XIX Walny Zjazd PTTK

Pisma Goci na XIX Walny Zjazd PTTK