Województwo łódzkie
Wykaz obszarów NATURA 2000

Lp Typ Kod Nazwa Powierzchnia [ha]
1 B PLH100001 D±browa Grotnicka 101.4804
2 B PLH100002 D±browa ¦wietlista w Pernie 40.06026
3 K PLH140016 Dolina Dolnej Pilicy 31821.57
4 J PLB140003 DOLINA PILICY 35356.26
5 B PLH100015 Dolina Rawki 2525.382
6 B PLH100008 Dolina ¦rodkowej Pilicy 3787.433
7 J PLB300002 DOLINA ¦RODKOWEJ WARTY 57104.36
8 B PLH100003 Lasy Spalskie 2016.396
9 B PLH100004 Ł±ka w Bęczkowicach 191.1779
10 B PLH100005 Niebieskie ¬ródła 25.23636
11 B PLH260004 Ostoja Przedborska 11605.21
12 K PLH100006 Pradolina Bzury-Neru 17696.03
13 J PLB100001 PRADOLINA WARSZAWSKO-BERLIŃSKA 23412.42
14 B PLH100007 Załęczański Łuk Warty 9317.238