PTTK

g堯wna  mapa  napisz  kontakt  konkursy  serwer

english by Google

WYSZUKIWARKA

drogowskaz
drogowskaz
drogowskaz
drogowskaz
english deutsch


zapisz się do PTTK
korzystaj z rabatów

ANKIETA
Czy chodzisz?
do szko造 podstawowej lub gimnazjum
do liceum, szko造 鈔edniej
do szko造 wy窺zej
na kursy dokszta販aj帷e
do przedszkola z wnuczk/wnuczkiem
nigdzie nie chodz uczy si

PTTK na Facebook

Instagram

Karta Du瞠j Rodziny

logo Rok Turystyki Rowerowej

logo Turystyka Rodzinna

logo Turystyka dla wszystkich


Młodzież

Bezpieczne szlaki

newsletter

Informacja o Polskim Towarzystwie
Turystyczno-Krajoznawczym

reklama
reklama

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze to najstarsze w Polsce stowarzyszenie skupiające turystów i krajoznawców. Powstało sześćdziesiąt lat temu z połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (1873 r.) i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1906 r.), stając się ich prawnym następcą, spadkobiercą ich tradycji, dorobku ideowego, a także majątku.
Przez sześćdziesiąt lat wiele się w turystyce polskiej zmieniło – inne są warunki i możliwości, inne potrzeby, wreszcie inny sprzęt i baza. Niezmienne jednak pozostały idee łączące naszych członków – chęć poznawania kraju i świata, radość z aktywności fizycznej i kontaktu z przyrodą, wreszcie potrzeba wspólnego działania.
Od powstania w 1950 r. PTTK rozwija i upowszechnia krajoznawstwo i turystykę kwalifikowaną we wszystkich jej formach, od turystyki pieszej górskiej i nizinnej począwszy, po przez kolarską, kajakową, żeglarską, konną i narciarska, aż po motorową.

zdj璚ie

Towarzystwo wypracowało i upowszechniło krajoznawczy program turystyki, którego treścią jest poznawanie Ojczyzny, ochrona przyrody, krajobrazu i zabytków. Stwarza warunki ułatwiające turystom i krajoznawcom wędrowanie po kraju i po za jago granicami. Pomaga w wędrowaniu indywidualnym. Towarzystwo stworzyło i upowszechnia system odznak turystyki kwalifikowanej służący rozwojowi zainteresowania różnymi formami turystyki i krajoznawstwa.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze zrzesza blisko 70 tysięcy członków. Działają oni w ponad 2,2 tysiącach kół i klubów PTTK. Koła i kluby tworzą Oddziały PTTK – terenowe jednostki Towarzystwa posiadające osobowość prawną. Obecnie w Polsce działa 300 oddziałów PTTK. Bardzo ważnym dorobkiem Towarzystwa są szlaki turystyczne, ich znakowanie i konserwacja. Przez najatrakcyjniejsze tereny w Polsce przebiega prawie 76 tys. kilometrów wyznakowanych przez PTTK szlaków: pieszych nizinnych, górskich, rowerowych, narciarskich, konnych, wodnych i innych. Przez Polskę wiodą dalekobieżne (transeuropejskie) szlaki piesze i rowerowe, nad którymi merytoryczną opiekę i prawną sprawuje PTTK.

