XVII Walny Zjazd PTTK

Materiały zespołów Komitetu Organizacyjnego

Materiały Zespołu Ekonomicznego

»»  Projekt uchwały XVII Walnego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego dotyczącej działalności gospodarczej Towarzystwa

Materiały Zespołu Programowego

»» List przewodniczącego Zespołu

Materiały Zespołu Statutowego

»»  Stanowisko Zespołu Statutowego w przedmiocie dokonania zmian w Statucie PTTK
»»  Propozycje zamian do Statutu PTTK – tekst jednolity 02(2009)