Zajęcia w terenie, Wzgórza Chęcińsko Kieleckie
Fot. Monika Kurpios
¦wietlista d±browa, Wzgórza Chęcińsko Kieleckie
Fot. Monika Kurpios
Wzgórza Chęcińsko Kieleckie
Fot. Monika Kurpios
Rezerwat "Góra Miedzianka", Wzgórza Chęcińsko Kieleckie
Fot. Monika Kurpios
Dolina Białej Nidy
 Fot. Monika Kurpios
Obuwik pospolity,
Ostoja Kozubowska
Fot. Monika Kurpios
Podkolan biały, rezerwat "Polana Polichno Ostoja Kozubowska"
Fot. Monika Kurpios
Ostoja Barcza
Fot. Monika Kurpios
Ł±ka Dolina Krasnej
Fot. Monika Kurpios