zdj璚ie

PTTK jest głównym gestorem bazy turystyki aktywnej w Polsce. Baza Towarzystwa jest dostępna dla wszystkich i obejmuje wiele obiektów turystycznych: hoteli, domów wycieczkowych, schronisk górskich, ośrodków kempingowych, pól namiotowych i innych obiektów hotelarskich, gdzie na turystów czeka tysiące miejsc noclegowych o zróżnicowanym standardzie oraz liczne miejsca w obiektach gastronomicznych. Obiekty PTTK są zlokalizowane na terenach atrakcyjnych dla turystów, a więc w górach, w pasie pojezierzy, na wybrzeżu oraz w miastach będących turystycznymi centrami, jak Toruń, Warszawa czy Kraków.
PTTK jest wydawcą literatury turystycznej. Pod firmą Towarzystwa w tym Wydawnictwa PTTK "Kraj" ukazało się w ciągu tych sześćdziesięciu lat setki przewodników, monografii krajoznawczych a także wydawnictw służących szkoleniu kadry turystycznej.
W gestii Towarzystwa jest również 16 Regionalnych Muzeów, które są ośrodkami tradycji ruchu turystyczno-krajoznawczego w Polsce – posiadamy w nich unikalne dokumenty i inne materiały świadczące o ogromnym udziale PTTK i jego poprzedników w rozwoju działalności społecznej i kulturowej w Polsce.
W PTTK działa 25 Regionalnych Pracowni Krajoznawczych, które pomagają w zachowaniu, promocji i rozwoju kultury regionalnej, natomiast Ośrodki Kultury Turystyki Górskiej PTTK prowadzą działalność edukacyjną i propagują kulturę na szlaku.
Bardzo istotną rolę w życiu Towarzystwa i upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa spełniają wyspecjalizowane jednostki organizacyjne PTTK –  Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej w Krakowie zgodnie z hasłem "Wszystko o górach – wszystko dla Gór", – uczy bezpiecznego wędrowania po górach, gromadzi i udostępnia zbiory archiwalne, książki, mapy i inne materiały informacyjne o górach świata. Centrum Fotografii Krajoznawczej w Łodzi zajmuje się promowaniem fotografii krajoznawczej, Centralna Biblioteka im. K. Kulwiecia w Warszawie dysponuje 64 tys. woluminów z zakresu turystyki i krajoznawstwa. Centrum Turystyki Wodnej PTTK – służy poradą wszystkim żeglarzom i kajakarzom, Ogólnopolskie Centrum Szkolenia Podwodnego KDP PTTK kształci kadry dla potrzeb turystyki podwodnej.
W działalności Towarzystwa najważniejsi są ludzie – nasi członkowie. To oni wyznaczają jego rangę i tworzą nasz dorobek.

zdj璚ie

Towarzystwo swoją działalność programową realizuje dzięki, głównie społecznej, kadrze programowej. Stanowią ją przodownicy i instruktorzy turystyki z poszczególnych dziedzin turystyki, opiekunowie przyrody i społeczni opiekunowie zabytków, organizatorzy turystyki i znakarze szlaków, opiekunowie SKKT oraz przewodnicy turystyczni – razem ponad 15 tys. osób na ponad 30 tys. uprawnień kadry programowej.
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, jest otwarte dla wszystkich, dlatego też, od wielu lat stara się pomagać osobom niepełnosprawnym i starszym w realizacji krajoznawczych i turystycznych marzeń, oferując im szanse kontaktu z przyrodą, zapraszając na krajoznawcze ścieżki i turystyczne szlaki.
PTTK popularyzuje wiedzę o najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionach Polski oraz promuje w kraju i zagranicą polski produkt turystyczny – turystykę aktywną.

