XIX Walny Zjazd PTTK
XIX Walny Zjazd PTTK

Konsultacje w Biurze ZG PTTK
w sprawie kampanii sprawozdawczo-wyborczej
przed XIX Walnym Zjazdem PTTK.

 

 

 

 

Natalia Wojtyra

 

22 826 22 51 w. 111

natalia.wojtyra ...