Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze w dużej mierze opiera się na działalności własnych członków, ludzi, którzy poświęcają swój czas i pracę na rzecz rozwijania turystyki i krajoznawstwa we własnym regionie. Osoby chętne do rozszerzania własnych uprawnień mogą zostać instruktorami albo przodownikami turystyki. Zachęcamy do działania na rzecz pozostałych członków PTTK. Regulaminy i dokumenty obowiązujące w PTTK znajdują się na stronie https://www.pttk.pl/pttk/przepisy/index.php?co=kadra