XVII Walny Zjazd PTTK

Terminy

Terminy Regionalnych Konferencji Oddziałów PTTK przed XVII Walnym Zjazdem PTTK

 1. Uchwała Nr 262/XVI/2008 Zarządu Głównego PTTK z 26 kwietnia 2008 r. w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej oraz zwołania XVII Walnego Zjazdu PTTK
 2. Ordynacja Wyborcza (Załącznik do Statutu PTTK)
 3. Uchwała nr 274/XVI/2008 Zarządu Głównego PTTK z 21.06.2008r. w sprawie rozdzielnika mandatów delegatów oddziałów na regionalne konferencje oddziałów PTTK wraz z załącznikami
 4. Informacja w sprawie wyboru władz jednostek regionalnych PTTK
 5. Wzory druków organizacyjnych, o których mowa w § 23 Ordynacji Wyborczej dla potrzeb walnego zebrania koła lub klubu PTTK
  1. Protokół Komisji Mandatowej Walnego Zebrania Koła lub Klubu PTTK
  2. Protokół Komisji Wyborczej Walnego Zebrania Koła lub Klubu PTTK
  3. Protokół Komisji Skrutacyjnej Walnego Zebrania Koła lub Klubu PTTK
  4. Zgłoszenie kandydata do Władz Koła lub Klubu
  5. Zgłoszenie kandydata na delegata na Zjazd Oddziału PTTK
  6. Zaświadczenie wyboru delegata na Zjazd Oddziału PTTK zjazdu oddziału PTTK
 6. Wzory druków organizacyjnych, o których mowa w § 23 Ordynacji Wyborczej dla potrzeb zjazdu oddziału PTTK
  1. Protokół Komisji Mandatowej Zjazdu Oddziału PTTK
  2. Protokół Komisji Wyborczej Zjazdu Oddziału PTTK
  3. Protokół Komisji Skrutacyjnej Zjazdu Oddziału PTTK
  4. Zgłoszenie kandydata do Władz Oddziału PTTK
  5. Zgłoszenie kandydata na delegata na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK i na Zgromadzenie Przedstawicieli Oddziałów PTTK
  6. Zaświadczenie wyboru delegata na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK i na Zgromadzenie Przedstawicieli Oddziałów PTTK
  7. Podstawowe informacje o wybranych władzach na Zjeździe Oddziału
 7. Wzory druków organizacyjnych, o których mowa w § 23 Ordynacji Wyborczej dla potrzeb regionalnej konferencji oddziałów PTTK
  1. Protokół Komisji Mandatowej Regionalnej Konferencji Oddziałów PTTK
  2. Protokół Komisji Wyborczej Regionalnej Konferencji Oddziałów PTTK
  3. Protokół Komisji Skrutacyjnej Regionalnej Konferencji Oddziałów PTTK
  4. Zgłoszenie kandydata na delegata na XVII Walny Zjazd PTTK
  5. Zaświadczenie wyboru delegata na XVII Walny Zjazd PTTK
 8. Wzory druków organizacyjnych, o których mowa w § 23 Ordynacji Wyborczej dla potrzeb zgromadzenia przedstawicieli oddziałów PTTK
  1. Protokół Komisji Mandatowej Zgromadzenia Przedstawicieli Oddziałów PTTK
  2. Protokół Komisji Wyborczej Zgromadzenia Przedstawicieli Oddziałów PTTK
  3. Protokół Komisji Skrutacyjnej Zgromadzenia Przedstawicieli Oddziałów PTTK
  4. Podstawowe informacje o wybranych władzach jednostki regionalnej
 9. Uchwała nr 289/XVI/2008r. Zarządu Głównego PTTK z 26 października 2008 r. w sprawie kryteriów jakie winny być spełnione przy kierowaniu wniosków o nadanie przez XVII Walny Zjazd PTTK godności Członka Honorowego PTTK
 10. Uchwała Nr 288/XVI/2008 Zarządu Głównego PTTK z 26 października 2008 r. w sprawie nowelizacji "Systemu wyróżnień członków i jednostek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego" stanowiącego załącznik do uchwały Nr 185/XVI/2007 Zarządu Głównego PTTK z 12 maja 2007 r.
 11. Uchwała nr 299/XVI/2008 Zarządu Głównego PTTK z 25.10.2008 r. w sprawie terminu i miejsca obrad XVII Walnego Zjazdu PTTK
 12. Pismo ZG PTTK do GSK PTTK z 4.04.2008 w sprawie interpretacji zapisów ordynacji wyborczej
 13. Pismo ZG PTTK do GSK PTTK z 2.10.2008 w sprawie opiekunów SKKT-PTTK
 14. Pismo ZG PTTK do GSK PTTK z 2.10.2008 w sprawie interpretacji prawnej dotyczącej rozdzielnika delegatów wybieranych na 16 RKO na XVII Walny Zjazd PTTK
 15. Uchwała nr 315/XVI/2008 Zarządu Głównego PTTK z dnia 14 grudnia 2008 r. w sprawie wzmożenia nadzoru nad działalnością oddziałów oraz w sprawie zmiany rozdzielnika mandatów na regionalne konferencje oddziałów PTTK