Rada do spraw Turystyki Osób Niepełnosprawnych ZG PTTK

link do strony www Rady ds. TON

1) Eugeniusz Jacek - przewodniczący

2) Zbigniew Orłowski - wiceprzewodniczący

3) Beata Birek - sekretarz

4) Marcin Madras

5) Bogumiła Moskal

6) Michał Stogniew

7) Magdalena Zbiranek