GATUNKI PTAKÓW WYMAGAJĄCE OCHRONY W FORMIE WYZNACZENIA OBSZARÓW NATURA 2000

DYREKTYWA RADY 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku
w sprawie ochrony dzikich ptaków (ze zmianami)

Załącznik 1
 
1. nur rdzawoszyi Gavia stellata
2. nur czarnoszyi Gavia arctica
3. nur lodowiec Gavia immer
4. perkoz rogaty Podiceps auritus
5. petrel maderski Pterodroma madeira
6. petrel zielonoprzylądkowy Pterodroma feae
7. burzyk bulwersa Bulweria bulwerii
8. burzyk żółtodzioby Calonectris diomedea
9. burzyk balearski Puffinus puffinus mauretanicus
10. burzyk mały Puffinus assimilis
11. nawałnik białobrewy Pelagodroma marina
12. nawałnik burzowy Hydrobates pelagicus
13. nawałnik Leacha Oceanodroma leucorhoa
14. nawałnik castro Oceanodroma castro
15. kormoran czubaty (podgatunek śródziemnomorski) Phalacrocorax aristoteles
16. kormoran mały Phalacrocorax pygmeus
17. pelikan baba Pelecanus onocrotalus
18. pelikan kędzierzawy Pelecanus crispus
19. bąk Botaurus stellaris
20. bączek Ixobrychus minutus
21. ślepowron Nycticorax nycticorax
22. czapla modronosa Ardeola ralloides
23. czapla nadobna Egretta garzetta
24. czapla biała Egretta alba
25. czapla purpurowa Ardea purpurea
26. bocian czarny Ciconia nigra
27. bocian biały Ciconia ciconia
28. ibis kasztanowaty Plegadis falcinellus
29. warzęcha Platalea leucorodia
30. czerwonak Phoenicopterus ruber
31. łabędź czarnodzioby Cygnus bewickii (Cygnus colombianus bewickii)
32. łabędź krzykliwy Cygnus cygnus
33. gęś białoczelna (podgatunek grenlandzki) Anser albifrons flavirostris
34. gęś mała Anser erythropus
35. bernikla białolica Branta leucopsis
36. bernikla rdzawoszyja Branta ruficollis
37. kazarka Tadorna ferruginea
38. kaczka jarzębata Marmaronetta angustirostris
39. podgorzałka Aythya nyroca
40. sterniczka Oxyura leucocephala
41. trzmielojad Pernis apivorus
42. kaniuk Elanus caeruleus
43. kania czarna Milvus migrans
44. kania ruda Milvus milvus
45. bielik Haliaaetus albicilla
46. orłosęp brodaty Gypaetus barbatus
47. ścierwnik Neophron percnopterus
48. sęp płowy Gyps fulvus
49. sęp kasztanowaty Aegypius monachus
50. gadożer Circaetus gallicus
51. błotniak stawowy Circus aeroginosus
52. błotniak zbożowy Circus cyaneus
53. błotniak stepowy Circus macrourus
54. błotniak łąkowy Circus pygargus
55. jastrząb (podgatunek korsykańsko-sardyński) Accipiter gentilis arrigonii
56. krogulec (podgatunek kanaryjsko-maderski) Accipiter nisus granti
57. krogulec krótkonogi Accipiter brevipes
58. kurhannik Buteo rufinus
59. orlik krzykliwy Aquila pomarina
60. orlik grubodzioby Aquila clanga
61. orzeł cesarski Aquila heliaca
62. Aquila adalberti
63. orzeł przedni Aquila chrysaetus
64. orzełek włochaty Hieraaetus pennatus
65. orzełek południowy Hieraaetus fasciatus
66. rybołów Pandion haliaetus
67. pustułeczka Falco naumanni
68. drzemlik Falco columbarius
69. sokół skalny Falco eleonorae
70. raróg górski Falco biarmicus
71. sokół wędrowny Falco peregrinus
72. białozór Falco rusticolus
73. jarząbek Bonasa bonasia
74. pardwa górska (podgatunek pirenejski) Lagopus mutus pyrenaicus
75. pardwa górska (podgatunek alpejski) Lagopus mutus helveticus
76. cietrzew (podgatunek kontynentalny) Tetrao tetrix tetrix
77. głuszec Tetrao urogallus
78. kuropatwa skalna (podgatunek alpejski) Alectoris graeca saxatilis
79. kuropatwa skalna (podgatunek sycylijski) Alectoris graeca whitaken
80. kuropatwa berberyjska Alectoris barbara
81. kuropatwa (podgatunek włoski) Perdix perdix italica
82. kuropatwa (podgatunek iberyjski) Perdix perdix hispaniensis
83. kropiatka Porzana porzana
84. zielonka Porzana parva
85. karliczka Porzana pusilla
86. derkacz Crex crex
87. modrzyk Porphyrio porphyrio
