XVII Walny Zjazd PTTK
XVII Walny Zjazd PTTK

WYKAZ OSÓB, KTÓRYM WRĘCZONO
ODZNAKĘ HONOROWĄ
ZA ZASŁUGI DLA TURYSTYKI

 

1. Elżbieta Hackiewicz

z Warszawy

2. Janina Kosakowska

z Łomży

3. Elżbieta Moszczyńska

z Warszawy

4. Zofia Sikora

z Wałbrzycha

5. Romualda Sosnowska

z Warszawy

6. Andrzej Wasilewski

z Lublina

7. Cecylia Szpura

z Warszawy