na nieodpłatne znaczki członkowskie PTTK, legitymacje PTTK oraz znaczki organizacyjne PTTK
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 3/2019 Sekretarza Generalnego ZG PTTK - Zapotrzebowanie odpłatne na znaczki członkowskie PTTK
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 3/2019 Sekretarza Generalnego ZG PTTK - wzór oświadczenia opiekuna prawnego

 

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram