WYKAZ OBSZARÓW "NATURA 2000"
w poszczególnych województwach
 
Oznaczenia typu obszaru:

 

A Wydzielone OSO (Obszary Specjalnej Ochrony), bez żadnych połączeń z innymi obszarami Natura 2000
B Wydzielone SOO (Specjalne Obszary Ochrony), bez żadnych połączeń z innymi obszarami Natura 2000
C Powierzchnia wydzielonego OSO odpowiada wydzielonemu SOO
D OSO, który graniczy z innym obszarem Natura 2000 - OSO lub SOO, ale się z nim nie przecina
E SOO, który graniczy z innym obszarem Natura 2000 - OSO lub SOO, ale się z nim nie przecina
F Obszar OSO, całkowicie zawierający w sobie obszar SOO
G Obszar SOO, całkowicie zawierający w sobie obszar OSO
H Wydzielony OSO, całkowicie leżący wewnątrz SOO
I SOO, zawierający w sobie wydzielony OSO
J OSO, częściowo przecinający się z SOO
K SOO, częściowo przecinający się z OSO