XVII Walny Zjazd PTTK
XVII Walny Zjazd PTTK

UCHWAŁY PODJĘTE
NA XVII WALNYM ZJEŹDZIE

 

»» Uchwała XVII Walnego Zjazdu PTTK o kierunkach dzialań programowych Towarzystwa w XVII kadencji
»» Uchwała XVII Walnego Zjazdu PTTK dotycząca działalności gospodarczej Towarzystwa w XVII kadencji
»» Uchwała XVII Walnego Zjazdu PTTK w sprawie rozwoju turystyki wodnej w PTTK
»» Rezolucja XVII Walnego Zjazdu PTTK w sprawie działań na rzecz przyrody i ochrony środowiska
»» Rezolucja XVII Walnego Zjazdu PTTK w sprawie działań dla ochrony krajobrazów ojczystych
»» Uchwała XVII Walnego Zjazdu PTTK w sprawie Roku Turystyki Wodnej w PTTK
»» Apel do władz państwowych i samorządowych w sprawie turystyki wodnej