Przejdź do treści

Komisja Przewodnicka ZG PTTK obraduje… Komisja Przewodnicka ZG PTTK obraduje…

Wyszukiwarka indeksująca

5

01W dniu 4 grudnia br. w siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Komisji Przewodnickiej ZG PTTK. Porządek posiedzenia przewidywał m.in. omówienie sprawy kwalifikacji rynkowej dotyczącej przewodnictwa turystycznego, sprawy organizacyjne związane z planowanym w Krakowie Forum Przewodników Turystycznych i przykładowych paneli dyskusyjnych podczas forum, omówienie dalszej realizacji wniosków z XIII Konferencji Przewodników. Ponadto omówiono plany finansowe oraz plan imprez zakładanych do realizacji w następnym roku.

Jednym z ważnych zagadnień było omówienie sprawy ewidencji kół i klubów przewodnickich, które funkcjonują w Polsce. Zdarzały się sytuację, że koła lub kluby niewłaściwie były wykazywane w sprawozdaniach, jednak po ustaleniach Joanny Lipińskiej – sekretarz KP ZG PTTK sytuacja została skorygowana. Innym z poruszanych tematów było przygotowanie do konferencji szkoleniowej kierowanej do członków Wojewódzkich Komisji Egzaminacyjnych oraz Instruktorów Przewodnictwa. Takie szkolenie można by przeprowadzić w formie on-line dla wszystkich zainteresowanych, przybliżając m.in. zagadnienia planowane do wprowadzenia w związku z kwalifikacjami przewodnickimi. Jednym z najważniejszych zadań stojących przed Komisją to prace końcowe związane z kwalifikacjami przewodnickimi, miejmy nadzieję, że już w niedługim czasie nastąpią zmiany w tym zakresie.

Podczas posiedzenia powrócono do tematu zmian w uchwale 55/2014 m.in. dotyczących uprawnień przewodników na teren pogórzy, ujednolicenia legitymacji przewodnickich. Dla ułatwienia poznania zagadnień związanych m.in. z tą uchwałą postanowiono przygotować w wersji pdf informator dotyczący m.in. procedur organizowania kursów i wynikających z uchwały konieczności ich zgłaszania przez organizatorów, składów przewodnickich komisji egzaminacyjnych, zasad przedłużania ważności legitymacji przewodnickich i instruktorskich, organizacji kursów Instruktorów Przewodnictwa. Zagadnienie dotyczące posiadanych uprawnień jest tym ważniejsze, że planowane jest wprowadzenie bazy wszystkich członków PTTK.

Podczas posiedzenia odbywającego się hybrydowo, część członków posiedzenia uczestniczyła w spotkaniu on-line, Posiedzenie prowadziła przewodnicząca Swietłana Koniuszewska, w posiedzeniu poza członkami Komisji Przewodnickiej ZG PTTK uczestniczyli Jacek Treichel zastępca Sekretarza Generalnego ZG PTTK, Dariusz Kużelewski Prezes Głównej Komisji Rewizyjnej PTTK oraz Jacek Delert z ramienia Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK.

01

02

03

04

05

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram