Przejdź do treści

Skład Skład

Wyszukiwarka indeksująca

Komisja Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK XIX kadencji, wybrana 20 stycznia 2018 roku przez Krajową Konferencję Aktywu Fotografii Krajoznawczej PTTK, zatwierdzona uchwałą ZG PTTK nr 58/XIX/2018 z 10 marca 2018 roku.

  • Jerzy Maciejewski, przewodniczący
  • Andrzej Danowski, wiceprzewodniczący,
  • Andrzej Kowol, wiceprzewodniczący,
  • Izabela Rucińska, sekretarz,
  • Krzysztof Maciejewski, członek
  • Inga Nowakowska, członek
  • Barbara Polakowska, członek
  • Sylweriusz Rudolf, członek
  • Alojzy Ziółkowski, członek 

Znajdź nas na    Facebook YouTubeInstagram