MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

Finansowanie sieci Natura 2000. Podręcznik. Wspólnoty europejskie, 2006

Jaćwież 2005 nr 29

M. Makomaska-Juchiewicz, S. Tworek (red.), Ekologiczna sieć NATURA 2000. Kraków 2003

Natura 2000 w edukacji szkolnej (praca zbiorowa). Warszawa 2007

Parki Narodowe 2003 nr 1–4, 2004 nr 1–3

Pawlaczyk Paweł, Jermaczek Andrzej: NATURA 2000 – narzędzie ochrony przyrody.

Planowanie obszarów ochrony Natura 2000. Warszawa 2004

Sieć Natura 2000. 10 pytań – 10 odpowiedzi. Warszawa 2004

Zasady gospodarowania na obszarach NATURA 2000 w dolinach rzek (praca zbiorowa). Warszawa 2005

 

 

Strony internetowe:

http://ec.europa.eu
http://ekoportal.eu
http://przyroda.polska.pl
http://www.iop.krakow.pl
http://www.natura2000.mos.gov.pl
http://www.natura2000.org.pl
http://www.salamandra.org.pl
http://www.plwikipedia.org
http://www.wwf.pl
http://www.nfosigw.gov.pl