LISTA POTENCJALNYCH SPECJALNYCH OBSZARÓW OCHRONY SIEDLISK

 
Lp. Nazwa Powierzchnia
     
DOLNOŚLĄSKIE    
     
1 Czarne Urwisko koło Lutyni 30,6
     
2 Dobromierz 1124,2
     
3 Dolina Białej Lądeckiej 152,1
     
4 Dolina Bobru 10081
     
5 Dolina Widawy 908,7
     
6 Góry Bialskie i Grupa Snieżnika 15745
     
7 Góry i Pogórze Kaczawskie 33297
     
8 Góry Kamienne 27496,7
     
9 Góry Sowie i Bardzkie 19775,3
     
10 Grądy w Dolinie Odry 8026,9
     
11 Grodczyn i Homole k. Dusznik 253
     
12 Karkonosze 5536,6 + 14964,7
     
13 Łęgi Odrzańskie 18108,3
     
14 Masyw Ślęży 5654,6
     
15 Ostoja nad Baryczą 85571,2
     
16 Ostrzyca Proboszczowicka 66,2
     
17 Pasmo Krowiarki 4880,4
     
18 Przełom Nysy Kłodzkiej k.Morzyszowa 279,5
     
19 Przełomy Pełcznicy pod Książem 242
     
20 Puszcza Zgorzelecko-Osiecznicka 93991
     
21 Stawy Sobieszowskie 198
     
22 Stawy w Borowej 174,6
     
23 Sztolnia w Młotach 0,1
     
24 Wąwóz Złotego Potoku k. Złotego Stoku 176,6
     
25 Wzgórza Kiełczyńskie 439,1
     
26 Żwirownia w Starej Olesznej 132,4
     
KUJAWSKO - POMORSKIE    
     
27 Bagienna Dolina Drwęcy 3147,4
     
28 Cyprianka 70
     
29 Cytadela Grudziądz 0,1
     
30 Dybowska Dolina Wisły 1314
     
31 Jezioro Gopło 13660
     
32 Nieszawska Dolina Wisły 3650
     
33 Ostoja Lidzbarska 8333,3
     
34 Sołecka Dolina Wisły 7270
     
35 Włocławska Dolina Wisły 5600
     
36 Zamek Świecie 0,1
     
LUBELSKIE    
     
37 Bystrzyca Jakubowicka 294
     
38 Dobromyśl 421
     
39 Dobużek 93,5
     
40 Dolny Wieprz 6969,4
     
41 Dom Dziecka w Puławach 0,1
     
42 Izbicki Przełom Wieprza 1545,9
     
43 Lasy Sobiborskie 8262,7
     
44 Liceum Ogólnokształcące w Opolu Lubelskim 0,1
     
45 Ostoja Parczewska 5795
     
46 Poleska Dolina Bugu 8233
     
47 Przełom Wisły w Małopolsce 10208
     
48 Uroczyska Lasów Janowskich 4238,9
     
49 Uroczyska Puszczy Solskiej 15344,9
     
50 Wisła Środkowa 4020
     
51 Zachodniowołyńska Dolina Bugu 1682,5
     
52 Twierdza Terespol 0,1
     
LUBUSKIE    
     
53 Buczyna Szprotawsko-Piotrowicka 1587,9
     
54 Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie 6368,1
     
55 Dolina Hanki 2012
     
56 Dolina Pliszki 3216
     
57 Kargowskie Zakola Odry 3038,1
     
58 Krośnieńska Dolina Odry 17072
     
59 Łęgi Słubickie 709,9
     
60 Nietoperek 1474,8 +4930,9
     
61 Nowosolska Dolina Odry 5935
     
62 Puszcza Barlinecka 23627,3
     
63 Ujście Hanki 788
     
64 Ujście Warty 32894
     
ŁÓDZKIE    
     
65 Dolina Środkowej Pilicy 3627,4
     
MAŁOPOLSKIE    
     
66 Diable Skały 16,1
     
67 Klasztor w Czernej 0,1
     
68 Ostoja Gorczańska 18445
     
69 Ostoja Popradzka 54043
     
70 Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego 0,1
     
71 Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego 0,1
     
72 Pieniny 2346 + 2264,5
     
73 Wały 5,8 + 3,2
     
MAZOWIECKIE    
     
74 Dolina Pilicy 32203
     
75 Forty Modlińskie 0,1
     
76 Lasy Gostynińsko-Włocławskie 36584,5
     
77 Pakosław 1334
     
78 Puszcza Kozienicka 29566,2
     
OPOLSKIE    
     
79 Góry Opawskie 4424,3
     
80 Kamień Śląski 231,7
     
81 Lasy Barucickie 6472,7
     
82 Opolska Dolina Odry 3739,8
     
83 Ostoja Sławniowicko-Burgrabicka 0,1
     
PODKARPACKIE    
     
84 Fort Salis Soglio 0,1
     
85 Góry Słonne 56256
     
86 Klasztor w Horyńcu Zdroju 0,1
     
87 Kołacznia 1
     
88 Ostoja Jaśliska 29909,3
     
89 Ostoja Magurska 19439 + 11,91
     
90 Ostoja Przemyska 42173,1
     
91 Sztolnie w Węglówce 0,1
     
PODLASKIE    
     
92 Jelonka 1581,7
     
93 Ostoja Augustowska 105241,8
     
94 Ostoja Knyszyńska 135777,2
     
95 Pojezierze Sejneńskie 7456,9
     
96 Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego 0,1
     
POMORSKIE    
     
97 Dolina Łupawy 5963,8
     
98 Dolina Słupi 14839,7
     
99 Dolina Stropnej 944
     
100 Dolina Wieprzy i Studnicy 13815
     
101 Dolna Wisła 9181
     
