Województwo opolskie
Wykaz obszarów NATURA 2000

Lp Typ Kod Nazwa Powierzchnia [ha]
1 B PLH160001 Forty Nyskie 55.43115
2 B PLH160002 Góra Świętej Anny 4985.127
3 J PLB020002 GRĄDY ODRZAŃSKIE 19999.28
4 K PLH020017 Grądy w Dolinie Odry 7673.654
5 B PLH160003 Kamień Śląski 832.4023
6 B PLH160004 Ostoja Sławniowicko-Burgrabicka 771.8394
7 B PLH100007 Załęczański Łuk Warty 9317.238