PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież


I Międzynarodowy Rejs Żeglarski WP
i PTTK "IŁAWA 2004"
reklama
reklama

Organizatorzy Rejsu

 • Zarząd Główny PTTK - Komisja Turystyki Żeglarskiej
 • Polski Związek Żeglarski
 • Liga Morska i Rzeczna
 • Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
 • Morski Oddział Straży Granicznej
 • Oddział PTTK przy Klubie Pomorskiego Okręgu Wojskowego
 • Wojskowy Klub Żeglarski "PASAT"

Kierownictwo rejsu

 • KOMANDOR REJSU - płk rez. Edward KOZANOWSKI
 • V-CE KOMANDOR ds. Morskich - płk rez. Stanisław MAŃKO
 • V-CE KOMANDOR ds. śródlądowych - Andrzej KRUPSKI
 • BOSMANI - Grzegorz PANECKI, Henryk POLIWACZ

Termin: 4-25 lipca 2004 r.

 1. etap: 4 - 10 lipca 2004 r. - Bydgoszcz - Górki Zach.
 2. etap: 11 - 19 lipca 2004 r. - Górki Zach. - Elbląg
 3. etap: 20 - 25 lipca 2004 r. - Elbląg - Iława

Trasa Rejsu

Z Bydgoszczy w dół Wisły do ujścia, wybrzeżem morskim do Górek Zach., następnie wzdłuż wybrzeża do Stegny, Krynicy Morskiej, Cieśniną Pilawską do Bałtijska i Kaliningradu (obwód Kaliningradzki), zwiedzanie miast. Wracamy Zalewem Kaliningradzkim i Wiślanym do Fromborka, Tolkmicka. Kanałem Elbląskim do Elbląga, dalej przez Jezioro Druzno, pochylnie, Małdyty, Ostróda, Jezioro Jeziorak do Iławy.

Wpisowe

Cały rejs 500,00 zł od jachtu (I etap - 100 zł, II etap - 200 zł, III etap - 200 zł)

Zgłoszenia załóg wyłącznie na własnym sprzęcie (ubezpieczonym) dokonują kluby lub sekcje żeglarskie oraz indywidualni armatorzy do 30 czerwca 2004 r. (karta zgłoszenia), na adres bezpośredniego organizatora:

ODDZIAŁ PTTK przy KLUBIE POW,
85-915 Bydgoszcz, ul. Sułkowskiego 52
tel. (0-52) 378 23 42, fax (0-52) 378 38 21
e-mail: pttk.klubpow@wp.pl
Nr konta: 66 1020 1462 1035 70907

Cel i charakter imprezy

Dwadzieścia pięć dotychczas zrealizowanych rejsów żeglarskich pod patronatem Komisji Żeglarskiej ZG PTTK penetrowało głównie akweny krajowe.

Odkrywaliśmy dla żeglarzy nowe szlaki, udowadniając, iż żeglarstwo turystyczne można w Polsce uprawiać z powodzeniem, nie tylko na Mazurach, chociaż i tam organizowaliśmy nasze rejsy. Ostatni 25 ORŻ PTTK przełamał kolejne bariery prawno - organizacyjne i po raz pierwszy flotyllą 46 jednostek wypłynęliśmy na otwarte morze, zamykając z sukcesem pętlę pomorską. Udowodniliśmy, że nasze śródlądowe (mieczowe) jachty mogą pokonywać akweny morskie (w pasie przybrzeżnym 2 km) przy zachowaniu przepisów bezpieczeństwa i w zgodzie z Neptunem.

Rok 2004 jest szczególny, otwieramy nasze wody dla turystów z Unii Europejskiej, realizując program KTŻ i PZŻ, pt. "Powitanie Unii Europejskiej na polskich wodach w 2004 roku". Kultywując dobrosąsiedzkie stosunki i rozwijając żeglarskie kontakty z żeglarzami rosyjskimi pragniemy otworzyć dla żeglarstwa turystycznego Cieśninę Pilawską, Kaliningrad i Bałtijsk!

W ramach tego programu, a także płynąc trochę dalej, proponujemy rejs, który zamyka nasz program opłynięcia polskiego wybrzeża Morza Bałtyckiego.

Chcemy wspólnie z żeglarzami Obwodu Kaliningradzkiego pokonać trudności graniczne i przepłynąć wzdłuż Mierzei Wiślanej, wpłynąć na Zalew Wiślany, odwiedzić Bałtijsk i Kaliningrad, a następnie zawitać do Fromborka i Tolkmicka. Płynąc rzeką Elbląg, odwiedzimy miasto o tej samej nazwie. Dalej przez Jezioro Druzno, Kanałem Elbląskim do Małdyt, Miłomłyna i Ostródy. Po drodze zaliczymy jedyne w świecie pochylnie. Z Ostródy ponownie do Miłomłyna, a stamtąd na Jeziorak. Rejs zamierzamy zakończyć w Iławie w stanicy PTTK, którą od lat dzierżawi rodzina Kasprzaków.

Do przepłynięcia mamy ponad 500 km i odwiedzimy wiele atrakcyjnych turystycznie i żeglarsko miejscowości i akwenów. Warto podjąć ten trud.

Zgłoszenia

Zgłoszenia załóg wyłącznie na własnych jachtach dokonują kluby lub sekcje żeglarskie, a także prywatni armatorzy do organizowania rejsu (na załączonych kartach zgłoszeń, można je powielać), w terminie do 30 czerwca 2004 r.

Organizator rejsu po otrzymaniu zgłoszenia potwierdza jego przyjęcie i przesyła aktualny komunikat rejsowy i dodatkowe materiały informacyjne

Bezpośrednio po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia, zgłaszający zobowiązany jest wpłacić na podane konto wpisowe kwotę w wysokości jak w punkcie Wpisowe

Sprzęt żeglarski

Jachty i łodzie motorowe zgłoszone do udziału muszą być w dobrym stanie technicznym, ubezpieczone przez kluby lub prywatnych armatorów oraz wyposażone w niezbędny sprzęt ratunkowy i sprawny silnik zaburtowy (zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Świadczenia organizatora w ramach wpisowego

Opieka ratownika, pomoc techniczna bosmana, opieka pielęgniarska, opłaty portowe i śluzowe.

Znaczek rejsowy (dla każdego uczestnika), pieczątka okolicznościowa, banderka rejsowa (na jacht), czapeczka rejsowa (dla sternika) - chętni będą mogli nabyć, koszulka rejsowa (dla sternika) - chętni będą mogli nabyć, mapka rejsu (jedna na jacht).

Terminarz Szczegółowy

 • Bydgoszcz - Górki Zach. (04.07 - 10.07) - ok. 183 km
 • Bydgoszcz - Chełmno (05.07) - 35 km
 • Chełmno - Grudziądz (06.06) - 27 km
 • Grudziądz - Korzeniewo (07.07) - 33 km
 • Korzeniewo - Tczew (08.07) - 40 km
 • Tczew - Górki Zach. (09.07) - 48 km
 • Zakończenie I etapu, pobyt w Górkach Zach., wolne pływania (10.07)
 • Górki Zach. - Elbląg (11.07 - 19.07) - ok. 239 km
 • Górki Zach. - Stegna (11.07) - 37 km
 • Stegna - Krynica Morska (12.07) - 25 km
 • Krynica Morska - Bałtijsk (13.07) - 32 km
 • Bałtijsk - Kaliningrad (14.07) - 28 km
 • Pobyt w Kaliningradzie - zwiedzanie miasta i okolic (15.07)
 • Kaliningrad - Frombork (16.07) - 78 km
 • Frombork - Tolkmicko (17.07) - 16 km
 • Tolkmicko - Elbląg (18.07) - 23 km
 • Pobyt w Elblągu - zwiedzanie miasta, zakończenie II ETAPU (19.07)
 • Elbląg - Iława (20.07 - 25.07) - ok. 120 km
 • Elbląg - Małdyty (20.07) - 48 km
 • Małdyty - Ostróda (21.07) - 40 km
 • Ostróda - Siemiany (22.07) - 32 km
 • Siemiany - wolne pływania po Jez. Jeziorak (23.07)
 • Siemiany - Iława (24.07) - 21 km
 • Iława - zakończenie rejsu (25.07.2004 r.)

W sumie do przepłynięcia jest około 550 km.

Uroczyste rozpoczęcie rejsu 04 lipca 2004 r. (niedziela), o godz. 18.00 - 20.00 na przystani WKŻ PASAT, ul. Witebska 4.

Zakończenie I etapu w porcie jachtowym w Górkach Zachodnich.

Zakończenie II etapu w harcerskim porcie jachtowym w Elblągu.

Uroczystość zakończenia rejsu 25 lipca 2004 r. w Ośrodku Turystyki Wodnej "Pod Omegą", ul. Sienkiewicza 24 w Iławie.

Uwaga

Organizator prowadzi rozmowy z władzami obwodu Kaliningradzkiego w sprawie bezpiecznego przejścia przez Cieśninę Pilawską i pobyt w m. Bałtijsk i Kaliningrad. W razie niemożności wynegocjowania bezpiecznych warunków przekroczenia granicy morskiej i samego pobytu w ww. miastach rejs odbędzie się na trasie: Górki Zach., Stegna, Krynica Morska (postój na plaży), Stegna, Mikoszewo, śluza Gdańska Głowa, rz. Szkarpawa, Zalew Wiślany, Kąty Rybackie, Frombork, Tolkmicko i rz. Elbląg do Elbląga i dalej do Iławy.

Terminarz rejsu może ulec pewnej korekcie w zależności od warunków nawigacyjnych i pogodowych (głównie w II etapie).

Szczegółowy komunikat uwzględniający ustalenia rekonesansu kierownictwa rejsu, przeprowadzonego w maju 2004 r., zostanie przesłany do załóg zgłoszonych na załączonych kartach zgłoszeń.

Organizator rejsu opracuje numer specjalny Biuletynu KTŻ w całości poświęcony rejsowi - zainteresowanym załogom prześlemy adres zgłoszenia.

Komandor XXVI MRZ i PTTK "IŁAWA - 2004" Edward KOZANOWSKI

Postanowienia końcowe

 1. XXVI MIĘDZYNARODOWY REJS ŻEGLARSKI PTTK I WP "IŁAWA - 2004" JEST IMPREZĄ OTWARTĄ O CHARAKTERZE TURYSTYCZNO - REKREACYJNYM.
 2. W REJSIE MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ OSOBY PEŁNOLETNIE.
 3. OSOBY NIEPEŁNOLETNIE BIORĄ UDZIAŁ W REJSIE POD OPIEKĄ DOROSŁYCH OPIEKUNÓW BIORĄCYCH NA SIEBIE CAŁĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ICH BEZPIECZEŃSTWO.
 4. UCZESTNICY BIORĄ UDZIAŁ W REJSIE NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, SAMI UBEZPIECZAJĄ SIĘ OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚCLIWYCH WYPADKÓW I SAMI UBEZPIECZAJĄ JACHTY.
 5. ORGANIZATORZY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI MATERIALNEJ Z TYTUŁU WYPADKÓW, URAZÓW I SZKÓD W MIENIU OSOBISTYM POWSTAŁYCH PODCZAS REJSU.
 6. UCZESTNICY REJSU ZOBOWIĄZANI SĄ POSIADAĆ NA WYPOSAŻENIU JACHTÓW NIEZBĘDNĄ ILOŚĆ ŚRODKÓW RATUNKOWYCH ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO NA ŚRÓDLĄDZIU I MORZU.
 7. REJS ODBĘDZIE SIĘ PRZY UWZGLĘDNIENIU WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH (NA MORZU DO 4B).
 8. UCZESTNICY ZOBOWIĄZANI SĄ DO PRZESRZEGANIA REGULAMINU ORAZ PODPORZĄDKOWANIA SIĘ WSZYSTKIM ZARZĄDZENIOM I POLECENIOM KIEROWNIKA REJSU.
 9. ORGANIZATORZY REJSU ZAPEWNIAJĄ SOBIE PRAWO DOKONYWANIA KONIECZNYCH ZMIAN W HARMONOGRAMIE REJSU ZE WZGLĘDU NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE I BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW.
 10. OSTATECZNA INTERPRETACJA POSTANOWIEŃ REGULAMINU POZOSTAJE W WYŁĄCZNYCH KOMPETENCJACH KIEROWNIKA REJSU.

Komandor Rejsu

zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.