Nadzwyczajny Walny Zjazd PTTK


Drogie Koleżanki!
Drodzy Koledzy!

7 kwietnia 2018 roku w Warszawie będzie obradował Nadzwyczajny Walny Zjazd PTTK.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2017 r. podjął uchwałę w sprawie zwołania Nadzwycajnego Walnego Zjazdu PTTK.

Nadzwyczajny Walny Zjazd PTTK zwołuje się w celu dokonania zmian Statutu PTTK.

W Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe PTTK wezmą udział delegaci wybrani na XIX Walny Zjazd PTTK lub delegaci nowo wybrani według obowiązującej ordynacji wyborczej.

 

Na uwagi oczekujemy do 15 stycznia 2018 r. Po tym terminie zostanie opracowany materiał dotyczący zmian w Statucie PTTK rekomendowanych do przedstawienia Zjazdowi.

 

Wersje historyczne Statutu PTTK

 

Adres: PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa

tel. centrali 22 826 22 51, fax 22 826 25 05,

strona: www.pttk.pl; e-mail: poczta (at) pttk.pl

 

Z turystycznymi pozdrowieniami

Prezes Zarządu Głównego PTTK Jacek Potocki