Przejdź do treści

Odznaczenia Odznaczenia

Wyszukiwarka indeksująca

SYSTEM WYRÓŻNIEŃ I ODZNACZEŃ CZŁONKÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO

W 2012 roku Zarząd Główny PTTK podjął uchwałę o systemie wyróżnień i odznaczeń dla członków organizacji. Zachęcamy do zapoznania się z uchwałą.

Wzory wniosków o nadanie odznak i medali honorowych

 

WYRÓŻNIENIA I ODZNACZENIA ZG PTTK

 

Jednostka

przyznająca

wyróżnienie

 

Rodzaj wyróżnienia

Podstawowe kryteria

do przyznania

wyróżnień i odznaczeń

Zarząd Główny PTTK

Dyplom  PTTK

3  lata aktywnej działalności w PTTK, posiadanie wyróżnienia koła, klubu, oddziału

Zarząd Główny PTTK

Brązowa Honorowa

Odznaka PTTK

5 lat aktywnej  działalności w kadrze PTTK ze szczególnym uwzględnieniem ostatniego okresu działania, w tym 5 lat od otrzymania  Dyplomu  PTTK.

Zarząd Główny PTTK

Srebrna Honorowa

Odznaka PTTK

8 lat aktywnej  działalności w kadrze PTTK ze szczególnym uwzględnieniem ostatniego okresu działania, w tym 5 lat od otrzymania    Brązowej Honorowej Odznaki PTTK

Zarząd Główny PTTK

Złota Honorowa

Odznaka PTTK

10 lat aktywnej działalności w kadrze PTTK ze szczególnym uwzględnieniem ostatniego okresu działania, w tym 5 lat od otrzymania Srebrnej Honorowej Odznaki PTTK.

Zarząd Główny PTTK

Odznaka Zasłużony w pracy PTTK

wśród młodzieży –

w  stopniu brązowym

4 lata aktywnej działalności w PTTK wśród młodzieży

Zarząd Główny PTTK

Odznaka Zasłużony w pracy PTTK

wśród młodzieży –

w  stopniu srebrnym

6 lat aktywnej działalności w PTTK wśród młodzieży

Zarząd Główny PTTK

Odznaka Zasłużony w pracy PTTK

wśród młodzieży –

w  stopniu złotym

8 lat aktywnej działalności w PTTK wśród młodzieży

Władze kół i klubów za pośrednictwem oddziału PTTK,

Zarządy oddziałów PTTK, jednostki regionalne, władze naczelne PTTK,

Komisje, rady i zespoły PTTK

Odznaka 25 lat w PTTK

25 lat stażu członkowskiego.

Do ww. nie zalicza się okresów karencji.

Władze kół i klubów za pośrednictwem oddziału PTTK,

Zarządy oddziałów PTTK, jednostki regionalne, władze naczelne PTTK,

Komisje, rady i zespoły PTTK

Odznaka 50 lat w PTTK

50 lat  stażu członkowskiego.

Do ww. nie zalicza się okresów karencji.

Władze kół i klubów za pośrednictwem oddziału PTTK,

Zarządy oddziałów PTTK, jednostki regionalne, władze naczelne PTTK,

Komisje, rady i zespoły PTTK

Orli Lot  

Wiek do 21 lat. Przynależność do PTTK minimum 3 lata. Aktywny i twórczy udział

w organizacji przedsięwzięć turystyczno-krajoznawczych w swoim środowisku

Zarządy oddziałów oraz jednostki organizacyjne PTTK

Zasłużony Pracownik PTTK

Srebrna  Odznaka

Wzorowe przepracowanie w PTTK

co  najmniej 10 lat

Zarządy oddziałów oraz jednostki organizacyjne PTTK

Zasłużony Pracownik PTTK

Złota  Odznaka

Wzorowe przepracowanie w PTTK

co  najmniej 20 lat

Komisja Przewodnicka

Zarządu Głównego PTTK

Odznaka  Zasłużony Przewodnik PTTK

Co najmniej 20-letnia aktywna działalność jako przewodnik turystyczny PTTK oraz 20-letnia działalność społeczna w strukturach PTTK na rzecz przewodnictwa

Zarząd Główny PTTK

Medal  Nauczyciel Kraju Ojczystego

10 lat systematycznej pracy turystyczno-krajoznawczej w środowisku i na rzecz dzieci 

i młodzieży

Walny Zjazd PTTK

na wniosek Zarządu Głównego PTTK

Godność Członka

Honorowego PTTK

Nadawana członkom PTTK szczególnie zasłużonym dla rozwoju turystyki i krajoznawstwa w Polsce.

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram