PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

Krótkoterminowe ubezpieczenie Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych (NNW) uczestników imprez organizowanych lub współorganizowanych przez PTTK– umowa 5834 - 00.851.227

reklama
reklama

Od 25 maja 2012 roku jednostki organizacyjne i specjalistyczne PTTK mogą ubezpieczyć uczestników na swoich imprezach niezależnie od członkostwa w PTTK i wieku.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych 24h/dobę na terytorium Europy podczas uczestnictwa w imprezach organizowanych lub współorganizowanych przez PTTK (jednostki organizacyjne - oddziały i jednostki regionalne, jednostki specjalistyczne) w okresach wskazanych przez struktury organizacyjne PTTK, a także wypadki powstałe w drodze na imprezę i z powrotem.  Ochrona ubezpieczeniowa dla poszczególnych imprez zgłoszonych do ubezpieczenia na wniosek PTTK zostanie potwierdzona stosowną polisą. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również wszystkie imprezy PTTK związane z rekreacyjnym uprawianiem sportów wodnych i konnych.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje świadczenia z tytułu:

 • śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu u Ubezpieczonego,
 • zwrotu kosztów nabycia protez i środków pomocniczych dla Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • zwrotu kosztów operacji kosmetycznych Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • zwrotu kosztów ratownictwa Ubezpieczonego.

Składki ubezpieczeniowe ustalone są za 1 dzień i wynoszą w wariancie I: 0,40 zł za osobę. Sumy ubezpieczeniowe są takie same jak przy ubezpieczeniu NNW członków PTTK:

 • 20.000 PLN - świadczenie z tytułu 100% stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Wysokość świadczenia wynosi 1% sumy ubezpieczenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
 •  10.000 PLN - świadczenie na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwych wypadków,
 •  8.000 PLN - świadczenie na tytułu wystąpienia po raz pierwszy zawału serca lub udaru mózgu,
 •  2.400 PLN - refundacja kosztów nabycia lub naprawy  protez i środków pomocniczych,
 •  2.400 PLN - refundacja kosztów operacji kosmetycznych,
 •  Suma ubezpieczenia z tytułu refundacji kosztów akcji ratownictwa lub poszukiwawczej wynosi równowartość w złotych 4.800 Euro (na jedno zdarzenie),

Natomiast w wariancie II: składka wynosi 0,80 zł za 1 dzień za osobę, a sumy ubezpieczeniowe przedstawiają się następująco:

 • 40.000 PLN - świadczenie z tytułu 100% stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Wysokość świadczenia wynosi 1% sumy ubezpieczenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
 •  20.000 PLN - świadczenie na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwych wypadków,
 •  16.000 PLN - świadczenie na tytułu wystąpienia po raz pierwszy zawału serca lub udaru mózgu,
 •  4.800 PLN - refundacja kosztów nabycia lub naprawy  protez i środków pomocniczych,
 •  4.800 PLN - refundacja kosztów operacji kosmetycznych,
 •  Suma ubezpieczenia z tytułu refundacji kosztów akcji ratownictwa lub poszukiwawczej wynosi równowartość w złotych 4.800 Euro (na jedno zdarzenie),

WAŻNE: cała grupa musi być objęta ubezpieczeniem albo w wariancie I albo w wariancie II – wyboru należy dokonać i zaznaczyć w zgłoszeniu przed imprezą. W razie wątpliwości wszyscy uczestnicy są objęci ubezpieczeniem w wariancie I.

Składka ubezpieczeniowa jest składką ryczałtową brutto, niezależną od okresu odpowiedzialności AXA i naliczana jest za każdą osobę za dzień będącą uczestnikiem imprezy organizowanej przez PTTK.
Umowa zawierana jest w formie imiennej listy (imię i nazwisko oraz PESEL) przesłanej najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia faxem (22) 555-05-31 lub e-mailem: kinga.pergol(at)axa.pl łącznie z formularzem.
W przypadku kiedy osoba zgłoszona AXA jako ubezpieczony uczestnik imprezy zrezygnuje z udziału w imprezie, a w jego zastępstwie w imprezie weźmie udział ktoś inny, w takim przypadku osoba zastępująca jest objęta ubezpieczeniem od dnia zarejestrowania się jako uczestnik (odnotowaniu powyższego przez organizatora). Powyższy fakt organizator winien zgłosić AXA niezwłocznie, następnego dnia po otrzymaniu informacji o zmianie osoby Ubezpieczonej. Warunkiem odpowiedzialności AXA jest potwierdzenie przez organizatora imprezy rezygnacji uczestnika i wejście na jej miejsce innej osoby.
Uwaga! Zgłoszenia do wiadomości proszę przekazywać do naszego Brokera:
Rafał Domeradzki – e-mail:
r.domeradzki(at)maxima-fides.pl;

 1. Formularz zgłoszenia szkody (pdf)     Formularz w formacie xls
 2. Formularz rozliczeniowy imprezy
 3. Formularz wyznaczenia osoby uposażonej
 4. Tabela PTMU - ocena trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku


Ubezpieczenia NNW krótkoterminowe zawarte w poprzednich okresach

 • »» Ubezpieczenie NNW 01.04.2012 - 31.03.2016

zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.