Przejdź do treści

Dla oddziałów Dla oddziałów

Wyszukiwarka indeksująca

Dla oddziałów

Dla oddziałów

Informacje ZG PTTK nr 1/2020

Fundusz pomocy jednostkom terenowym PTTK

Utworzony został Fundusz pomocy jednostkom terenowym Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, które ze względu na panującą pandemię mają trudności finansowe. Fundusz działa w oparciu o regulamin oraz zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia.
Uchwała Zarządu Głównego o jego utworzeniu weszła w życie 1 maja 2020 roku.

Uchwała

Regulamin

Nowe terminy sporządzenia i przekazania sprawozdań finansowych w 2020 roku.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 570) zmienia się termin sporządzania, podpisywania i składania we właściwym organie rocznych sprawozdań finansowych za rok 2019.

Nowe terminy:

- 30 czerwca 2020 r. – zamknięcie ksiąg rachunkowych, sporządzenie i podpisanie rocznego sprawozdania przez osobę sporządzającą oraz Zarząd Oddziału,

- 30 września 2020 r. – zatwierdzanie rocznego sprawozdania oraz sprawozdania z działalności finansowego przez Zarząd Oddziału .

- termin wysłania sprawozdania do KRS (Oddziały prowadzące działalność gospodarczą - zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS): w ciągu 15 od daty zatwierdzenia,

- termin wysłania sprawozdania do Urzędu Skarbowego (Oddziały nieprowadzące działalności gospodarczej – nie zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS):  w ciągu 10 od daty zatwierdzenia.

 

Dla Oddziałów

Informacje ZG PTTK nr 2/2019

Dla Oddziałów

Informacje ZG PTTK nr 1/2019

Znajdź nas na    Facebook YouTube