PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

XXV Ogólnopolski
"Świętojański Spływ Kajakowy Kolejarzy"
rzeką Czarna Hańcza

reklama
reklama

Termin

29 czerwca - 9 lipca 2004 r.

Organizatorzy

Klub Turystyki Kajakowej PTTK, BRACTWO WODNE, Oddział Miejski PTTK Bydgoszcz

Współorganizatorzy

"PKP ENERGETYKA" spółka z o.o. Zakład Kujawski w Bydgoszczy
Stowarzyszenie Turystyczne "Bractwo Wodne" przy EZ Bydgoszcz
"PKP ENERGETYKA" spółka z o.o. Zakład Kujawski w Szczecinie

Komitet Organizacyjny
KomandorKrystyna CzerwińskaInstr. Rekr. Przod I st.
V-ce KomandorKrystyna KubiakPrzod. TK I st.
LekarzAndrzej Chrempiński-
Kierownik imprezMirosław Pawełek-
Prowadzący spływTolek Kowalczyk-
Główny RatownikJerzy Pianowski-
Sędzia GłównyMarek BogaleckiPrzod. TK II st.
Zamykający spływuRoman Graduszewski-
KwatermistrzWitold Czernij,
Ryszard Przytarski
-

Sprzęt

Organizatorzy zapewniają wszystkim chętnym sprzęt pływający (kajaki poliestrowe 2-osobowe z niezbędnych wyposażeniem). Wynajmujący kajak ponosi pełną odpowiedzialność materialną za ewentualne szkody w wypożyczonym sprzęcie (kajak, wiosła, kapok).

Warunki uczestnictwa

 1. Wpłata wpisowego.
 2. Warunkiem uczestnictwa w spływie oraz imprezach towarzyszących jest zapoznanie się z ustalonymi zasadami określonymi w regulaminie oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania potwierdzając to własnoręcznym podpisem.
 3. Nieprzestrzeganie zasad regulaminu imprezy oraz przepisów bhp i przeciwpożarowych może spowodować wykluczenie ze spływu bez prawa zwrotu świadczeń oraz wpisowego.
 4. Umiejętność pływania (karta pływacka).
 5. Każdy uczestnik może posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w spływie lub złoży oświadczenie własnoręcznie podpisane.
 6. Organizator ma prawo w przypadkach zagrażających życiu i zdrowiu uczestników przerwać spływ, a koszty poniesione przez uczestnikia nie będą zwracane.
 7. W przypadku nie dojścia spływu do skutku organizator zobowiązany jest do zwrotu wpisowego.

Obowiązki uczestników

 1. Podporządkowanie się zarządzeniom kierownictwa spływu oraz ścisłego przestrzegania postanowień niniejszego REGULAMINU. Udzielenie pomocy innym uczestnikom spływu, którzy takiej pomocy potrzebują.
 2. Pokrycia wszelkich strat materialnych spowodowanych przez uczestnika - na rzecz organizatora lub osób trzecich.
 3. Załadunek i rozładunek sprzętu pływającego z samochodów.
 4. W spływie biorą udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
 5. Wszyscy uczestnicy spływu obowiązkowo płyną w założonej kamizelce asekuracyjnej lub w kapoku.
 6. Spożywanie alkoholu w czasie trwania spływu jest zabronione.
 7. Zabrania się wyprzedzania kajaka otwierającego, jak również pozostawanie za zamykającym.

Regulamin został opracowany zgodnie z Ustawą o Kulturze Fizycznej z dnia 18.01.1996 r. (Dziennik Ustaw nr 81 poz. 889 z dnia 04.06.2001e) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej.

Trasa i terminarz szczegółowy

DataIlość kmSkądKm szlakuDokądKm szlaku
30.0610Gawrych Ruda100,6Bryzgiel95,9
01.0711,8Bryzgiel95,9Stary Folwark84,1
02.079,2Stary Folwark84,1Maćkowa Ruda74,9
03.0717,7Maćkowa Ruda74,9Frącki57,2
-9,8Frącki57,2Łośki47,4
-9,3Łośki47,4Rygol38,1
-14,7Rygol38,1Płaska23,4
--Ośrodek Żeglarski PTTK w Augustowie0,0-

Świadczenia organizatora w ramach wpisowego

W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają koszulkę spływową, znaczek metalowy wklejki do TOK, opiekę medyczną i szkutniczą, miejsca biwakowe na polach namiotowych, przewóz bagaży na trasie spływu oraz możliwość zdobycia nagród.

Punktacja i nagrody

 1. Najlepsze drużyny w punktacji ogólnej oraz w kategorii imprez rekreacyjnych otrzymają puchary. Regulamin punktacji zostanie ogłoszony podczas otwarcia Spływu.
 2. Zwycięzcy konkursów indywidualnych otrzymają nagrody.

Zgłoszenia

Zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty wpisowego należy nadsyłać na adres:

Klub Turystyki Kajakowej PTTK "BRACTWO WODNE" przy "PKP Energetyka" sp. z o.o. Zakład Kujawski w Bydgoszczy
85-082 Bydgoszcz 2, ul. Zygmunta Augusta 7 skr. 61
tel. / fax. (0-52) 327 33 74, tel. kolejowy 1873, tel./fax. kolejowy 53-28

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 10 czerwca br. - na karcie zgłoszeń zawierającej nazwisko i imię, adres zamieszkania, Pesel, nr karty pływackiej, leg. szkolnej (oraz innych legitymacji uprawniających do zniżek) z podpisem własnym w przypadku opiekuna (oświadczenie z podpisem rodziców). W karcie należy zaznaczyć chęć korzystania z kajaków organizatora oraz wyżywienia.

Szczegółowy program godzinowy imprez podawany będzie w formie komunikatów codziennie na tablicy ogłoszeń (zależnie od pogody).
Organizatorzy zastrzegają sobie zmianę trasy przy niesprzyjającej aurze lub innych okolicznościach.

Wpisowe i inne opłaty

Wpisoweprzodownicy TK, instruktorzy PZK młodzież, czł. BW140 zł
pozostali uczestnicy160 zł
Opłata za miejsce w kajakuczłonkowie KTK Bractwo Wodne70 zł
pozostali uczestnicy120 zł

Uwaga! Uczestnicy uiszczają opłaty za parkowanie swoich pojazdów we własnym zakresie w miejscach gdzie jest to konieczne oraz na terenie Wigierskiego Parku Narodowego itp. (4-5 zł).
Kaucja za wypożyczony kajak, kamizelki, wiosła (20 zł) zwracana jest na koniec imprezy.

Wyżywienie

Codziennie zupa (750 ml) z wkładką: 80 zł

Wpisowe wraz z opłatami należy wpłacać ma konto:
KLUB TURYSTYKI KAJAKOWEJ PTTK "BRACTWO WODNE"
PKO I / OM BYDGOSZCZ, nr rachunku 90 10201462 103570766
z dopiskiem "CZARNA HAŃCZA 2004"

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa poniżej 5 dni przed terminem rozpoczęcia spływu wpisowe nie podlega zwrotowi. Ratownicy zgłaszający się na Spływ mają pierwszeństwo + ulgi.
 2. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w spływie jest zapoznanie się z ustalonymi zasadami w regulaminie (opracowanym zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Usługach Turystycznych), zobowiązanie się do ich przestrzegania potwierdzając to własnym podpisem (Dz. U. Nr 55 z dnia 04.06.2001 r.).
 3. Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność.
 4. Szczegółowy harmonogram imprezy i mapkę każdy uczestnik otrzyma przy weryfikacji. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Kierownictwa Spływu. W przypadku zaistnienia sytuacji szczególnych kierownictwo spływu zastrzega sobie prawo do zmiany programu spływu.

Do zobaczenia na szlaku!

KOMITET ORGANIZACYJNY

zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.