PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

GALERIA mało znana

Galeria krajoznawcza w siedzibie ZG PTTK

reklama
reklama

Każdy, kto dziś wyrusza na wędrówkę krajoznawczą, obowiązkowo zabiera ze sobą aparat fotograficzny. Dzisiaj służy on jako swoistego rodzaju "maszynka" do prędkiego wykonywania zdjęć, które na ogół stanowią dokument informacyjny danego zdarzenia , a następnie archiwalny. Fotograf - Krajoznawca natomiast, ma wpisane w swojej programowej działalności zadanie, obejrzenia, opisania i utrwalenia ojczystego krajobrazu. Ma za zadanie chronić od zapomnienia i upowszechniać walory krajoznawcze.

Fotograf z PTTK-owskim uprawnieniem Instruktora Fotografii Krajoznawczej - to człowiek czuły, wrażliwy, dociekliwy, o bardzo emocjonalnym wnętrzu, wyszukujący osobliwości piękna natury. Każdy fotograf, a zwłaszcza artysta fotografii marzy, aby prace jego mogły być prezentowane szerokiej publiczności, szczególnie tej wrażliwej na piękno, potrafiącej odczytać z przedstawionego obrazu nie tylko wartość merytoryczną i artystyczną, ale także i "wnętrze" jego autora.

Dla środowiska PTTK-owskich fotografików takim miejscem do spełnienia w części ich marzeń jest zorganizowana w siedzibie Zarządu Głównego PTTK "GALERIA WYSTAW". Piękne foyer sali konferencyjnej ZG PTTK zostało zaadoptowane na miejsce, w którym prace twórców fotografii krajoznawczej mogą być nobilitacją ich autorów, a jednocześnie dają możliwość pokazania wielu gościom odwiedzającym siedzibę PTTK, dorobku artystycznego i osiągnięć Instruktorów Fotografii Krajoznawczej PTTK, a także popularyzacji plonów działalności jednostek organizacyjnych naszego Towarzystwa. GALERIA - to miejsce skupiające zainteresowanie wielu turystów i krajoznawców, a w szczególności dokumentalistów jakimi są fotograficy.

W okresie ostatnich dwóch kadencji warszawska Galeria Wystaw nabrała jeszcze większego kolorytu. A to za sprawą zaproszenia przeze mnie do współpracy koleżanek i kolegów - członków byłego Klubu Fotograficznego Stołecznego Oddziału PTTK w Warszawie. Funkcjonuje ona w systemie comiesięcznych wystaw tematycznych wyczerpujących cele programowe naszego Towarzystwa. W ostatnich czterech latach nastąpił dalszy jej rozkwit- to dalszy ciąg dziesiątek interesujących ekspozycji fotografii zarówno autorów indywidualnych jak i tematycznych zestawów zbiorowych, przy czym na tematykę większości wystaw i prezentacji znaczący wpływ miały podejmowane każdego roku przez nasze Towarzystwo akcje programowe: "Międzynarodowy Rok Gór", "Krajobraz Roku Ziemia Lubuska", "Spotkania u źródeł rzek", "Powitanie Unii Europejskiej na polskich wodach", czy "Rok Schronisk Górskich PTTK". W czasie minionej XV kadencji zorganizowano łącznie 51 wystaw, które obejrzało ponad 5.000 osób. Zauważana była różnorodność ekspozycji i imprez odbywanych w Galerii oraz wysoki w znakomitej większości poziom wystawianych tu prac fotograficznych i plastycznych. Poczesne miejsce w tych prezentacjach zajmowała dokumentacja Jubileuszy i Zjazdów Towarzystwa. m.in.:

 • w styczniu 2001 roku oglądaliśmy przygotowaną przez Centrum Fotografii Krajoznawczej w Łodzi wystawę zdjęć- dokumentującą V Kongres Krajoznawstwa Polskiego, który odbył się we wrześniu 2000 r. w Gnieźnie;
 • >
 • jubileusz 50-lecia PTTK obchodzony uroczyście w grudniu 2000 roku pokazany został na zdjęciach Mariana Głażewskiego w kwietniu 2001 r.;
 • fotokronikę z XV Walnego Zjazdu PTTK jaki odbył się we wrześniu 2001 r. oglądaliśmy w Galerii w grudniu 2001 r;
 • wystawę informacyjno-fotograficzną regionu Puszczy Kozienickiej z okazji 50-lecia działalności Oddziału PTTK w Pionkach eksponowano w maju 2003 r;
 • wystawę fotografii z wędrówek górskich po Tatrach oraz międzynarodowych wypraw wysokogórskich z okazji Jubileuszu 50-lecia działalności Stołecznego Klubu Tatrzańskiego prezentowano w maju 2003 r.,
 • bogatą, wielokierunkową 50-letnią działalność - Komisji Krajoznawczej ZG PTTK pokazano w Galerii w postaci ciekawej informacji fotograficznej i prasowej w 39 fotogramach w listopadzie 2004 r,
 • wystawę licznych wydawnictw turystycznych i krajoznawczych, osiągnięć- i sukcesów oraz listy ich twórców i autorów przedstawiono w ekspozycji z okazji 30 lecia działalności wydawnictwa PTTK "Kraj" w kwietniu 2005 r.

Wiele jednostek statutowych PTTK, kluby fotograficzne, komisje i oddziały w ramach akcji programowych Towarzystwa organizowały konkursy plastyczne i fotograficzne o tej tematyce. Poważną pozycję wystawienniczą w Galerii stanowiły więc plony tych konkursów. I tak oglądaliśmy m.in.:

 • w ramach współpracy z Redakcją wystawę pokonkursową miesięcznika "Poznaj Swój Kraj" pt. "Piękna nasza Polska cała" oraz plon konkursu "Zabytki na turystycznym szlaku" organizowanego przez redakcję PSK w 2001 r.,
 • wystawę Instruktorów Fotografii Krajoznawczej PTTK pt. "Granie i połoniny zorganizowaną przez CFK PTTK we wrześniu 2002 r.,
 • 43 prace dzieci i młodzieży osiedlowych klubów PTTK - laureatów konkursu "Rodzinna wędrówka górska" ogłoszonego w 2002 r. przez Komisję działalności w miejscu zamieszkania i zakładzie pracy ZG PTTK,
 • Komisja Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK prezentowała prace 14 Instruktorów Fotografii Krajoznawczej PTTK na wystawie pt. "Budownictwo drewniane" zorganizowanej w ramach cyklu DZIEDZICTWO KULTURY we wrześniu 2003 r.,
 • Komisja Działalności w Miejscu Zamieszkania i Zakładzie Pracy ZG PTTK zaprezentowała 33 prace akwarelowe dzieci i młodzieży z osiedlowych klubów PTTK, laureatów konkursu "Spotkania u źródeł rzek" w listopadzie 2003 r.,
 • prace fotograficzne 27 autorów polskich i niemieckich, pokłosie wspólnego pleneru Komisji Foto-Kraj ZG PTTK i niemieckiego Klubu Fotozierkel EKO e.v. organizowanego w czerwcu 2004 r. w ramach realizacji tematu "Ziemia Lubuska - Krajobraz Roku 2003/2004,
 • wystawę pokonkursową ogólnopolskiego konkursu plastycznego pt."Europejskiej rodziny przygody na wodach polskich pełnych urody" - ogłoszonego przez Komisję działalności w miejscu zamieszkania i zakładzie pracy ZG PTTK w 2004 r.
 • Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK na swojej wystawie popularyzowała dorobek środowiska piechurów związany z tematyką historyczną w imprezach klubów i oddziałowych komisji turystyki pieszej,
 • Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK prezentowała w kwietniu 2005 r. wystawę z realizacji tematu "Powitanie Unii Europejskiej na polskich wodach" popularyzując turystykę żeglarską nie tylko na śródlądziu, ale także i morską.

Co miesiąc zmieniające się ekspozycje wystawowe dawały możliwość znacznie większej liczbie ich autorów prezentacji i popularyzacji dorobku kadry Instruktorów FK PTTK, jednostek organizacyjnych i sympatyków Towarzystwa - w większości artystów fotografików zrzeszonych także w profesjonalnych związkach. Znaczna ilość wystaw prezentowana była więc przez autorów indywidualnych, a tematyka ich prac to krajobrazy i przyroda w najszerszym tego słowa znaczeniu. Autorzy, których wystawy oglądaliśmy w okresie minionej XV kadencji to: Jan Baliński, Szymon Barna, Wojciech Biedrzycki, Miron Bogacki, Ewa Dzierżanowska, prof. Jerzy Gospodarek, Kazimierz Kaliszuk, Joanna Kosiorek, Jerzy Kostrzewa, Iwona Machowska, Grzegorz Podbiał, Ewa Polańska, prof. Maria Semeniuk-Polkowska, Maciej Rewakowicz, Witold Sieciński, Stefan Stasz, Bolesław Sternik, Zygmunt Świątek, Zdzisław Wyleżyński, Andrzej Zalewski, Feliks Zwierzchowski, Waldemar Kseń i Edmund Zaiczek.

Wśród wymienionych autorów wielu z nich eksponowało w XV kadencji po kilka indywidualnych wystaw tematycznych lub w kilku takich uczestniczyło. Byli zarówno znani fotografowie krajoznawcy, Instruktorzy Fotografii Krajoznawczej PTTK jak też członkowie Związku Polskich Artystów Fotografików oraz Polskiego Związku Fotografików Przyrodniczych. Fakt ten gwarantował, iż pokazane na ich wystawach prace były zarówno ciekawe tematycznie jak też na odpowiednim poziomie warsztatowym. Tym samym miał zasadniczy wpływ na ogólny poziom i atrakcyjność wystawiennictwa naszej Galerii.

Wszystkie wystawy i ekspozycje prezentowane w Galerii stanowiły niewątpliwie ciekawą ilustrację i obrazowe uzupełnienie krajoznawczej działalności członków, a przede wszystkim znakomitą formę promocji naszego Towarzystwa.

Tą drogą bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy tworzyli miłą, serdeczną i koleżeńską atmosferę współpracy. Szczególne słowa podziękowania kieruję do Kolegów z Warszawy: Stefana Stasza i Witolda Siecińskiego.

"Kustosz" Galerii
organizator wystaw
BARBARA KALINOWSKA
W-wa, 5.02.2006 r.

zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.