PTTK

główna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Rajdy piesze - jakiej długości są najfajniejsze
do 10 km
15 km
20 km
25 km
ponad 25 km

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Dużej Rodziny
szukamy frazę PTTK

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

strzałka Fundusze Unijne - strona główna

Przydatne linki

reklama
reklama

Instytucje centralne

Ministerstwo Środowiska
www.mos.gov.pl
 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – www.mnisw.gov.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetów I i II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – www.mpips.gov.pl

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
www.mswia.gov.pl
Ministerstwo Infrastruktury
Ministerstwo Gospodarki
http://www.mg.gov.pl/
Ministerstwo Finansów
www.mf.gov.pl
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
www.mkidn.gov.pl
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
www.parp.gov.pl
Portal Wspieramy e-biznes
www.web.gov.pl
Centralny Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl


Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
www.wfosigw.bialystok.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
www.wfosigw-gda.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
www.wfosigw.katowice.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
www.wfos.com.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
www.wfos.krakow.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
www.wfos.lublin.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
http://new.wfosigw.lodz.pl/strona/aktualnosci.php?idt=1

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
www.wfosigw.olsztyn.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
www.wfosigw.opole.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
www.wfosgw.poznan.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
www.bip.wfosigw.rzeszow.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
www.wfos.szczecin.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
www.wfosigw.torun.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
www.wfosigw.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
www.fos.wroc.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
www.wfosigw.zgora.pl

 

Podstawowe informacje

Portal Fundusze Europejskie
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Portal Fundusze Strukturalne
www.funduszestrukturalne.gov.pl

Serwis poświęcony Unii Europejskiej –
www.europa.eu
http://europa.eu/index_pl.htm

Strona Komisji Europejskiej – www.ec.europa.eu/index_pl.htm
Poniżej prezentujemy przydatne linki do serwisów poświęconych tematyce funduszy unijnych.
http://www.pi.gov.pl/
Portal Innowacji
http://www.fundusze-turystyka.pl/index.html
Fundusze Turystyka – dotacje na rozwój turystyki
http://www.arimr.gov.pl/
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
http://www.fundusze-europejskie.pl/
Fundusze Europejskie – Pismo Ogólnopolskie

 

Linki dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego MPiPS
(Instytucja Pośrednicząca w ramach Priorytetu II PO KL)
www.kapitalludzki.gov.pl
Portal Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl
 Serwis Europejskiego Funduszu Społecznego na stronach internetowych Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/employment_social/esf/
Krajowy Ośrodek EFS
www.roefs.pl

 

Linki dotyczące Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 Portal Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
www.pois.gov.pl
  
Portal Europejskiego Funduszu Spójności
www.funduszspojnosci.gov.pl

Instytucje pośredniczace w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:

 

Linki dotyczące Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Strona Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dot. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

http://www.poig.gov.pl/Strony/default.aspx
www.poig.gov.pl/wiadomosci/Strony/biuletyn_innowacyjni_2_2_2009.aspx
www.poig.gov.pl/DzialaniaPromocyjne/Strony/biuletyny.aspx 

 

Linki dot. innych programów pomocowych

SZWAJCARSKO-POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Krajowa Instytucja Koordynująca)
http://www.programszwajcarski.gov.pl/

TRANCITIN FACILITY
www.ukie.gov.pl

INSTRUMENT POMOCY PRZEDAKCESYJNEJ (Instrument for Pre-Accession Assistance) – IPA
www.ukie.gov.pl

EUROPEJSKI INSTRUMENT PARTNETSTWA I SĄSIEDZTWA ENPI
http://ec.europa.eu/world/enp/funding_en.htm

PROGRAM LEONARDO DA VINCI
www.leonardo.org.pl

 

 

 

 

zdjęcie   SERWISY: 
 SZLAKI
 ODDZIAŁY
 OBIEKTY
 GOŚCINIEC
zdjęcie   NA SKRÓTY: 
 KONTAKT
 WSTĄP DO PTTK
 ODZNAKI PTTK
 RABATY PTTK
 PARAGRAFY
 IMPREZY

reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze  KRS 0000100817
© Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.