Zapisujemy się do PTTK w wybranym oddziale PTTK.

Tu znajdziesz dokumenty dla członka zwyczajnego

Deklaracja członka zwyczajnego PTTK

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych