Województwo świętokrzyskie
Wykaz obszarów NATURA 2000

Lp Typ Kod Nazwa Powierzchnia [ha]
1 E PLH260001 Dolina Krasnej 1939.709
2 J PLB260001 DOLINA NIDY 19956.08
3 E PLH260010 Lasy Suchedniowskie 19120.89
4 B PLH260002 Łysogóry 5573.586
5 H PLB140006 MAŁOPOLSKI PRZEŁOM WISŁY 6972.777
6 K PLH260003 Ostoja Nidziańska 26515.64
7 B PLH260004 Ostoja Przedborska 11605.21
8 G PLH060045 Przełom Wisły w Małopolsce 15116.37