Załęczański Łuk Warty
Fot. Katarzyna Krakowska
Rezerwat "Parowy Janinowskie"
Fot. Katarzyna Krakowska
Żaba trawna, Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich
Fot. Katarzyna Krakowska
 
Sosna "na szczudłach". Spalski Park Krajobrazowy
Fot. Katarzyna Krakowska
Zawilce w Buczynie Janinowskiej
Fot. Katarzyna Krakowska
Rojnik, rezerwat "Węże"
Fot. Katarzyna Krakowska
Załęczański Łuk Warty
Fot. Katarzyna Krakowska
Rezerwat "Węże", Załęczański Park Krajobrazowy
Fot. Katarzyna Krakowska
Rzekotka drzewna, rezerwat "Silne Błota"
Fot. Katarzyna Krakowska