88. łyska czubata Fulica cristata
89. przepiórnik Turnix sylvatica
90. żuraw Grus grus
91. strepet Tetrax tetrax
92. hubara Chlamydotis undulata
93. drop Otis tarda
94. szczudłak Himantopus himantopus
95. szablodziób Recurvirostra avosetta
96. kulon Burhinus oedicnemus
97. rączak Cursorius cursor
98. żwirowiec łąkowy Glareola pratincola
99. mornel Charadrius morinellus
100. siewka złota Pluvialis apricaria
101. skrzydłoszponka brunatnoskrzydła Hoplopterus spinosus
102. batalion Philomachus pugnaxdesmarestii
103. dubelt Gallinago media
104. szlamnik Limosa lapponica
105. kulik cienkodzioby Numenius tenuirostris
106. łęczak Tringa glareola
107. terekia Xenus cincerus
108. płatkonóg szydłodzioby Phalaropus lobatus
109. mewa czarnogłowa Larus melanocephalus
110. mewa cienkodzioba Larus genei
111. mewa śródziemnomorska Larus audouinii
112. rybitwa krótkodzioba Gelochelidon nilotica
113. rybitwa wielkodzioba Sterna caspia
114. rybitwa czubata Sterna sandvicensis
115. rybitwa różowa Sterna dougallii
116. rybitwa zwyczajna Sterna hirundo
117. rybitwa popielata Sterna paradisaea
118. rybitwa białoczelna Sterna albifrons
119. rybitwa białowąsa Chlidonias hybridus
120. rybitwa czarna Chlidonias niger
121. nurzyk podbielały Uria aalge
122. stepówka ciemnobrzucha Pterocles orientalis
123. stepówka białobrzucha Pterocles alchata
124. grzywacz (podgatunek azorski) Columba palumbus azorica
125. gołąb maderski Columba trocaz
126. gołąb kanaryjski Columba bollii
127. gołąb laurowy Columba junoniae
128. puchacz Bubo bubo
129. sowa śnieżna Nyctea scandiaca
130. sowa jarzębata Surnia ulula
131. sóweczka Glaucidium passerinum
132. puszczyk mszarny Strix nebulosa
133. puszczyk uralski Strix uralensis
134. sowa błotna Asio flammeus
135. włochatka Aegolius funereus
136. lelek Caprimulgus europaeus
137. jerzyk Apus caffer
138. zimorodek Alcedo atthis
139. kraska Coracias garrulus
140. dzięcioł zielonosiwy Picus canus
141. dzięcioł czarny Dryocopus martius
142. dzięcioł duży (podgatunek z Wysp Kanaryjskich) Dendrocopus major canariensis
143. dzięcioł duży (podgatunek z Wysp Kanaryjskich) Dendrocopus major thanneri
144. dzięcioł białoszyi Dendrocopus syriacus
145. dzięcioł średni Dendrocopus medius
146. dzięcioł białogrzbiety Dendrocopus leucotus
147. dzięcioł trójpalczasty Picoides tridactylus
148. skowronek sierpodzioby Cherosophilus duponti
149. kalandra szara Melanocorypha calandra
150. skowronek krótkopalcowy Calandrella brachydactyla
151. dzierlatka iberyjska Galerida theklae
152. lerka Lullula arborea
153. świergotek polny Anthus campestris
154. strzyżyk (podgatunek z wyspy Fair) Troglodytes troglodytes fridanensis
155. podróżniczek Luscinia svecica
156. pokląskwa kanaryjska Saxicola dacotiae
157. białorzytka żałobna Oenanthe leucura
158. tamaryszka Acrocephalus melanopogon
159. wodniczka Acrocephalus paludicola
160. zaganiacz oliwkowy Hippolais olivetorum
161. pokrzewka czarniawa Sylvia sarda
162. pokrzewka kasztanowata Sylvia undata
163. pokrzewka Rupella Sylvia ruepelli
164. pokrzewka jarzębata Sylvia nisoria
165. muchołówka mała Ficedula parva
166. Ficedula semitorquata
167. muchołówka białoszyja Ficedula albicollis
168. kowalik czarnomorski Sitta krueperi
169. kowalik czarnogłowy Sitta whiteheadi
170. gąsiorek Lanius collurio
171. dzierzba czarnoczelna Lanius minor
172. wrończyk Pyrrhocorax pyrrhocorax
173. zięba (podgatunek z Hierro) Fringilla coelebs ombriosa
174. zięba kanaryjska Fringilla teydea
175. krzyżodziób świerkowy Loxia scotica
176. gil pustynny Bucanetes githagineus
177. gil azorski Pyrrhula murina
178. trznadel popielaty Emberiza cineracea
179. otolan Emberiza hortulana
180. trznadel modrogłowy Emberiza caesia