LISTA POTENCJALNYCH OBSZARÓW SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW
 
 
Lp. Nazwa
DOLNOŚLĄSKIE  
   
1 Bory Dolnośląskie
   
2 Karkonosze
   
3 Łęgi Odrzańskie
   
4 Zbiornik Mietkowski
   
5 Góry Stołowe
   
KUJAWSKO - POMORSKIE  
   
6 Żwirownia Skoki
   
7 Dolina Środkowej Noteci
   
LUBELSKIE  
   
8 Lasy Łukowskie
   
9 Polesie
   
10 Roztocze
   
11 Uroczysko Mosty-Zahajki
   
12 Zbiornik Podedworze
   
13 Zlewnia Górnej Huczwy
   
14 Ostoja Tyszowiecka
   
15 Dolina Poru i Stawów Boćków
   
16 Dolina Górnej Łabuńki
   
17 Dolina Szyszły
   
18 Dolina Sołokiji
   
19 Zbiornik w Nieliszu
   
LUBUSKIE  
   
20 Dolina Dolnej Noteci
   
21 Dolina Środkowej Odry
   
22 Puszcza Barlinecka
   
23 Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry
   
ŁÓDZKIE  
   
24 Zbiornik Jeziorsko
   
MAŁOPOLSKIE  
   
25 Babia Góra
   
26 Dolina Dolnej Skawy
   
27 Dolina Dolnej Soły
   
28 Pasmo Policy
   
29 Pieniny
   
30 Stawy w Brzeszczach
   
31 Torfowiska Drawsko - Nowotarskie
   
MAZOWIECKIE  
   
32 Bagno Całowanie
   
33 Dolina Dolnej Narwi
   
34 Puszcza Kozienicka
   
35 Dolina Wkry i Mławki
   
36 Dolina Kostrzynia
   
OPOLSKIE  
   
37 Zbiornik Nyski
   
38 Zbiornik Otmuchowski
   
39 Zbiornik Turawski
   
PODKARPACKIE  
   
40 Beskid Niski
   
41 Góry Słonne
   
PODLASKIE  
   
42 Bagno Wizna
   
43 Niecka Gródecka Michałowska
   
44 Dolina Górnego Nurca
   
POMORSKIE  
   
45 Bielawskie Błota
   
46 Lasy Lęborskie
   
47 Puszcza Darżlubska
   
48 Lasy Mirachowskie
   
ŚLĄSKIE  
   
49 Beskid Żywiecki
   
50 Stawy Wielikąt i Las Tworkowski
   
WARMIŃSKO - MAZURSKIE  
   
51 Jezioro Dobskie
   
52 Lasy Skaliskie
   
53 Ostoja Poligon Orzysz
   
WIELKOPOLSKIE  
   
54 Dąbrowy Krotoszyńskie
   
55 Dolina Małej Wełny
   
56 Jezioro Zgierzynieckie
   
57 Ostoja Rogalińska
   
58 Pojezierze Sławskie
   
59 Puszcza Nad Gwdą
   
60 Puszcza Notecka
   
61 Dolina Samicy
   
ZACHODNIOPOMORSKIE  
   
62 Lasy Puszczy Nad Drawą
   
63 Ostoja Cedyńska
   
64 Ostoja Drawska
   
65 Ostoja Trzebiatowska
   
66 Ostoja Witnicko-Dębnieńska
   
67 Puszcza Goleniowska
   
68 Zalew Kamieński l Dziwna
   
69 Puszcza Wkrzańska
   

1. W tabeli znajdują się obszary specjalnej ochrony ptaków, które nie zostały
zamieszczone na listach przekazanych przez Polskę do Komisji Europejskiej,
a które spełniają kryteria jako obszary Natura 2000 i zostały zgłoszone do KE
przez organizacje pozarządowe na tzw. Shadow List. Zgodnie ze stanowis-
kiem Komisji Europejskiej dla wszystkich tych obszarów należy stosować
postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia lub planu
na obszar Natura 2000 i należy uzyskać zezwolenie wojewody zgodnie
z art. 33 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr. 92 poz. 880).

2. Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia lub planu
obowiązuje również w odniesieniu do obszarów specjalnej ochrony ptaków
wyznaczonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r.
(Dz. U. Nr 229, poz. 2313) zgodnie z art. 33 ustawy o ochronie przyrody z
dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr. 92 poz. 880).