zdj璚ie

PTTK popularyzuje wiedzę o najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionach Polski oraz promuje w kraju i zagranicą polski produkt turystyczny – turystykę aktywną.
PTTK stworzyło oryginalny model turystyki aktywnej. W naszym Towarzystwie można uprawiać właściwie wszystkie formy turystyki – pieszą nizinną i górską, kolarską, kajakową, żeglarską, konną, motorową narciarska oraz podwodną. Każda z tych dyscyplin ma w strukturze Towarzystwa własną sieć Komisji Społecznych i Klubów, wykwalifikowaną kadrę i oryginalny system odznak. W ramach działalności komisji, klubów i oddziałów PTTK organizowane są tysiące rajdów, zlotów, spływów i innych imprez turystyczno-krajoznawczych, w których bierze udział w ciągu roku prawie milion osób, a ponad połowę wędrowców stanowi właśnie młodzież.
PTTK szczególną wagę przywiązuje do pracy wśród młodzieży. W imprezach, których celem jest edukacja turystyczna i krajoznawcza bierze udział każdego roku tysiące młodych ludzi.
Najważniejsze z nich to:
•      Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy o miano najlepszego młodzieżowego zespołu turystyczno-krajoznawczego w szkole, województwie i w kraju,
•      Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy "Poznajemy Ojcowiznę" - to rywalizacja młodych krajoznawców opisujących historie rodziny, ciekawych ludzi lub miejsc,
•      Konkursy krasomówcze rozbudzają wśród dzieci i młodzieży zamiłowanie do języka ojczystego np.  "Pięknie Ojczyznę opowiedzieć".
Wśród tysięcy imprez turystyki kwalifikowanej adresowanych do młodzieży szkolnej szczególna rolę odgrywa Ogólnopolski Rajd Młodzieży "Palmiry" w Kampinosie.
Od kilku lat Towarzystwo z myślą o młodych turystach inicjuje ogólnopolskie akcje – jak 2008 Rok Przyrody w PTTK, W roku 2009 przypadało 90-lecie zorganizowanej działalności krajoznawczo-turystycznej w szkolnictwie polskim, więc był to Rok dzieci i młodzieży w PTTK, natomiast 2010 to rok turystyki wodnej, 60-lecia powstania Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (z połączenia PTT i PTK). Największym wydarzeniem roku był VI Kongres Krajoznawstwa Polskiego "Polska w europejskiej rodzinie. Przenikanie kultur, idei i wartości. Powinności krajoznawców", który odbył się w Olsztynie w dniach 10-12 września 2010 roku. 2011 rok – to Rok Turystyki Rodzinnej, 2012 – Rok Turystyki Rowerowej, 2013 – Rok Przewodników Turystycznych, a 2014 przebiegał pod hasłem "Turystyka łączy pokolenia".
Każdy z członków Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego po opłaceniu składki członkowskiej otrzymuje Legitymację PTTK, będącą jednocześnie Kartą Rabatową PTTK. Dzięki Karcie członkowie PTTK mogą korzystać z rabatów handlowych na usługi noclegowe w wybranych obiektach PTTK (do 20 %) i innych, których właściciele podpisali umowy w ramach systemu Karty Rabatowej PTTK, a także w wypożyczalniach sprzętu turystycznego i sportowego, na usługi gastronomiczne, przewozowe, handlowe i inne. W sieci sprzedaży HiMountain mogą stale zaopatrywać się w specjalistyczną, wysokiej jakości odzież i sprzęt do uprawiania sportów outdoor.

Duże znaczenie przywiązuje Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze do współpracy międzynarodowej. Aktualnie Towarzystwo jest członkiem następujących organizacji międzynarodowych:

  • Europ鄜sche Wandervereinigung
  • Naturfreunde Internationale
  • Conf嶮廨ation Mondiale des Activit廥 Subaquatiques
  • Union Européenne de Cyclotourisme

Powyższa informacja w sposób bardzo skrócony prezentuje historię i działalność Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego.

Powyższa informacja w sposób bardzo skrócony prezentuje historię i działalność Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
W PTTK – przez ponad sześćdziesiąt lat jego działalności – skupili się ludzie różnych światopoglądów i orientacji politycznych. Łączy ich pasja uprawiania turystyki, odkrywania piękna swojego kraju, chęć społecznego działania. Towarzystwo ma również wielu przyjaciół poza granicami Polski – mamy nadzieję, że grono tych przyjaciół będzie wzrastało.
 
Warszawa, 2014.01.31

Zapraszamy w szeregi Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego!!!

zdj璚ie SERWISY:
SZLAKI
ODDZIAΧ
OBIEKTY
GO列INIEC
zdj璚ie NA SKR紘Y:
KONTAKT
WST· DO PTTK
ODZNAKI PTTK
RABATY PTTK
PARAGRAFY
IMPREZY

reklama
reklama
reklama
reklama

reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama
reklama
ORIENT - projektowanie stron internetowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze   © Wszelkie prawa zastrzeżone
 
 

Do działania stron w domenie pttk.pl używane są cookies. Polityka cookies.
Użytkownik wyraża zgodę na cookies przez ustawienie lub pozostawienie
opcji swojej przeglądarki zezwalającej na cookies.