LISTA OBSZARÓW SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW

 
Lp. Kod Nazwa
     
DOLNOŚLĄSKIE    
     
1 PLB020001 DOLINA BARYCZY
     
2 PLB020002 GRĄDY ODRZAŃSKIE
     
3 PLB020003 STAWY PRZEMKOWSKIE
     
KUJAWSKO - POMORSKIE    
     
4 PLB040001 BŁOTA RAKUTOWSKIE
     
5 PLB040002 BAGIENNA DOLINA DRWĘCY
     
6 PLB040003 DOLINA DOLNEJ WISŁY
     
7 PLB040004 OSTOJA NADGOPLAŃSKA
     
LUBELSKIE    
     
8 PLB060001 BAGNO BUBNÓW
     
9 PLB060002 CHEŁMSKIE TORFOWISKA WĘGLANOWE
     
10 PLB060003 DOLINA ŚRODKOWEGO BUGU
     
11 PLB060004 DOLINA TYŚMIENICY
     
12 PLB060005 LASY JANOWSKIE
     
13 PLB060006 LASY PARCZEWSKIE
     
14 PLB060007 LASY STRZELECKIE
     
15 PLB060008 PUSZCZA SOLSKA
     
LUBUSKIE    
     
16 PLB080001 UJŚCIE WARTY
     
ŁÓDZKIE    
     
17 PLB1 00001 PRADOLINA WARSZAWSKO-BERLIŃSKA
     
MAŁOPOLSKIE    
     
18 PLB1 20001 GORCE
     
19 PLB1 20002 PUSZCZA NIEPOŁOMICKA
     
20 PLC1 20001 TATRY
     
MAZOWIECKIE    
     
21 PLB1 40001 DOLINA DOLNEGO BUGU
     
22 PLB1 40002 DOLINA LIWCA
     
23 PLB1 40003 DOLINA PILICY
     
24 PLB1 40004 DOLINA ŚRODKOWEJ WISŁY
     
25 PLB1 40005 DOLINY OMULWI l PŁODOWNICY
     
26 PLB1 40006 MAŁOPOLSKI PRZEŁOM WISŁY
     
27 PLB1 40007 PUSZCZA BIAŁA
     
28 PLC1 40001 PUSZCZA KAMPINOSKA
     
PODKARPACKIE    
     
29 PLC1 80001 BIESZCZADY
     
30 PLB1 80001 POGÓRZE PRZEMYSKIE
     
PODLASKIE    
     
31 PLB200001 BAGIENNA DOLINA NARWI
     
32 PLB200002 PUSZCZA AUGUSTOWSKA
     
33 PLB200003 PUSZCZA KNYSZYŃSKA
     
34 PLC200001 DOLINA BIEBRZY
     
35 PLC200002 DOLINA GÓRNEJ NARWI
     
36 PLC200003 PRZEŁOMOWA DOLINA NARWI
     
37 PLC200004 PUSZCZA BIAŁOWIESKA
     
POMORSKIE    
     
38 PLB220001 WIELKI SANDR BRDY
     
39 PLB220002 DOLINA SŁUPI
     
40 PLB220003 OSTOJA SŁOWIŃSKA
     
41 PLB220004 UJŚCIE WISŁY
     
42 PLB220005 ZATOKA PUCKA
     
ŚLĄSKIE    
     
43 PLB240001 DOLINA GÓRNEJ WISŁY
     
ŚWIĘTOKRZYSKIE    
     
44 PLB260001 DOLINA NIDY
     
WARMINSKO - MAZURSKIE    
     
45 PLB280001 BAGNA NIETLICKIE
     
46 PLB280002 DOLINA PASŁĘKI
     
47 PLB280003 JEZIORO ŁUKNAJNO
     
48 PLB280004 JEZIORO OŚWIN l OKOLICE
     
49 PLB280005 LASY IŁAWSKIE
     
50 PLB280006 PUSZCZA BORECKA
     
51 PLB280007 PUSZCZA NAPIWODZKO-RAMUCKA
     
52 PLB280008 PUSZCZA PISKA
     
53 PLB280009 WARMIŃSKIE BOCIANY
     
54 PLB280010 ZALEW WIŚLANY
     
55 PLC280001 JEZIORO DRUŻNO
     
WIELKOPOLSKIE    
     
56 PLB300001 DOLINA ŚRODKOWEJ NOTECI l KANAŁU BYDGOSKIEGO
     
57 PLB300002 DOLINA ŚRODKOWEJ WARTY
     
58 PLB300003 NADNOTECKIE ŁĘGI
     
59 PLB300004 WIELKI ŁĘG OBRZAŃSKI
     
60 PLB300005 ZBIORNIK WONIEŚĆ
     
ZACHODNIOPOMORSKIE    
     
61 PLB320001 BAGNA ROZWAROWSKIE
     
62 PLB320002 DELTA ŚWINY
     
63 PLB320003 DOLINA DOLNEJ ODRY
     
64 PLB320004 JEZIORA WEŁTYŃSKIE
     
65 PLB320005 JEZIORO MIEDWIE l OKOLICE
     
66 PLB320006 JEZIORO ŚWIDWIE
     
67 PLB320007 ŁĄKI SKOSZEWSKIE
     
68 PLB320008 OSTOJA IŃSKA
     
69 PLB320009 ZALEW SZCZECIŃSKI
     
OBSZARY MORSKIE    
     
70 PLB990001 ŁAWICA SŁUPSKA
     
71 PLB990002 PRZYBRZEŻNE WODY BAŁTYKU
     
72 PLB990003 ZATOKA POMORSKA