102 Jeziora Raduńsko-Ostrzyckie 5876,4
     
103 Jeziora Wdzydzkie 12919,1
     
104 Jezioro Bobęcińskie 3375
     
105 Jezioro Krasne 95
     
106 Łebskie Bagna 771,1
     
107 Miasteckie Jeziora Lobeliowe 1363,5
     
108 Mierzeja Sarbska 1086,6 + 757,9
     
109 Młosino 729,6
     
110 Paraszyńskie Buczyny 3125,8
     
111 Piaśnickie Łąki 79,3 + 0,5
     
112 Pobrzeże Słowińskie 18618 + 11176,3
     
113 Ujście Wisły 936,3
     
114 Zatoka Pucka i Półwysep Helski 26484,8 + 10527,7
     
ŚLĄSKIE    
     
115 Beskid Śląski 38800,2
     
116 Beskid Żywiecki 35870
     
117 Graniczny Meander Odry 165
     
118 Kościół w Górkach Wielkich 0,1
     
119 Kościół w Radziechowach 0,1
     
120 Las k. Tworkowa 125,9
     
121 Młyn w Pierścu 0,1
     
122 Ostoja Olsztyńsko-Mirowska 2290,1
     
123 Ostoja Srodkowojurajska 5643,6
     
124 Ostoja Złotopotocka 4931,1
     
125 Stawy Łężczok 583,1
     
126 Suchy Młyn 531,1
     
ŚWIĘTOKRZYSKIE    
     
127 Lasy Cisowsko-Orłowińskie 16563
     
128 Lasy Suchedniowskie 19527,9
     
129 Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie 8208,5
     
WARMIŃSKO-MAZURSKIE    
     
130 Bieńkowo 110,9
     
131 Budwity 443,5
     
132 Dolina Drwęcy 2369,6 + 52,9
     
133 Dolina Rzeki Wel k.Kopaniarzy 182
     
     
134 Gązwa 457,7
     
135 Nowa Wieś 167,5
     
136 Ostoja Borecka 25291,4
     
137 Ostoja Napiwodzko-Ramucka 19914,8
     
138 Ostoja Piska 52530,5
     
139 Wysoczyzna Elbląska 5219,5
     
WIELKOPOLSKIE    
     
140 Dolina Noteci 47658 + 2893,9
     
141 Dolina Wełny 2082
     
142 Jezioro Brenno 83,7
     
143 Kopańki 0,1
     
144 Lasy Zerkowsko-Czeszewskie 10131,2
     
145 Pojezierze Gnieźnieńskie 32342,6
     
146 Sieraków 0,1
     
147 Torfowisko Rzecińskie 1862,2
     
148 Wrzosowiska Bornego-Sulinowa i Okonka 6500
     
149 Zachodnie Pojezierze Krzywińskie 4776,19 + 942,5
     
ZACHODNIOPOMORSKIE    
     
150 Dolina Radwi, Chocieli i Chotli 21162,6
     
151 Dolina Regi 12792,9
     
152 Dolina Rurzycy 1715,3
     
153 Dolna Odra 29552,7
     
154 Dziczy Las i Dolina Tywy 7805,1
     
155 Gogolice-Kosa 1277,8
     
156 Jeziora Czaplineckie 31497
     
157 Jezioro Bukowo 3362,6
     
158 Jezioro Lubię i Dolina Drawy 11174,2
     
159 Jezioro Sniadowo 177,7
     
160 Lasy Bierzwnickie 8429,8
     
161 Mirosławiec 4439,4
     
162 Pojezierze Ińskie 17763,2
     
163 Strzaliny k. Tuczna 0,1
     
164 Ujście Odry i Zalew Szczeciński 44743,7 + 7780,4
     
165 Uroczyska Puszczy Drawskiej 65513,7
     
166 Warnie Bagno 557,8
     
167 Wolin i Uznam 35132,9
     
OBSZARY MORSKIE    
     
168 Ławica Słupska 10667,2
     
169 Zatoka Pomorska 583607,5
     

1. W tabeli znajdują się specjalne obszary ochrony siedlisk, które nie zostały zamieszczone na listach przekazanych przez Polskę do Komisji Europejskiej, a które spełniają kryteria jako obszary Natura 2000 i zostały zgłoszone do KE przez organizacje pozarządowe na tzw. Shadow List. Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej dla wszystkich tych obszarów należy stosować postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia lub planu na obszar Natura 2000 i należy uzyskać zezwolenie wojewody zgodnie z art. 33 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr. 92 póz. 880).

2. Obszary, które zostały wytłuszczone w tabeli na czerwono, są obszarami Natura 2000 które znajdują się na listach zgłoszonych do Komisji Europejskiej, ale których powierzchnię, według organizacji pozarządowych, należy zwiększyć. W postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia lub planu na obszar Natura 2000 należy więc brać pod uwagę również dodatkową powierzchnię obszaru.

3. Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia lub planu obowiązuje również w odniesieniu do specjalnych obszarów ochrony siedlisk przekazanych na liście do Komisji Europejskiej zgodnie z art. 33. ust. 2 ustawy
o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr. 92 poz. 880).