Komisja Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK XIX kadencji, wybrana 20 stycznia 2018 roku przez Krajową Konferencję Aktywu Fotografii Krajoznawczej PTTK, zatwierdzona uchwałą ZG PTTK nr 58/XIX/2018 z 10 marca 2018 roku.

  • Jerzy Maciejewski, przewodniczący
  • Andrzej Danowski, wiceprzewodniczący,
  • Andrzej Kowol, wiceprzewodniczący,
  • Izabela Rucińska, sekretarz,
  • Krzysztof Maciejewski, członek
  • Inga Nowakowska, członek
  • Barbara Polakowska, członek
  • Sylweriusz Rudolf, członek
  • Alojzy Ziółkowski, członek