Przejdź do treści

Przetargi Przetargi

Wyszukiwarka indeksująca

Przetargi

 

„Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK sp z o.o. w Jeleniej Górze zaprasza do składania ofert na dzierżawę Schroniska PTTK Samotnia w Karpaczu.

Zainteresowane osoby proszone są o pisemne przedstawienie koncepcji funkcjonowania obiektu. Konieczne jest zachowanie specyfiki obiektu i jego wypromowanej marki jako obiektu należącego do Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego.

Różne proponowane rozwiązania ułatwiające funkcjonowanie z punktu widzenia ekonomicznego, ochrony środowiska, wynikające z postępu technicznego i cywilizacyjnego będą dodatkowym atutem.

Przy złożeniu oferty konieczna jest wpłata wadium na konto Spółki w wysokości 250.000, - złotych, kwota będzie stanowiła zabezpieczenie umowy.

Termin składania ofert do 17.07.2023 r.

Zarząd Spółki dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie do 31.07.2023r

Zarząd  Spółki zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub odstąpienie od wyboru.”

Podkategorie

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram