Zarządzenie nr 1/2020 Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego PTTK z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów zawieranych w imieniu Zarządu Głównego PTTK z jednostkami terenowymi PTTK