XVIII Walny Zjazd PTTK
XIX Walny Zjazd PTTK

GOŚCIE ZAGRANICZNI
OBECNI NA XVIII WALNYM ZJEŹDZIE PTTK

 

Lis Nielsen

Prezes EWV (Europejski Związek Wędrownictwa)

Zdeněk Cabalka

Wiceprzewodniczący Klubu Czeskich Turystów

Miroslav Herchl

Członek Zarządu Klubu Słowackich Turystów

Stanisław Karuga

Wiceprezydent Europejskiej Federacji Turystyki Rowerowej